Wikier

Overgang mellom studieprogram

Rektor fastsetter, i samråd med fakultetene, hvilke studieprogram det skal kunne søkes overgang til for studenter som er tatt opp til et grunnstudium (årsstudium, bachelor, 5-årig master eller profesjonsstudium) ved NTNU. Søker du overgang til flere studieprogram må du prioritere mellom studieprogrammene. Dersom det er flere som søker overgang enn det er ledige plasser, så vil du bli rangert etter den høyeste poengsummen du hadde da du søkte opptak og ble tatt opp ved NTNU.

Du kan søke overgang dersom:

  • du har fått studierett ved NTNU gjennom ordinært opptak, møtt til studiestart og registrert deg på det studieprogrammet du ble tatt opp på
  • du fyller opptakskravet (kvalifikasjonskravet) til studieprogrammet.

Unntak

  • Studenter som går i sitt siste semester i et bachelorprogram kan ikke søke intern overgang til et annet bachelorprogram.
  • Det er ikke mulig å søke overgang mellom studiebyer innen samme studieprogram.

I disse tilfellene må du søke opptak på vanlig måte gjennom Samordna opptak.

Dokumentasjon

Du trenger i utgangspunktet ikke å laste opp dokumentasjon når du søker om intern overgang. Hvis det er noe som mangler, så sender vi deg en e-post.

Overgang til 5-årig master i teknologi (sivilingeniør)

  • Du må være tatt opp til et 5-årig masterprogram i teknologi (sivilingeniør)
  • Du må kunne plasseres i 2. årskurs eller høyere
  • Poengsummen din må være like høy eller høyere enn poenggrensen i den ordinære kvoten eller kvoten for førstegangsvitnemål ved siste års opptak

Ettersom sensur for vårsemesteret ikke har falt før svar på søknad om overgang gis, vil du kunne få en betinget overgang. Hvis du ikke oppfyller betingelsen etter en eventuell kont i august, så vil ikke overgangen bli innvilget.

Overgang til 3-årig bachelor ingeniør

  • Du må være tatt opp til et 3-årig ingeniørprogram
  • Du må kunne plasseres i 2. årskurs eller høyere

Ettersom sensur for vårsemesteret ikke har falt før svar på søknad om overgang gis, vil du kunne få en betinget overgang. Hvis du ikke oppfyller betingelsen etter en eventuell kont i august, så vil ikke overgangen bli innvilget.

Overgang til lektorprogrammer

For å kunne søke overgang til et lektorprogram må du være tatt opp til et annet lektorprogram. Det er nye bestemmelser i nasjonal rammeplan for lektorutdanning som setter begrensninger i forhold til dette.

Når får du svar på din søknad om overgang?

Du vil få svar på søknad om overgang innen 11. april. Hvis du ikke får innvilget overgang kan du søke gjennom Samordna opptak innen 15. april.

Opptakskontoret oppretter studieretter i løpet av juli for de som har takket ja til tilbud om intern overgang, og så vil fakultetet tilpasse utdanningsplanen din. Dette skal være klart til semesterstart.

Reglementet for overgang mellom grunnutdanninger finnes i Forskrift om opptak til studier ved NTNU , §42-44.