Wikier

Brukerveiledninge...

ePhorte - Opprette personalmappe

1. Klikk på mappeikonet med et plusstegn i verktøylinja øverst for å opprette en ny sak

Ny saksmappe

2. I vinduet som åpner er feltene Dato, Arkivdel og Journalenhet automatisk fylt in

2.a. I feltet Tittel, fyll in fullt navn på personen i formatet «Etternavn, Fornavn». Marker navnet og høyreklikk markeringen for å skjerme det, velg Marker tekst som skjermet

Tittel og arkivdel

2.b. I feltet Arkivdel må du endre fra «NTNU-EMNE3» til «PERS». Fyll inn «PERS» og trykk på Tab (Tabulator-knappen på tastaturet) på tastaturet

3. Under fanen Klassering klikker du på nedtrekkspilen under «Prinsipp» og velger Ansattnummer

3.a. I raden som legges til fyller du inn ansattnummer fra Paga i kolonnen Ordn. Verdi., og trykker på Tab. Fullt navn fylles automatisk inn i kolonnen Beskrivelse, hvis ikke må du skrive det inn selv

Merk: For nyansatte uten eksisterende personalmappe er det viktig å bruke formatet «Etternavn, Fornavn» her også, slik at det blir riktig videre

Klassering og ansattnummer

4. Under fanen Ansvarlig/tilgang, klikk på forstørrelsesglasset ved feltet Tilgangskode

4.a. I vinduet som åpner, velg PM - Personalmappe hvor kolonnen Hjemmel u. sier «offl. § 26, femte ledd». Da fylles også feltet Hjemmel u.off automatisk inn

Tilgangskode

4.b. I feltet Tilgangsgruppe, trykk på forstørrelsesglasset og søk opp riktig tilgangsgruppe for enheten personen tilhører. Det varierer fra enhet til enhet hvilket navn de bruker på gruppene.

Tilgangskode, hjemmel u.off og tilgangsgruppe

5. Trykk på Lagre. Du har nå opprettet en personalmappe

2480 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: System