Wikier

Overgang mellom studieprogram

Rektor fastsetter, i samråd med fakultetene, hvilke studieprogram det skal kunne søkes overgang til for studenter som er tatt opp til et grunnstudium (årsstudium, bachelor, 5-årig master eller profesjonsstudium) ved NTNU. Søker du overgang til flere studieprogram må du prioritere mellom studieprogrammene. Dersom det er flere som søker overgang enn det er ledige plasser, rangeres det etter konkurransepoeng som gjennom Samordna opptak.

Du kan søke overgang dersom:

  • du har fått studierett ved NTNU gjennom ordinært opptak, møtt til studiestart og registrert deg på det studieprogrammet du ble tatt opp på
  • du fyller opptakskravet (kvalifikasjonskravet) til studieprogrammet.

Unntak

  • Studenter som går i sitt siste semester i et bachelorprogram, kan ikke søke intern overgang til et annet bachelorprogram.
  • Det er ikke mulig å søke overgang mellom studiebyer innen samme studieprogram.

I disse tilfellene må du søke opptak på vanlig måte gjennom Samordna opptak.

Dokumentasjon

Du trenger i utgangspunktet ikke å laste opp dokumentasjon når du søker om intern overgang. Hvis det er noe som mangler, så sender vi deg en e-post.

Overgang til femårig master i teknologi/sivilingeniør

  • Det vil ikke være mulig å få innvilget søknad om overgang til første årskurs. Skal du starte i første årskurs må du søke via Samordna opptak.
  • Hvis du skal få innvilget søknad om overgang kan du ikke gjenstå med mer enn 22,5 studiepoeng fra første årskurs (inkludert kontinuasjonseksamen).

For å få innvilget søknad om overgang til nytt studieprogram/linje må du kunne plasseres i andre årskurs eller høyere, ved studiestart kommende høstsemester. Ettersom sensur for vårsemesteret ikke har falt før svar på søknad om overgang gis, vil du kunne få en betinget overgang. Det betyr at dersom du gjenstår med mer en 22,5 studiepoeng fra første årskurs etter en eventuell kont i august så vil ikke overgangen bli innvilget.

Overgang til treårig bachelor ingeniør

  • Det vil ikke være mulig å få innvilget søknad om overgang til første årskull. Skal du starte i første årskull må du søke via Samordna opptak.

For å få innvilget søknad om overgang til nytt studieprogram/linje, må du kunne plasseres i andre årskull eller høyere ved studiestart kommende høstsemester. Ettersom sensur for vårsemesteret ikke har falt før svar på søknad om overgang gis, vil du kunne få en betinget overgang. Det betyr at dersom du gjenstår med studiepoeng fra første årskull etter en eventuell kont i august og ikke kan plasseres i andre årskull, så vil ikke overgangen bli innvilget.

Overgang til lektorprogrammer

For å kunne søke overgang til et lektorprogram må du være tatt opp til et annet lektorprogram. Det er nye bestemmelser i nasjonal rammeplan for lektorutdanning som setter begrensninger i forhold til dette.

Når får du svar på din søknad om overgang?

Du vil få svar på søknad om overgang innen 9. april. Hvis du ikke får innvilget overgang kan du søke gjennom Samordna opptak innen 20. april.

Opptakskontoret oppretter studieretter i løpet av juli for de som har takket ja til tilbud om intern overgang, og så vil fakultetet tilpasse utdanningsplanen din. Dette skal være klart til semesterstart.

Reglementet for overgang mellom grunnutdanninger finnes i Forskrift om opptak til studier ved NTNU , §42-44.

Bestemmelsene som gjelder for intern overgang mellom grunnutdanninger er under revisjon og det kan bli endringer i reglene fra 2023.