Wikier

Programfarm med...

Programfarm for Internet Explorer - privat PC

Bruk av Internet Explorer på en privat PC

This document in English.

Bruker du Internet Explorer på en privat PC for å bruke Programfarmen, er det sannsynlig at du blir stilt overfor en rekke sikkerhetsspørsmål som det er urimelig å forvente at en vanlig bruker skal orke å forholde seg til. Derfor behandler vi dette tilfellet særskilt.

På en NTNU-jobbmaskin kommer Internet Explorer med en del forhåndsinnstillinger som gjør sakene mindre kompliserte: Se Programfarm med Windows.

Steg 1: Start IE

Skriv "farm.ntnu.no" i adressefeltet på IE. Du kommer da til denne siden:

Steg 2: Diverse tillatelser.

Første gang du åpner denne siden i Internet Explorer, og før du rekker å skrive inn brukernavn og passord, vil det komme opp noen spørsmål på skjermen.

Advarsel om programtillegg

a) Du får en gul stripe øverst på skjermen som spør om du virkelig vil kjøre programtillegget MS Remote Desktop Web Access Connection. Klikk på spørsmålet, den gule stripa blir blå, og det kommer opp en meny. I menyen: klikk på "Kjør tillegg".

ActiveX-advarsel

b) Internet Explorer vil nå vise denne advarselen. Trykk på "Kjør":

Steg 3: Logg inn

Sikkerhetsalternativer

På innloggingssiden over ser vi et valg mellom to sikkerhetsalternativer.

Hvis du velger "Dette er en offentlig PC eller en PC som flere har tilgang til", vil du bli spurt om å godkjenne tilkoblingen for hvert eneste nytt program du åpner fra Programfarmen etter at du er innlogget

Hvis du velger "Dette er en PC som bare jeg har tilgang til", får du spørsmål om å godkjenne tilkoblingen bare for det første programmet du åpner etter at du er logget inn.

Brukernavn og passord

Skriv inn brukernavn og passord, og trykk "Logg inn".

Du kommer til websida med oversikt over alle programmer på Farmen:

Steg 4: Starte et program i IE

Start et program

a) Klikk på et programikon for å starte det, f.eks. "Word 2013".

Vi får opp en melding om at prosessen er i gang:

Godkjenn sertifikat.

Når du starter et program første gang du bruker farmen, får du spørsmål om å godkjenne et sertifikat for tilkobling.  Trykk "Koble til".

Hvis du på Farmens innloggingsside valgte "Dette er en offentlig PC eller en PC som flere har tilgang til", vil du få dette spørsmålet (om du "stoler på utgiveren") for hvert eneste program du åpner.

Hvis du først trykker på "Detaljer", vil du se at Farmen gir deg tilgang din lokale disk, dine lokale skrivere og vil etablere en felles "klipp-og-lim-funksjon" mellom din lokale PC og fjernkjøringsprogrammet.

Når du har kommet deg forbi dette trinnet, vil programmet åpne seg som om det kjørte på din lokale PC. Her har vi åpnet Word:

2030 Visninger
Målgruppe: Studenter Medarbeidere Tema: IT-hjelp
Tagger
ie programfarm