Wikier

Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen

Oversikt over kontaktpersoner for doktorgradsutdanningene på fakultetene.

In English - PhD - faculty contacts


Det humanistiske fakultet

Doktorgradsutdanning ved HF

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Doktorgradsutdanning ved MH-fakultetet

Fakultet for arkitektur og design

Doktorgradsutdanning ved AD-fakultetet

Fakultet for ingeniørvitenskap

Doktorgradsutdanning ved IV-fakultetet

Kontaktadresse for henvendelser om ph.d.-utdanningen: phd-studier@iv.ntnu.no

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Doktorgradsutdanning ved IE-fakultetet

Fakultet for naturvitenskap

Doktorgradsutdanning ved NV-fakultetet (kun på engelsk)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Doktorgradsutdanning ved SU-fakultetet

Fakultet for økonomi

Doktorgradsutdanningen ved ØK-fakultetet