Wikier

Personvernerklæri...

Personvernerklæring for foretaksregistratorer i EVUweb

Denne siden inneholder personvernerklæringen for EVUweb – foretaksregistratorer.

Personvernerklæringen ble sist endret: 21.06.2018.

Kort om EVUweb

EVUweb er en webapplikasjon for påmelding til kurs og andre arrangementer, samt søking om opptak til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

EVUweb er knyttet til det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS). Det betyr at data som registreres i EVUweb lagres i FS. Data i FS rapporteres i ulike sammenhenger til en rekke parter/virksomheter. Se gjerne personvernerklæringen for FS.

Om denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet håndterer dine personopplysninger i EVUweb. Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte.

Hva er personopplysninger?

Les om personopplysninger.

Formålet med behandling av personopplysninger i EVUweb

Formål

Hovedformålet med behandling av dine personopplysninger i EVUweb er å legge til rette for at du kan melde andre personer i din organisasjon på kurs, videreutdanninger eller andre arrangementer som gjennomføres i samarbeid mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og din organisasjon. 

Rettslig grunnlag

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er avtalen som er inngått mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og din organisasjon om gjennomføring av kurset/videreutdanningen/arrangementet.

Hvilke personopplysninger blir behandlet i EVUweb og hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Det finnes ingen sensitive personopplysninger i EVUweb.

Følgende personopplysninger blir behandlet i EVUweb: ditt navn, brukernavn og passord til EVUweb, din e-postadresse og navn på din organisasjon. I tillegg kan administrativt ansatte se din kontaktinformasjon, samt knytte merknader til din brukerprofil i institusjonens studieadministrative system, FS.

Vi lagrer også informasjon om hvilke handlinger du utfører i EVUweb og eventuelle feilmeldinger knyttet til disse. Denne informasjonen slettes etter 6–12 måneder.

Personopplysninger på søkere/kursdeltakere/studenter, som du registrerer i EVUweb, sendes til det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS).

Automatisk saksbehandling

Personopplysningene dine vil ikke være gjenstand for automatisert saksbehandling eller profilering.

Utlevering av dine personopplysninger til andre

Utlevering eller eksport av data defineres som enhver avgivelse av data foruten til eget system/behandling eller til den registrerte selv eller noen som mottar data på dennes vegne. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet kan utlevere eller eksportere data som inneholder personopplysninger til andre systemer, det vil si ekstern databehandler i de tilfellene der det anses som nødvendig. 

Dine personopplysninger blir ikke utlevert til land utenfor EU/EØS, eller noen internasjonale organisasjoner.

Dine personopplysninger kan bli utlevert til følgende parter/virksomheter: 

1. Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 

EVUweb utvikles av Unit. Ansatte ved Unit som har behov for det i sin jobb, vil ha tilgang til dine personopplysninger. Dette for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten.

2. Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) ved Universitetet i Oslo (UiO) 

EVUweb driftes av USIT ved UiO. Ansatte ved USIT som har behov for det i sin jobb, vil ha tilgang til dine personopplysninger. Dette for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten.

Sikkerheten rundt dine personopplysninger 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyse for å sikre dine personopplysninger i EVUweb. I tillegg er det iverksatt sikkerhetstiltak, slik som tilgangskontroller, for å forhindre at flere ansatte enn nødvendig får tilgang på dine personopplysninger. 

Dine rettigheter

Les om dine rettigheter.

Kontakt

Behandlingsansvarlig

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er behandlingsansvarlig for personopplysninger i EVUweb, jf. GDPR art. 4 nr. 7. 
Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter som omtalt i punktet ovenfor, kan du ta kontakt via siden Innsyn i behandling. Vi vil behandle din henvendelse uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager.

Personvernombud

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har et personvernombud som skal ivareta personverninteressene til både studenter og ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Personvernombud for administrative behandlinger av personopplysninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet kan nås via e-post: personvernombud@ntnu.no.

Tjenesteleverandør

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning er tjenesteleverandør av EVUweb. Det vil si at Unit utvikler og forvalter EVUweb og at Unit har det daglige ansvaret for driften av EVUweb. Gjennom dette arbeidet har utvalgte personer ved Unit tilgang til alle personopplysninger som er registrert i EVUweb. 

Kontaktinformasjon til Unit: fs-sekretariat@fsat.no.