Wikier

Studieprogramråd...

Referater 2022

Referater 2022

 

Møte 28.11.22

Presentasjon - Elektro SPR - Halgeir Leiknes - 28.11.22.pdf

Referat fra møte i studieprogramråd - 28.11.22.pdf

Møte 18.10.22

Presentasjon - Elektro SPR - Halgeir Leiknes - 18.10.22.pdf

Referat fra møte i studieprogramråd - 18.10.22.pdf

Møte 20.9.22

Presentasjon - Elektro-SPR møte 20-9-2022 v3 - 20.9.22.pptx

Referat fra møte i studieprogramråd - 20.9.22.pdf

Emnebeskrivelse Intro IKT V21 - Innføring i programmering, numerisk matematikk og IKTsikkerhet - emenbeskrivelse pr 21.9.22.pdf

Møte 16.6.22

Presentasjon - Elektro SPR - Halgeir Leiknes - 16.6.22.pdf

Referat fra møte i studieprogramråd - 16.6.22.pdf

Møte 26.4.22

Presentasjon - Elektro SPR - Halgeir Leiknes - 26.4.22.pdf

Referat fra møte i studieprogramråd - 26.4.22.pdf

Møte 16.3.22

Presentasjon - Elektro SPR - Halgeir Leiknes - 16.3.22.pdf

Referat fra møte i studieprogramråd - 16.3.22.pdf

Studiebarometeret - BIELEKTRO - 2021 - 15.3.22.pdf

NHO kompetansearometer 2020 - NIFU-rapport 2021-4 - 15.3.22.pdf

Møte 14.2.22

Presentasjon - Elektro SPR - Halgeir Leiknes - 14.2.22.pdf

Referat fra møte i studieprogramråd - 14.2.22.pdf

Margrethe Meyer Bratt - presentasjon i SPR - Rekruttering og kommunikasjon elektro - 14.02.22.pdf

Møte 17.01.22

Elektro - SPR - Presentasjon - 17.1.22.pdf

Referat fra møte i studieprogramråd - 17.1.22.pdf

AIS-studieretninger - møte i studieprogramråd - Robin T Bye - 17.1.22.pdf

IEL studieprogrammer gammel og ny struktur - møte SPR - Pål Keim Olsen - 17.1.22.pdf