Wikier

Personvernerklæri...

Personvernerklæring for emneplanlegging på nett

Denne siden inneholder personvernerklæringen for webapplikasjonen EpN - emneplanlegging på nett.

Personvernerklæringen er sist endret: 21.06.2018

Kort om EpN

EpN er en webapplikasjon som gjør det mulig å redigere emner som skal tilbys, både med tanke på når emnet skal tilbys og informasjon om selve emnet. Institusjonene kan selv styre prosessen ved å bestemme hvem som skal kunne redigere hva og når det skal være mulig å redigere.

Om denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Norges teknisk naturvitenskapelige universitet håndterer dine personopplysninger i EpN. Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte.

Hva er personopplysninger?

Les om personopplysninger. 

Formålet med behandling av personopplysninger i EpN

Formålet med behandling av personopplysninger i EpN er å gi deg som bruker riktige tilganger på emner og på studieprogram, slik at samhandling i forbindelse med revideringsprosessen av emner og studieprogram blir mulig. 

Rettslig grunnlag

Personopplysningsloven og forskrift om personopplysninger gjelder for EpN. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger i EpN er regulert i avtale mellom deg som ansatt og din arbeidsgiver. 

Hvilke personopplysninger blir behandlet i EpN og hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Det finnes ingen sensitive personopplysninger i EpN.

Når du logger deg på i EpN, lagrer vi ditt navn, ditt fødselsnummer (11 siffer), din IP-adresse, din arbeidstilknytning og kontaktinformasjon (foretrukket e-postadresse), samt roller og status for din rolle. Disse personopplysningene slettes kun dersom de er uriktige. 

Personopplysningene dine som vises i EpN, blir hentet direkte fra databasen til universitetet/høgskolen du jobber ved. 

Vi lagrer også informasjon om hvilke handlinger du utfører i EpN. Denne informasjonen slettes etter 6 måneder.

Automatisk saksbehandling

Personopplysningene dine vil ikke være gjenstand for automatisert saksbehandling eller profilering.

Utlevering av dine personopplysninger til andre

Utlevering eller eksport av data defineres som enhver avgivelse av data foruten til eget system/behandling eller til den registrerte selv eller noen som mottar data på dennes vegne. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet kan utlevere eller eksportere data som inneholder personopplysninger til andre systemer, det vil si ekstern databehandler i de tilfellene der det anses som nødvendig for å oppnå formålet med EpN. Dine personopplysninger blir ikke utlevert til land utenfor EU/EØS, eller noen internasjonale organisasjoner. Dine personopplysninger kan bli utlevert til følgende parter/virksomheter: 

1. Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 

EpN utvikles av Unit. Ansatte ved Unit som har behov for det i sin jobb, vil ha tilgang til dine personopplysninger. Dette for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten.

2. Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) ved Universitetet i Oslo (UiO) 

EpN driftes av USIT ved UiO. Ansatte ved USIT som har behov for det i sin jobb, vil ha tilgang til dine personopplysninger. Dette for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten.

3. Uninett AS

Når du logger inn i EpN, benytter du innloggingsløsningen Feide. Feide utvikles og leveres av Uninett AS. Ansatte ved Uninett AS som har behov for det i sin jobb, vil ha tilgang til ditt Feide-navn og IP-adresse. Dette for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten. Etter seks måneder slettes dine personopplysninger hos Feide.

4. Andre ansatte ved din institusjon

For å tilrettelegge for samhandling i forbindelse med revideringsprosessen i EpN, vil andre ansatte i noen tilfeller kunne se personopplysninger om deg. Innloggede brukere i EpN kan få se ditt navn og brukernavn, samt beskrivelse av handlinger utført av deg knyttet til emner du har utført handlinger på. Personer med EpN-admin-rolle kan i tillegg få se din e-postadresse.

Sikkerheten rundt dine personopplysninger 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyse for å sikre dine personopplysninger i EpN. I tillegg er det iverksatt sikkerhetstiltak, slik som tilgangskontroller, for å forhindre at flere ansatte enn nødvendig får tilgang på dine personopplysninger. 

Dine rettigheter

Les om dine rettigheter.

Kontakt

Behandlingsansvarlig

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Felles studentsystem, jf. GDPR art. 4 nr. 7. 
Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter som omtalt i punktet ovenfor, kan du ta kontakt via siden Innsyn i behandling. Vi vil behandle din henvendelse uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Personvernombud

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har et personvernombud som skal ivareta personverninteressene til både studenter og ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Personvernombud for administrative behandlinger av personopplysninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet kan nås via e-post: personvernombud@ntnu.no.

Tjenesteleverandør

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning er tjenesteleverandør av EpN. Det vil si at Unit utvikler og forvalter EpN og at Unit har det daglige ansvaret for driften av EpN. Gjennom dette arbeidet har utvalgte personer ved Unit tilgang til alle personopplysninger som er registrert i EpN. 

Kontaktinformasjon til Unit: fs-sekretariat@fsat.no.