Wikier

Tekniske ressurser ved IBI

(Videresendt fra Tekniske og administrative ressurser ved IBI)

På denne siden vil du finne informasjon om tekniske ressurser ved Institutt for biologi (IBI).

Kontaktpersoner

Informasjon om kontaktpersoner

Teknisk leder: Stig Koteng

Teknisk ansatte

Liste over alle teknisk ansatte ved Institutt for biologi med ansattprofiler

Tora Bardal

Senioringeniør

Ansattprofil med mer informasjon

 • Preparering av ulike mikroskopiteknikker
 • Lysmikroskopi/fluorescens/EM
 • Snittscanner
 • Histologi/immunhistokjemi
 • Mikroskopering, faglig vurdering og resultatpresentasjon, foto, bildebehandling og stereologi
 • Undervisning/forberedelser lab. (BI3066 og BI2064. BI1008, BI1009)
 • Veiledning/opplæring, risikovurderinger

Zdenka Bartosova

Avdelingsingeniør

Ansattprofil med mer informasjon

 • Development, optimization and validation of analytical methods.
 • Chromatographic separation techniques:
  • HPLC/UPLC – ultra-high performance liquid chromatography
  • UHPSFC – ultra-high performance supecritical fluid chromatography
  • GC – gas chromatography.
 • Mass spectrometric detection as well as other common detection techniques used with HPLC/UPLC or GC.
 • Extraction and isolation of compounds of interest from complex matrices (e.g. oleaginous microorganisms, animal/plant tissue or body fluids).
 • Analysis of lipids, fatty acids, metabolites, phytohormones, micro-plastics, pharmaceuticals, terpenoids and volatile compounds.

Rune Bjørgum

Avdelingsingeniør

Ansattprofil med mer informasjon

 • Cand. scient. (MSc.) grad fra Universitetet i Trondheim i botanikk, innen plantefysiologi.
 • Ansvarlig for marine in situ sensorer og instrumenter. Deltar i planleggingg og gjennomføring av feltkurs.
 • Interessert i fotosyntese og bruk av klorofyll a fluoresence induksjonskinetikk til målinger av marine algers foto-fysiologiske tilstand.

Kjersti Rennan Dahl

Overingeniør

Ansattprofil med mer informasjon

 • Analyse av lipider og fettsyrer. Bruk av GC-MS.
 • Energirike fosfater. Bruk av HPLC.
 • Analyser på proteiner og karbohydrater. Bruk av spektrofotometer.
 • Dyrking og vedlikehold av algekulturer
 • Stoffkartotek-kontakt

Grethe Stavik Eggen

Avdelingsingeniør

Ansattprofil med mer informasjon

 • Forberede, tilrettelegge, assistere, veilede og opplæring i instrument og metoder på laboratoriekurs + opprydding og vedlikehold av metoder og instrumenter tilknyttet kursene. BI 2071/BI2073, BI3073, BI3075
 • Utvikle, forberede, gjennomføre forsøk og rapportere resultat for vitenskapelig ansatte, forskere, stipendiater og gjester
 • Opplæring og veiledning i instrumenter og metoder til personer som skal arbeide på laboratorier tilknyttet Envitox-gruppa og IBI, (vitenskapelig ansatte, forskere, stipendiater, gjester og masterstudenter).
 • Bestillinger og utstyr i forbindelse med lab.kurs og forskningsforsøk
 • Oppfølging og vedlikehold av nødvendig HMS på laboratorier
 • Bistå og/eller gjennomføre risikovurderinger i forbindelse med laboratoriearbeid
 • Lokal Strålevernskoordinator ved IBI
 • Velferdskomite ved IBI
 • Utvidet ledergruppe ved IBI

Siv Anina Etter

Avdelingsingeniør

Ansattprofil med mer informasjon

 • Elementanalysator og CN analyser, TBS
 • HPLC pigmentanalysator og analyser, TBS
 • Næringssaltanalysator og analyser (N,P,A,Si,), TBS
 • Klimarom og algelabber, TBS
 • Algestamkulturer, TBS
 • Opplæring av prøvetaking, klargjøring av prøver og analyser

Sturla Haltbakk

Overingeniør

Ansattprofil med mer informasjon

 • Drift og vedlikehold av Trondheim Biologiske stasjon (TBS)
 • Ansvar for instrumenter som brukes på Gunnerus, undervannsroboter og bøyer
 • Drift av sjøvannsanlegg og sjøfilter
 • Vedlikehold og bruk av marine instrumenter og behandling av måleresultater
 • Opplæring av studenter i bruk og vedlikehold av instrumenter og sensorer på TBS
 • Bookitlab

Trude Johansen

Overingeniør

Ansattprofil med mer informasjon

 • Ansvar for mediekjøkkenet i DU1
 • Undervisningslaboratorier i D1
 • Kjemikalier/avfall
 • GMO
 • Molekylærbiologi
 • Adganger

Anita Kaltenborn

Senioringeniør

Ansattprofil med mer informasjon

 • Spesielt ansvar for BI1002, Faunistikk og floristikk
 • Kursplanlegging, gjennomføring og koordinering av laboratorier, feltaktivitet, eksamensavvikling
 • Ansvar for systematisk samling av dyr til undervisning
 • Sletvik feltstasjon
 • Etanolansvar

Ralph Kissen

Overingeniør

Ansattprofil med mer informasjon

 • Ekstraksjon og analyse av DNA, RNA og proteiner
 • Ekstraksjon av metabolitter og analyse ved bruk av GC-MS og HPLC
 • Uttrykk av rekombinante proteiner i Escherichia coli, rensing og funksjonell karakterisering (immunoassay, enzymassay)
 • Arbeid med planter:
  • dyrke in vitro (medium, hydroponi) og på jord
  • transformere med Agrobacterium tumefaciens
  • genomredigere (CRISPR/Cas9)
  • lage, screene og karakterisere mutant-linjer
  • forsøk med biotiske og abiotiske stressfaktorer
 • Arbeid med kiselalger (Phaeodactylum tricornutum):
  • dyrke og vedlikeholde kulturer
  • transformere med biolistikk og konjugering
  • genomredigere (CRISPR/Cas9)
  • screene og karakterisere mutant-linjer

Sigrid Lindmo

Overingeniør

Ansattprofil med mer informasjon

 • Underviser i botaniske fag i BI-1002, floristikk og faunistikk.
 • Hovedansvar for organismegruppen sopp
 • Deltar også i faget BI-2034, samfunnsøkologi, med organisering og plantekunnskap
 • Undervisning i KOMPiS, NA6013
 • Verneombud, U2 og U3
 • Lokalt hovedverneombud, NV-fakultetet

Vladimir Mironov

Overingeniør

Ansattprofil med mer informasjon

Thanh Thuy Thi Nguyen

Senioringeniør

Ansattprofil med mer informasjon

 • Koordinator BI1001, celle- og molekylærbiologi, 15 stp
 • Medveileder masterstudenter
 • Gasskoordinator
 • Instrumentansvarlig; G-box

Grete Rakvaag

Avdelingsingeniør

Ansattprofil med mer informasjon

 • Plantestell/ Vanning /gjødsling
 • Skadedyrbekjempelse, oppal av planter til eksperimenter og kurs, vedlikehold av kulturer, beskjæring, oppbinding, jord, blanding av gjødsel, gjødselprogram
 • Renhold/plantehygiene: Vask/desinfisering av bord, gulv, potter/brett
 • Drift/ service: Bygning, luker, lys, gardiner, rør, vann, varme, gjødsels/vanningsautomat, styringssystem, maskiner.
 • Drift av klimarom, tørkerom og verksted PBS
 • Drift klimastyringssystem: Tilpasning ulike kulturer, forsøk, sesonger og energioptimalisering
 • Alarmsystem
 • Adm veksthus: logistikk rom/ brukere/kontrakter, driftsmateriell

Eline Rypdal

Avdelingsingeniør

Ansattprofil med mer informasjon

 • Drift av dyreavdelingen for Institutt for Biologi
 • Bistå studenter og forskere i studier med forsøksdyr
 • Påse god dyrevelferd og at lovverk for forsøksdyr følges
 • Kontaktperson overfor ansvarlig veterinær

Gine Skjærvø

Senioringeniør

Ansattprofil med mer informasjon

 • Undervisning, veiledning og forskning innen naturressursforvaltning (Master Natural Resource Management)
 • Utvikling av innovative undervisningsmetoder på MSNARM og bærekraft
 • Ressursperson på publisering av artikler og forskningssøknader.
 • Feltarbeid

Henriette Vaagland

Overingeniør

Ansattprofil med mer informasjon

 • Feltarbeid
 • Kommunikasjon og merkevarebygging
 • Bidra til å finne og formidle forsknings-, utdannings- og innovasjonshistorier
 • Forskningsdagene, Åpen dag, skolebesøk, arbeidsuker for ungdom
 • Biologiløypa for 9. klassinger i samarbeid med NTNU Skolelaboratoriet
 • Barnas Store Fjæredag i samarbeid med Trondhjems Turistforening
 • Medlem av Researchers Night sin ressursgruppe
 • Mediekontakt
 • Alumnikontakt
 • Cristinkontakt
 • Medlem av Arven etter Nansenprosjektets kommunikasjonsgruppe
 • Medlem av Velferdskomiteen ved instituttet

Mari-Ann Østensen

Senioringeniør

Ansattprofil med mer informasjon

 • Marinbiologi og akvakultur
 • Molekylærbiologiske metoder
 • Flowcytometri
 • Forsøk med torsk og laks i kontrollerte mikrobielle miljø
 • Dyrking av axeniske mikroalger
 • Feltarbeid

Romansvarlige

Romansvarlige skal ha kjennskap til virksomheten i rommet, påse at denne ikke medfører fare for helse eller miljø. De skal påse at nødvendig verneutstyr og utstyr for rydding og renhold er tilgjengelig. De skal delta på risikovurderinger og HMS-runder i det aktuelle rommet.
- Retningslinje for romkort.

2501 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Verktøy
Tagger
ibi