Wikier

HF Forskning

Skjema doktorgrad - HF

English version: PhD forms - Faculty of Humanities

Kontakt fakultetet dersom du har spørsmål eller utfordringer med utfylling av skjema.

Oppstart

Søknad om opptak (pdf, må lastes ned for å fylles ut)

Doktorgradsavtale

Underveis

Rapport til midtveisevaluering

Avslutning

Søknad om bedømmelse av avhandling

Medforfattererklæring (doc)