Wikier

Regnskap -...

Regnskap - Merverdiavgift og kunst

Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap

Omsetning av kunst fra opphavsmannen

Omsetning av kunst fra opphavsmann er fritatt for merverdiavgift. I henhold til merverdiavgiftsloven § 5, nr 1.a går det frem av loven ikke gjelder for:

"Opphavsmannen ved egen utnyttelse av opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk. Det samme gjelder for omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn."

Spørsmål til fylkesskattekontoret

Det kan av og til være vanskelig å ta stilling til hva som faller inn under dette fritaket. NTNU tok derfor i 2003 opp følgende problemstillinger med fylkesskattekontoret i Sør-Trøndelag:

Tilsatte kunstnere ved NTNU lager kunstverk i arbeidstiden, og disse selges til eksterne kjøpere. Inntektene fra salget går til NTNU.

  • Spørsmål til fylkesskattekontoret: Skal det beregnes merverdiavgift av dette salget fra NTNU når NTNU (og ikke en navngitt kunstner) har opphavsretten?
  • Svar fra fylkesskattekontoret: Selv om NTNU som juridisk person har ervervet opphavsretten til det kunstneriske verket ved avtale med den opprinnelige opphavsmann, vil omsetningen fra NTNU ikke fall inn under fritaket for avgift på omsetning av kunst fra opphavsmannen. Dette fordi en juridisk person aldri vil kunne frembringe det opphavsrettslig beskyttede verket som unntaket i mva-loven er ment å omfatte. Merverdiavgift må dermed beregnes i slike tilfeller. 
  • Spørsmål til fylkesskattekontoret: Skal det beregnes merverdiavgift av dette salget fra NTNU når kunstneren innehar opphavsretten?
  • Svar fra fylkesskattekontoret: Siden omsetningen skjer fra NTNU og ikke fra kunstneren som innehar opphavsretten, vil denne omsetningen ikke falle inn under fritaket for avgift på omsetning av kunst fra opphavsmannen. Mva må dermed beregnes.

Kontakt

Ved spørsmål om merverdiavgift, ta kontakt med Seksjon for økonomirådgivning/regnskap

Epost: kontakt@okavd.ntnu.no