Wikier

Regnskap

Regnskap - attester

Sider merket med Regnskap

Opplysninger til bruk i kunde og/eller leverandørforhold.

NTNUs bankopplysninger

Organisasjonsnummer: 974 767 880

For øvrig bankinformasjon:

  • Send epost til: kontakt@okavd.ntnu.no
  • Oppgi hva du skal bruke bankinformasjon/kontonummer til
  • Ved direkte innbetaling til koordinatorprosjekt (hvor NTNU er koordinator), oppgi prosjektnummer for å sikre at du mottar korrekt bankinformasjon.

Skatteattest og mva-attest

Firmaattest

Organisasjonsnummer og DUNS-/SAM-nummer

NTNUs organisasjonsnummer: 974 767 880 MVA

DUNS-nummer er et globalt identifikasjonsnummer for foretak.
NTNUs DUNS-nummer er: 730278363

SAM-nummer benyttes i prosjektsøknader som administreres gjennom US Government Federal System for Award Management.
NTNUs SAM-nummer (Unique ID) er: HFCDWAD4MDA3

Numrene og opplysningene tilknyttet disse gjelder for hele NTNU.
Dersom henvisningen til NTNUs DUNS- eller SAM-nummer binder hele NTNU, skal Økonomiavdelingen kontaktes. En slik henvendelse må opplyse om
følgende:

- Hva DUNS-/SAM-nummeret skal benyttes til

- Hvilke konsekvenser aktivitetene vil få for NTNU

Prosedyre for utgående fakturering

Kontakt

For spørsmål, kontakt Økonomiavdelingen: