Wikier

Utenlandsstudier i Afrika

Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier.


Det finnes en rekke spennende muligheter for å ta delstudier i Afrika. Det kan være en fordel å velge et lærested NTNU har en samarbeidsavtale med. Noen samarbeidsavtaler er kun forskningsavtaler, mens andre inkluderer utveksling. Vær oppmerksom på at vi har begrenset kunnskap om mulighetene for utveksling ved lærested vi ikke har sent studenter til tidligere, men vi vil prøve å bistå så langt det er mulig.

Nyttige lenker

Se Folkehelseinstituttet for informasjon om vaksiner.

Se også Utenriksdepartementets Landsider for Norges offisielle reiseråd og nærmere informasjon om de ulike land.

Land hvor NTNU har avtaler

Lærestedene som er omtalt under har vi sendt flere NTNU-studenter til tidligere og vi kan derfor hjelpe deg godt på vei om du ønsker å dra til et av disse. En oversikt over alle utvekslingsavtalene finner du i avtaledatabasen på temasiden om utenlandsstudier.

Andre land med avtaler

Etiopia

Mosambik

Zambia

Zimbabwe

Søknadsfrister

Se vår side om søknadsfrister.

Tilrettelegging

Trenger du tilrettelegging av studiene? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller trenger du veiledning til utenlandsstudier i Afrika? Ta kontakt med rådgiver Nina Moxnes ved Internasjonal seksjon.

Child Pages (3)

  • Utenlandsstudier i Sør-Afrika

    Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier. Innholdsfortegnelse [-] Om Sør-Afrika Semestre Språk Gradssystem Sikkerhet Visum Læresteder NTNU har avtale med Stellenbosch University...

  • Utenlandsstudier i Tanzania

    Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier. Innholdsfortegnelse [-] Læresteder NTNU har avtale med University of Dar es Salaam (UDSM) Språk Skolepenger Fag Studiepoeng Bolig Søknad Visum...

  • Utenlandsstudier i Uganda

    Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier. Innholdsfortegnelse [-] Læresteder NTNU har avtale med University of Makerere Nyttige lenker Visum Tilrettelegging Kontakt Læresteder NTNU har...