Wikier

Regnskap

Regnskap - attester

Sider merket med Regnskap

Opplysninger til bruk i kunde og/eller leverandørforhold.

NTNUs bankopplysninger

Organisasjonsnummer: 974 767 880

For øvrig bankinformasjon:

  • Send epost til: kontakt@okavd.ntnu.no
  • Oppgi hva du skal bruke bankinformasjon/kontonummer til
  • Ved direkte innbetaling til koordinatorprosjekt (hvor NTNU er koordinator), oppgi prosjektnummer for å sikre at du mottar korrekt bankinformasjon.

Skatteattest og mva-attest

Firmaattest

Organisasjonsnummer og DUNS nummer

NTNUs organisasjonsnummer: 974 767 880 MVA

DUNS-nummer er et globalt identifikasjonsnummer for foretak.
DUNS-nummer er: 730278363

Nummeret og opplysningene tilknyttet nummeret gjelder for hele NTNU.
Dersom henvisningen til NTNUs DUNS-nummer binder hele NTNU, skal
økonomiavdelingen kontaktes. En slik henvendelse må opplyse om
følgende:

-Hva DUNS-nummeret skal benyttes til
-Hvilke konsekvenser aktivitetene vil få for NTNU

Prosedyre for utgående fakturering

Kontakt

For spørsmål, kontakt Økonomiavdelingen: