Wikier

Råd og utvalg i Ålesund

Råd og utvalg ved NTNU i Ålesund.

Alt om råd og utvalg

Campusråd Ålesund og Strategisk råd Ålesund

Campusråd Ålesund

NTNU i Ålesund ved viserektor holder følgende to typer tverrgående koordineringsmøter på campus: Campusråd og Strategisk råd.

Mandat/funksjonsbeskrivelse for Campusråd finnes her.

Deltakere i Campusråd Ålesund er fra februar 2020 viserektor, instituttledere, seksjonsledere, kontorsjefer, to studentrepresentanter fra Studentparlamentet samt representanter fra HR og Kommunikasjonsavdelingen ved NTNU i Ålesund.

Møtedatoer, sakslister og referat fra Campusråd og Strategisk råd finnes tilgjengelig for ansatte og studenter via Sharepoint møteverktøy her.

Strategisk råd Ålesund

Deltakere i Strategisk råd Ålesund er fra februar 2020 viserektor, instituttledere og leder ved seksjon for utdanning. Møteforaet er er fora for diskusjon om saker primært knyttet direkte eller indirekte til Utviklingsplanen.

Mandat/funksjonsbeskrivelse for Strategisk råd finnes her.

Personal og HMS

2406 Visninger