Wikier

Rutiner for samlingsforvaltning - Vitenskapsmuseet

Rutiner for samlingsforvaltning - kulturhistorie

Her finner du bl.a. Retningslinjer for innordning i samling; Avlevering av foto; Avlevering av GIS-data; Skjema og avtaledokumenter (standardiserte maler) og Generelle ressurser og brukerveiledninger.

Rutiner for samlingsforvaltning - naturhistorie

Her finner du informasjon om bl.a.: Innsamling av materiale; Etablere objekter i samlingene; Løpende bruk og bevaring av samlingene og Gjøre samlingene tilgjengelige for omverden.

Rutiner for dataforvaltning - naturhistorie

Kommer.