Wikier

Sider med tagg korona .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Zoom - Disputaser Godkjent 1.3 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 18 dager siden Skriv ut
Lage podcast til bruk i undervisning Godkjent 1.2 Rachel Segura Elliot 2 Måneder siden Skriv ut
Korona - Utveksling Godkjent 2.5 Per Kristian Røkkum Berget 4 Måneder siden Skriv ut
Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat grunnet korona - HF Godkjent 1.1 Lillian Moen 6 Måneder siden Skriv ut
Sentral beredskapsledelse for korona-håndtering Godkjent 5.0 Jan Erik Kaarø 7 Måneder siden Skriv ut
Endringer i ph.d.-forskriften på grunn av koronaviruset Godkjent 1.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Eriksen 7 Måneder siden Skriv ut
Bruk av campus Øya under koronapandemien Godkjent 1.6 Cicilie Nordvik 7 Måneder siden Skriv ut
Beredskap under korona-pandemien Godkjent 1.1 Jan Erik Kaarø 9 Måneder siden Skriv ut
Forlengelse for stipendiater på grunn av korona Godkjent 1.1 Bjarne Anders Lein 9 Måneder siden Skriv ut
Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat grunnet korona - ØK Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Forlengelse for postdoktorer på grunn av korona Godkjent 1.0 Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Fellesadministrativ koordineringsgruppe for korona-håndtering Godkjent 1.0 Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Permisjon fra NTNU ved arbeid i helsetjenesten Godkjent 1.0 Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Hjemmeeksamen med tredjeparts programvare Godkjent 1.0 Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Hjemmekontor - ergonomi Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Hjemmeeksamen med håndtegninger Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut