Wikier

Syk på eksamen

English version - Illness during exam

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Kan du ikke møte til eksamen på grunn av sykdom eller andre tvingende grunner, må du sende søknad for å få fraværet godkjent som gyldig forfall. Merk at dersom du skal ha en vurdering som går over flere dager, kan instituttet vurdere å gi deg utsatt innleveringsfrist. Ta kontakt med ansvarlig institutt om dette. Dersom du da leverer innen utsatt frist, trenger du ikke søke gyldig fravær på eksamen.

Søknadsskjema og frist

Fristen for å søke om gyldig forfall er senest én uke etter den første eksamenen sykefraværet gjelder for.

Fyll ut dette søknadsskjemaet og send til adresse oppgitt på skjemaet. For levering direkte til Eksamenskontoret, se aktuelle besøksadresser på temasiden om eksamen.

Vi har dessverre ikke en elektronisk løsning for å søke om gyldig forfall til eksamen som ivaretar personvernhensyn. Siden legeattester og annen dokumentasjon ofte inneholder sensitive personopplysninger, kan vi dessverre ikke motta eller behandle disse søknadene per e-post.

Krav til dokumentasjon

  • Dokumentasjonen må inneholde både stempel og signatur fra lege/helseforetak
  • Studenten må selv levere/sende inn dokumentasjon til søknaden og samtykker med dette i at de nødvendige helseopplysningene blir gitt
  • Dokumentasjon kan ettersendes
  • Dokumentasjon må være ettersendt innen 14 dager, dersom ikke annet er avtalt

Syk under pågående eksamen

Blir du syk under eksamen som avholdes på campus, ta kontakt med eksamensvakt (skriftlig eksamen) eller eksaminator (muntlig eksamen). Du må oppsøke lege snarest og sende/levere søknadsskjema med legeattest som beskrevet over.

Dersom du avbryter eksamen grunnet sykdom, skal du ikke levere eksamensbesvarelsen din.

Ved hjemmeeksamen i Inspera Assessment, vær oppmerksom på at besvarelsen din i de fleste tilfeller vil bli automatisk levert ved eksamensslutt. Dette skjer dersom du har besvart minst én oppgave. For å unngå at noe blir levert uten at du har hatt det til hensikt, anbefaler vi at du velger alternativet "lever blankt" hvis du først har åpnet prøven og vært inne i oppgavesettet. "Lever blankt" gjøres via hamburgermenyen i øvre høyre hjørne på skjermen.

En levert besvarelse, vil overstyre en søknad om gyldig forfall levert i ettertid. En besvarelse kan altså ikke trekkes tilbake, jf. Forskrift om studier ved NTNU §5-1 (6).