Wikier

Studieveiledere ved fakultet for ingeniørvitenskap

Her finner du oversikt over alle studieveiledere ved fakultet for ingeniørvitenskap.

English version: Student advisers at the Faculty of engineering

Temaside om veiledning

Se studieveiledningstilbudet ved fakultet for ingeniørvitenskap for hvordan studieveiledningen er organisert.

Oversikt studieveiledere på studieprogram

 

Årsstudier

Studieprogram  Campus Studieveileder Faglig veilede  
Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Gjøvik Tron Harald Torneby Bjørn Arild Godager
Produktdesign og teknologi Gjøvik Tron Harald Torneby Morten Sagstuen

Bachelorprogram 3-årig

Studieprogram Campus Studieveileder Faglig veileder
Byggingeniør Trondheim Gry Nyseter Tingstad Fred Johansen
 
Byggingeniør Gjøvik Tron Harald Torneby

Ole Kristian Haug

Fred Johansen

Byggingeniør Ålesund Inghild Arnesen Robin Sætre
Fred Johansen
Fornybar energi Trondheim Gry Nyseter Tingstad Jacob Joseph Lamb
Fornybar energi Gjøvik Tron Harald Torneby Alemayehu Gebremedhin
Jacob Joseph Lamb
Fornybar energi Ålesund Elisabeth Hagen Ann Rigmor Nerheim
Jacob Joseph Lamb
Geologi Trondheim Alexander Sævild Ree Tor Berge Gjersvik
Geomatikkingeniør Gjøvik Tron Harald Torneby Torbjørn Kravdal
Maskiningeniør Trondheim Gry Nyseter Tingstad Anna Olsen
Maskiningeniør Gjøvik Tron Harald Torneby Shifteh Mihanyar
Anna Olsen
Mekatronikk og produktdesign Ålesund Elisabeth Hagen Robert Skulstad
Nautikk Ålesund Elisabeth Hagen Arnt Myrheim-Holm
Shipping management Ålesund Elisabeth Hagen

Jan Embelsvåg

Viktoriia Koilo

Skipsdesign Ålesund Elisabeth Hagen Lars Erik Nygård
Teknologidesign og ledelse Gjøvik Tron Harald Torneby Morten Sagstuen

Masterprogram 5-årig

Studieprogram Campus Studieveileder Faglig veileder
Bygg- og miljøteknikk Trondheim Linda Fjølstad  
Georessurser og geoteknologi Trondheim Alexander Sævild Ree Tor Berge Gjersvik
Ingeniørgeologi Trondheim Alexander Sævild Ree Tor Berge Gjersvik
Ingeniørvitenskap og IKT Trondheim Linda Rønning Terje Midtbø
Marin teknikk Trondheim Erlend Oldebråten Nilsen Eilif Pedersen
Maskin- og energiteknologi Trondheim Mona Dalland Stormo Geir Asle Owren
Petroleumsfag (ikke opptak) Trondheim Alexander Sævild Ree Tor Berge Gjersvik
Produktutvikling og produksjon (ikke opptak) Trondheim Ruth Morch Geir Asle Owren
Tekniske geofag (ikke opptak) Trondheim Alexander Sævild Ree Tor Berge Gjersvik

Masterprogram 2-årig

Studieprogram  Campus Studieveileder Faglig veileder        
Bygg- og miljøteknikk  Trondheim Linda Fjølstad Einar Aassved Hansen
Bygg- og miljøteknikk Gjøvik Tron Harald Torneby Einar Aassved Hansen
Circular Economy Trondheim Andreas Noteng Johan Berg Pettersen
Coastal and Marine Engineering and Managment Trondheim Andreas Noteng Øivind A. Arntsen
Cold Climate Engineering Trondheim Andreas Noteng Knut Vilhelm Høyland
Environmental Engineering Trondheim Marius Møller Rokstad Sveinung Sægrov
Geologi Trondheim Alexander Sævild Ree Tor Berge Gjersvik
Geoscience and Georesources Trondheim Andreas Noteng Tor Berge Gjersvik
Geotechnics and Geohazards Trondheim Andreas Noteng Yutao Pan
Global Manufacturing Managment Trondheim Andreas Noteng Erlend Alfnes
Hydropower Development Trondheim Andreas Noteng Oddbjørn Bruland
Industrial Ecology Trondheim Andreas Noteng Johan Berg Pettersen
Marin teknikk  Trondheim Erlend Oldebråten Nilsen Eilif Pedersen
Marine and Maritime Inteligent Robotics Trondheim Andreas Noteng Martin Ludvigsen
Marine Technology Trondheim Andreas Noteng Eilif Pedersen
Maritime Engineering Trondheim Andreas Noteng Eilif Pedersen
Natural Gas Technology Trondheim Andreas Noteng Ole Jørgen Nydal
Naval Architecture Ålesund Elisabeth Hagen Karl Henning Halse
Operativ maritim ledelse Ålesund Elisabeth Hagen Frøy Birte Bjørneseth
Petroleum Engineering Trondheim Andreas Noteng Tor Berge Gjersvik
Petroleum Geosciences Trondheim Andreas Noteng Tor Berge Gjersvik
Produkt- og systemdesign Ålesund Elisabeth Hagen Karl Henning Halse
Produktutvikling og produksjon  Trondheim Ruth Morch Geir Asle Owren
Reliability, Availability, Maintainability & Safety Trondheim Andreas Noteng Mary Ann Lundteigen
Yiliu Liu
Sustainable Energy Trondheim Andreas Noteng Trygve M. Eikevik
Ruud Egging-Bratseth
Sustainable Manufacturing Gjøvik Tron Harald Torneby Nils Peter Østbø
Undervannsteknologi Trondheim Ruth Morch Christian Holden

Ph.d 3-årig

Studieprogram Campus Studieveiledning  
Ph.d. i Ingeniørvitenskap Trondheim Runa Nilssen
Elin Kristidatter Steen
Astrid Vigtil
Nautiske Operasjoner Ålesund Siri Schulerud Runar Ostnes
Hans Petter Hildre

Videreutdanning og deltidsstudier

Fakultetet tilbyr også nett- og samlingsbaserte deltidsstudier:

Studieprogram Campus Studieveiledning Faglig veileder
Byggingeniør (bachelor) Gjøvik Tron Harald Torneby  
Maskiningeniør (bachelor) Gjøvik Tron Harald Torneby  
Teknologiledelse og digital omstilling (master, erfaringsbasert) Trondheim videre@ntnu.no Bjørn Sørskot Andersen
Veg og jernbane (master, erfaringsbasert) Trondheim Nina Lødøen  

Se her for full oversikt over etter- og videreutdanningstilbud innenfor teknologi og samfunn ved NTNU


Kontaktperson for studenter med funksjonshemming

Erlend Oldebråten Nilsen