Wikier

Valg ved MH

Presentasjon av kandidater – valg til Fakultetsstyret ved MH

Kandidater som stiller til valg til Fakultetsstyret våren 2022.
Valg på midlertidig vitenskapelig ansatt for perioden 01.08.2022 - 31.07.2023.

Midlertidig ansatte i vitenskapelig stilling

Atefe R Tari 
Stipendiat (doktorgrad i medisin), Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU. Tittel på doktorgradsarbeid: Molekylære mekanismer av trening som ny behandlingsmetode ved nevrodegenerasjon og Alzheimers sykdom.

 

Jeg er utdannet bioingeniør og har en mastergrad i molekylærmedisin fra NTNU. Doktorgradsprosjektet mitt tar i bruk data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag for å studere om trening og god kondisjon har betydning for hjernefunksjon og utvikling av demens. I en studie med rotter med Alzheimers sykdom undersøker vi også om injeksjoner med blod fra friske, trente rotter kan bremse sykdomsutviklingen. Høsten 2021 initierte vi en klinisk studie; ExPlas, en klinisk behandlingsstudie (legemiddelstudie) for Alzheimer-pasienter i tidlig fase, hvor vi skal undersøke om trent blodplasma kan bremse/forhindre progresjon av sykdommen.
____

Jeg har vært en del av MH-fakultetet siden 2007, først som student, deretter som midlertidig ansatt siden 2012 - de siste årene som stipendiat. I løpet av disse årene har jeg vært heldig å få mulighet til å jobbe med mange dyktige mennesker på tvers av fagmiljø, også internasjonalt, i tillegg til tett samarbeid med flere klinikker ved St. Olavs hospital. Dette har gitt meg et bredt perspektiv og svært god innsikt i utfordringer og muligheter som midlertidig ansatt ved NTNU. Planen er å disputere i august 2022, og jeg vil da gå over i en postdoktorstilling ved fakultetet.

Det siste året har jeg vært representant for midlertidige vitenskapelige ansatte både i Fakultetsstyret og i Ansettelsesutvalget ved MH. Dette har vært utrolig lærerikt og jeg har fått mange erfaringer som jeg kan tenke meg å ta med meg inn og nyttiggjøre i ett år til i vervet.
 
Noen saker jeg brenner for:

  • Karrierebevisstgjøring, og søkelys på langsiktig karriereutvikling i tidlig fase i et PhD-løp, og ikke bare fra postdoktor-stadiet som den nye politikken for postdoktorer skal bidra til. 
  • Reell medvirkning, og det å få tillit til at man har noe å komme med i sitt fagmiljø er kjempeviktig for personlig og faglig utvikling, og det gir eierskap til arbeidsoppgavene og virksomheten. 
  • Midlertidighet, kan vi finne fornuftige løsninger på hvordan å beholde de beste hodene etter PhD/postdoktor/forsker? 
  • «Effektivisering», mye verdifull arbeidskraft går ut i unødvendig vanskelige søknader og skjemaer; hvordan kan vi benytte de menneskelige ressursene bedre i faglig aktivitet?

Jan Pål Loennechen  
Professor (midlertidig stilling)
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB)

 

Jeg har jobbet som stipendiat og senere i kombinert klinisk og vitenskapelig stilling ved fakultetet i mange år og kjenner universitetet godt både som forsker og underviser. For meg er det viktig at infrastrukturen for stipendiater, forskere og undervisere blir bedre og at byråkratiet ved søknader og rapportering reduseres. Videre vil jeg arbeide for at samarbeidet mellom de ulike studiestedene og de kliniske virksomhetene bedres ytterligere og at det legges godt til rette for klinisk forskning.

 

 

 

1062 Visninger