Wikier

Studieveiledere ved fakultet for ingeniørvitenskap

Her finner du oversikt over alle studieveiledere ved fakultet for ingeniørvitenskap.

English version: Student advisers at the Faculty of engineering

Temaside om veiledning

Se studieveiledningstilbudet ved fakultet for ingeniørvitenskap for hvordan studieveiledningen er organisert.

Oversikt studieveiledere på studieprogram

 

Årsstudier

Studieprogram  Campus Studieveileder Faglig veilede  
Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Gjøvik Tron Harald Torneby Astrid Stadheim
Teknologidesign og ledelse Gjøvik Tron Harald Torneby Kari Oline Øverseth

Bachelorprogram 3-årig

Studieprogram Campus Studieveileder Faglig veileder
Byggingeniør Trondheim Gry Nyseter Tingstad Robert S. Mortensen
Astrid Stadheim
Byggingeniør Gjøvik Tron Harald Torneby Astrid Stadheim
Byggingeniør Ålesund Elisabeth Hagen Terje Tvedt
Astrid Stadheim
Fornybar energi Trondheim Gry Nyseter Tingstad Odne Stokke Burheim
Fornybar energi Gjøvik Tron Harald Torneby Alemayehu Gebremedhin
Odne Stokke Burheim
Fornybar energi Ålesund Elisabeth Hagen Ann Rigmor Nerheim
Odne Stokke Burheim
Geologi Trondheim Nina Grønli Tor Berge Gjersvik
Geomatikkingeniør Gjøvik Tron Harald Torneby Torbjørn Kravdal
Maskiningeniør Trondheim Gry Nyseter Tingstad Anna Olsen
Maskiningeniør Gjøvik Tron Harald Torneby Thomas Haavi
Anna Olsen
Maskiningeniør Ålesund Elisabeth Hagen Lars Petter Bryne
Anna Olsen
Nautikk Ålesund Elisabeth Hagen Arnt Myrheim-Holm
Shipping management Ålesund Elisabeth Hagen Øivind Andersen
Skipsdesign Ålesund Elisabeth Hagen Håvard Vollset Lien
Teknologidesign og ledelse Gjøvik Tron Harald Torneby Kari Oline Øverseth

Masterprogram 5-årig

Studieprogram Campus Studieveileder Faglig veileder
Bygg- og miljøteknikk Trondheim Astrid Vagnildhaug Arne Gussiås
Ingeniørvitenskap og IKT Trondheim Linda Rønning Terje Midtbø
Marin teknikk Trondheim Vibeke Sivertsen Eilif Pedersen
Petroleumsfag  Trondheim Nina Grønli Tor Berge Gjersvik
Produktutvikling og produksjon Trondheim Ruth Morch Geir Asle Owren
Tekniske geofag Trondheim Nina Grønli Tor Berge Gjersvik

Masterprogram 2-årig

Studieprogram  Campus Studieveileder Faglig veileder        
Bygg- og miljøteknikk  Trondheim Astrid Vagnildhaug Arne Gussiås
Bygg- og miljøteknikk Gjøvik Tron Harald Torneby  
Circular Economy Trondheim Andreas Noteng Johan Berg Pettersen
Coastal and Marine Engineering and Managment Trondheim Andreas Noteng Øivind A. Arntsen
Cold Climate Engineering Trondheim Andreas Noteng Knut Vilhelm Høyland
Environmental Engineering Trondheim Marius Møller Rokstad Sveinung Sægrov
Geologi Trondheim Nina Grønli Tor Berge Gjersvik
Geotechnics and Geohazards Trondheim Andreas Noteng Yutao Pan
Global Manufacturing Managment Trondheim Andreas Noteng Erlend Alfnes
Hydropower Development Trondheim Andreas Noteng Oddbjørn Bruland
Industrial Ecology Trondheim Andreas Noteng Johan Berg Pettersen
Ledelse av krevende maritime operasjoner Ålesund Elisabeth Hagen Frøy Birte Bjørneseth
Marin teknikk  Trondheim Vibeke Sivertsen Eilif Pedersen
Marine and Maritime Inteligent Robotics Trondheim Andreas Noteng Martin Ludvigsen
Marine Technology Trondheim Andreas Noteng Eilif Pedersen
Maritime Engineering Trondheim Andreas Noteng Eilif Pedersen
Natural Gas Technology Trondheim Andreas Noteng Ole Jørgen Nydal
Naval Architecture Ålesund Elisabeth Hagen Karl Henning Halse
Petroleum Engineering Trondheim Andreas Noteng Tor Berge Gjersvik
Petroleum Geosciences Trondheim Andreas Noteng Tor Berge Gjersvik
Petroleumsfag  Trondheim Nina Grønli Tor Berge Gjersvik
Produkt- og systemdesign Ålesund Elisabeth Hagen Karl Henning Halse
Produktutvikling og produksjon  Trondheim Ruth Morch Geir Asle Owren
Reliability, Availability, Maintainability & Safety Trondheim Andreas Noteng Mary Ann Lundteigen
Yiliu Liu
Sustainable Energy Trondheim Andreas Noteng Trygve M. Eikevik
Ruud Egging-Bratseth
Sustainable Manufacturing Gjøvik Tron Harald Torneby Nils Peter Østbø
Undervannsteknologi Trondheim Ruth Morch Christian Holden

Ph.d 3-årig

Studieprogram Campus Studieveiledning  
Ph.d. i Ingeniørvitenskap Trondheim Runa Nilssen
Elin Kristidatter Steen
Astrid Vigtil
Nautiske Operasjoner Ålesund Siri Schulerud Runar Ostnes
Hans Petter Hildre

Videreutdanning og deltidsstudier

Fakultetet tilbyr også nett- og samlingsbaserte deltidsstudier:

Studieprogram Campus Studieveiledning Faglig veileder
Byggingeniør (bachelor) Gjøvik Tron Harald Torneby  
Maskiningeniør (bachelor) Gjøvik Tron Harald Torneby  
Teknologiledelse og digital omstilling (master, erfaringsbasert) Trondheim videre@ntnu.no Bjørn Sørskot Andersen
Veg og jernbane (master, erfaringsbasert) Trondheim Nina Lødøen  

Se her for full oversikt over etter- og videreutdanningstilbud innenfor teknologi og samfunn ved NTNU


Kontaktperson for studenter med funksjonshemming

Linda Fjølstad