Wikier

Skilt og merking

Ser du etter noe annet? Temaside om logo og maler

Bestille kontorskilt

NTNU Grafisk senter kan hjelpe med mindre bestillinger. Er det behov for flere enn ca.10 skilt lønner det seg å benytte rammeleverandør. Informasjon om hvilken leverandør finner du nederst på siden.

Bestillinger til Grafisk senter gjøres via CORDA.
Hvis det er behov for hjelp til montering, kan dette bestilles i e-vaktmester. Vaktmester skal være behjelpelig med mindre monteringsjobber.

På NTNU er det flere varianter av kontorskilt. En oversikt over de som fortsatt vedlikeholdes finner du i CORDA. Der finner du de gamle aluminiumsskiltene, med sort tekst/folie og de papirfleksible rammene.

Der hvor NTNU leier er det i prinsippet byggeier som er ansvarlig for skiltene og de kan kontaktes for bestilling av nye. Hvis du trenger hjelp, ta kontakt. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Utskriftsmaler til papirfleksible skilt

Dette er maler for dem som har papirfleksible skilt. Disse malene bruker du når papirlappen i skiltet skal byttes ut. Finner du ikke mal som passer, ta kontakt får å få laget tilpassede maler. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Kontorskilt - navn - 40x210 mm
Kontorskilt - navn og tittel - 40x210 mm

Kontorskilt - navn - 60x210 mm
Kontorskilt - navn og tittel - 60x210 mm

Kontorskilt A4 - 8 navn.\\Kontorskilt A4 - 8 navn og tittel

Utskriftsmaler Realfagbygget og Adolf Øien bygget

Realfagbygget - Kontorskilt liten - 157x60mm - Kun navn
Realfagbygget - Kontorskilt liten - 157x60mm - Navn og tittel

Realfagbygget - Kontorskilt stor - 157x157mm - Kun navn
Realfagbygget - Kontorskilt stor - 157x157mm - Navn og tittel

Utskriftsmaler Ålesund

Kontorskilt_K-bygget_118x80mm\\Kontorskilt_K-bygget_118x80mm_Uten tittel

Skilting av fellesrom

Dette er rom som de fleste undervisningsrom, grupperom, lesesaler og Datasaler som administreres av Avdeling for studieadministrasjon. En oversikt over hvilke rom dette gjelder finnes på rapportsiden for timeplansystemet.

Feil eller mangler på disse rommene meldes til Avdeling for studieadministrasjon gjennom NTNU Hjelp.

Romnummer

Alle rom på NTNU skal være merket med et nummer. Dette nummeret er rommets ID og må stemme overens med kartdataen til NTNU Eiendom. Ved for eksempel renovering eller bytte av dører skal nye nummer påføres. Prosjektet eller den ansvarlige enheten skal bekoste nye.

Ved prosjekt eller renovering kan romnummer bestilles hos rammeleverandør. Se nederst på siden.

Der hvor det dukker opp feil som ikke kan knyttes til et prosjekt, kan vaktmesteren i det aktuelle bygget hjelpe med bestilling og montering av nye.

Bestilling av romnummer for områdeledere.

NTNU grafisk senter produserer nye romnummer. Logg inn i deres bestillingssystem, CORDA, for bestilling av nye. Velg romnummer i menyen til venstre, under Bestill. Logg inn i CORDA.

Riktige nummer er oppgitt i Lydia eller ta kontakt med FDV Campusservice: fdv@campusservice.ntnu.no

Designmanual for utvendig skilting

Utarbeidet 2021. Denne manualen omhandler skilting som installeres utvendig på NTNU og skal bidra til at våre brukere klarer å finne frem på våre områder.

Last ned manualen for informasjon om:

 • Bakgrunn
 • Ordliste
 • Vegfinningsstrategi / prinsipper og identifisering - for den besøkende
 • Retningslinjer for skilting (drifting/forvaltning) - for skilteier
 • Skiltprogram overordnet (oversikt, formater, layout, farger og materialer)
 • Skiltproduktbeskrivelse
 • Planlegging og implementering, skiltplan, bestilling av skilt
 • Miljøpåvirkning og HMS.

Brukerhåndbok for innvendig skilting

Brukerhåndboken inneholder grunnleggende retningslinjer for skilt innvendig på NTNU og omhandler skilting som skal bidra til at våre brukere finner frem i våre bygg. Brukerhåndboken er gyldig fra og med 01.01.2016. Siste oppdatering av denne håndboken var når ny designmanual for utvendig skilting var på plass 2021. Flere punkter i denne håndboken er fjernet, da noe av det som var i denne overlappet med den nye utvendige skiltmanualen. For mer detaljerte maler og tegninger ta kontakt. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Last ned brukerhåndboken for informasjon om:

 • Retningslinjer/regler skilt og dekor ved NTNU
 • Universell utforming
 • Infotavler
 • Skilt for fellesrom (Ny type fra januar 2018) og kontor
 • Plassering av skilt
 • Tilleggskrav til skilt
 • Glassmerking
 • Romnummer

For oversikt og tegninger over alle standarder ta kontakt med Emil Westly Keiseraas.

Kontakt

For spørsmål rundt skilt og merking, vennligst ta kontakt med:
Kommunikasjonsavdelingen: Emil Westly Keiseraas - emil.keiseraas@ntnu.no
Eiendomsavdelingen: Nils Jørgen Moltubakk - nils.j.moltubakk@ntnu.no
Seksjon for prosjektgjennomføring: Randi Askim Tiller - randi.tiller@ntnu.no

Rammeleverandør

BK Trykkpartner
Avtalen gjelder fra 01.07.2022