Wikier

Avtale ved opptak - doktorgrad

På denne siden finner du informasjon om hva doktorgradsavtalen er, hva den inneholder og hvor den skal leveres. English version: PhD agreement

Temaside om doktorgrad | Sider merket med doktorgrad


Avtale ved opptak til organisert doktorgradsutdanning (phd), også kalt doktorgradsavtalen, er den avtalen som regulerer dine rettigheter og plikter under gjennomføringen av ph.d.-utdanningen, innenfor rammene av gjeldende lover og forskrifter, samt opptaksvedtaket. Det er derfor svært viktig at du så snart opptaket er på plass, sørger for å få fylt ut og signert avtalen.

Avtalen inneholder tre deler.

  • Del A skal signeres av deg, fakultetet og instituttet og omhandler opptaket generelt.
  • Del B regulerer den faglige veiledningen og skal signeres av deg, veilederne dine og instituttet.
  • Del C gjelder dersom en ekstern part er involvert i opptaket, for eksempel for alle som er tilsatt andre steder som i en bedrift eller annen institusjon, enn NTNU. Del C signeres av deg, fakultetet og ekstern part.

Avtalen må leveres til fakultetet så snart som mulig og innen den fristen som er satt i opptaksvedtaket. Avtaleperioden er lik finansieringsperioden og forlenges automatisk for lovhjemlede permisjoner og sykemeldinger.

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Avtalen må leveres til fakultetet så snart som mulig – senest 3 måneder etter oppstart.