Wikier

Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor grunnet korona - ØK

Slik sendes søknad om forlenget ansettelse for postdoktorer ved Fakultet for økonomi (ØK).

English version: Apply for extended employment as a postdoc due to the coronavirus pandemic

Søknad til instituttet

Postdoktorene sender søknaden om forlengelse til instituttet han/hun er ansatt ved. 

Instituttet behandler innkomne søknader, og kontakter fakultetet dersom det oppstår behov for å drøfte momenter i søknadene. Dette er for å sikre en så ensartet behandling av søknadene som mulig.

Kontakt instituttet

Før postdoktorene sender inn sin søknad, anbefaler vi at han/hun kontakter instituttets kontaktperson. Disse er: 

1719 Visninger