Wikier

Rektoratmøtet

Rektoratmøtet er det ukentlige ledermøtet for rektor og rektors nærmeste ledergruppe.

Rektoratmøtet

I rektoratmøtet behandler rektor og rektors nærmeste ledergruppe saker av strategisk og driftsmessig betydning for universitetet. Rektoratet har normalt møte hver tirsdag formiddag i Hovedbygningen på Gløshaugen i Trondheim.

Dekanmøtet er rådgivende organ for rektor.

Saker som behandles

Saker som tas opp i rektoratmøtet kan være til orientering, drøfting eller beslutning. Vedtak som fattes blir arkivert og gjort tilgjengelig som «rektorvedtak» i saksbehandlings- og arkivsystemet ePhorte. Saker til møtet forberedes i Fellesadministrasjonen.

Saksliste og referat fra rektoratmøtene er ikke offentlige. Eksempel på saksliste fra rektoratmøtet 2. oktober 2018:

  • Strategiske samarbeidspartnere og eiendomsstrategi
  • Økonomistatus
  • Eventuelt
  • Statsbudsjettet og langtidsplanen for forskning
  • Campusutvikling
  • Dagens saker på dekanmøtet
  • Rekruttering av fast vitenskapelig ansatte
  • Program for konferanse

Deltakere på rektoratmøtet

Se nærmere presentasjon av rektor og rektors lederteam.

Kontakt

Administrativ lederstøtte rektoratmøtet: Ingeborg Vasli