Wikier

Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat grunnet korona - ØK

Slik sendes søknad om forlenget ansettelse for stipendiater ved Fakultet for økonomi (ØK).

English version: Apply for extended employment as a PhD due to the coronavirus pandemic

Søknad til instituttet

Stipendiatene sender søknad om forlengelse til instituttet han/hun er ansatt ved, med vedlagt uttalelse fra hovedveileder. 

Instituttet behandler innkomne søknader, og kontakter fakultetet dersom det oppstår behov for å drøfte momenter i søknadene. Dette er for å sikre en så ensartet behandling av søknadene som mulig, og for eventuelt å legge problemstillingen(e) fram til drøfting i fakultetets forskningsutvalg.

Kontakt instituttet

Før stipendiatene sender inn sin søknad, anbefaler vi at han/hun kontakter instituttets kontaktperson. Disse er: 

2003 Visninger