Wikier

Varsling av sjenerende arbeid

Formål, omfang og ansvar

Formålet med retningslinjen er å redusere sjenanse for brukerne ved utførelse av arbeid i NTNU-eide og leide bygg. Retningslinjen omfatter alle medarbeidere i Eiendomsavdelingen, huseiere i leide bygg og eksterne firmaer i NTNU-eide bygg.

  • Alle medarbeidere i Eiendomsavdelingen er ansvarlige for at retningslinjen følges.
  • Seksjonssjef, områdeleder og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent for medarbeidere i Eiendomsavdelingen.
  • Seksjon for vedlikehold eiendom sørger for å innarbeide retningslinjen i aktuelle rammeavtaler.
  • Servicesenter for eiendom sørger for å gjøre retningslinjen kjent for huseiere

Varsling av sjenerende arbeid

Den ansvarlige for utførelse av arbeidet skal

  • vurdere behovet for informasjon ut fra konsekvens og hvor lenge arbeidet skal vare

Ved behov for begrenset informasjon skal den ansvarlige

  • ha en direkte dialog med kunden
  • vurdere å gi beskjed til teamleder i det aktuelle bygget

Ved behov for mer omfattende informasjon

  • den ansvarlige for utførelse av arbeidet skal sørge for at Servicesenteret blir informert om arbeidet
  • Servicesenter for eiendom legger ut informasjonen på egnede meldingskanaler for bygg
  • teamleder i bygget skal holde seg oppdatert på informasjon som legges ut på aktuelle byggkanaler

Detaljer om retningslinjen

Godkjent av eiendomsdirektøren
Dato: 08.08.2022
Erstatter: 04.12.2019