Wikier

Personvernerklæri...

Personvernerklæring for Studentweb

Denne siden inneholder personvernerklæringen for Studentweb.

Personvernerklæringen ble sist endret: 03.07.2023.

Kort om Studentweb

Studentweb er en webapplikasjon som lar deg som student utføre en rekke studieadministrative oppgaver, slik som semesterregistrering og oppmelding til undervisning og eksamen. Studentweb gir deg også innsyn i informasjonen som Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har lagret om deg i det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS), slik som kontaktopplysninger, eksamensresultater og hva som er sendt til Lånekassen.

Studentweb er knyttet til det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS). Det betyr at data som registreres i Studentweb, lagres i FS. Data i FS rapporteres i ulike sammenhenger til en rekke parter/virksomheter. Se gjerne personvernerklæringen for FS.

Hva er en personvernerklæring?

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet håndterer dine personopplysninger i datasystemet FS. Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte.

Hva regnes som personopplysninger?

Les om personopplysninger.

Formålet med, samt rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger i Studentweb

Formål

Formålet med behandlingen av personopplysninger i Studentweb er at du skal kunne administrere dine studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Rettslig grunnlag

Behandlingen hjemles i universitets- og høyskoleloven. Behandlingen er også nødvendig for at Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skal kunne oppfylle sin avtale med deg som student. Enkelte behandlinger, f.eks. godkjenning av undervisnings- og eksamensmelding, er utøvelse av offentlig myndighet.

Hvilke personopplysninger blir behandlet i Studentweb og hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Per i dag blir det ikke lagret eller behandlet sensitive personopplysninger om deg i Studentweb.

Følgende personopplysninger kan bli behandlet i Studentweb: profilinformasjon (slik som ditt navn, fødselsnummer/D-nummer/S-nummer (11 siffer), kjønn, kontaktinformasjon, informasjon om din bakgrunn, morsmål, foto, søknadsinformasjon, samtykker du har gitt, politiattest der det er relevant, semesterregistreringsinfo, fakturainformasjon og informasjon om studier og kurs. Personopplysninger som registreres i Studentweb, blir sendt til det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS). Personopplysninger i FS lagres i utgangspunktet til evig tid. Se gjerne personvernerklæringen for FS.

Vi lagrer også informasjon om hvilke handlinger du utfører i Studentweb, samt din IP-adresse. Dette for å ha dokumentasjon på dine registreringer. Disse personopplysningene lagres i FS og slettes etter 12 måneder.

Personopplysningene dine kan hentes fra:

1. Deg selv via Studentweb

2. Saksbehandlere ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet

Frivillige registreringer:

1. Deg selv via Studentweb

Det er frivillig for deg å registrere personopplysninger i Studentweb, men uten personopplysningene dine kan det være at vi ikke får behandlet søknadene dine. I Studentweb kan du registrere informasjon om deg knyttet til søknader på studier (informasjon om din bakgrunn, oppmelding til undervisning og eksamen, søknader om bl.a. godkjenning m.m.) og dokumenter du laster opp. Disse opplysningene kan være nødvendige for at vi skal få behandlet dine søknader og at du skal kunne studere ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet.

Registreringer som gjøres uten ditt uttalte samtykke:

2. Saksbehandlere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

I noen tilfeller er det nødvendig at saksbehandlere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet registrerer opplysninger på deg tilknyttet dine studier. Eksempler på dette kan være vurderinger knyttet til søknad om opptak, begrunnelse for og klage på sensur, registreringer knyttet til fullføring av studier. Disse dataene blir kun sendt til Studentweb for at du skal få innsyn i dine data.

I noen tilfeller utfører vi automatisk saksbehandling

Når du benytter Studentweb ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, vil en rekke prosesser tilknyttet til studentforhold utføres som delvis automatisk eller helautomatisk saksbehandling. Det gjelder i følgende tilfeller:

  • beregning av hvilke emner du får melde deg opp til
  • oppmelding til undervisning og eksamen
  • oppretting av fakturaer
  • begrunnelser/klager i forbindelse med eksamen
  • diverse godkjenningssøknader

Vi utleverer dine personopplysninger til andre

Utlevering eller eksport av data defineres som enhver avgivelse av data foruten til eget system/behandling eller til den registrerte selv eller noen som mottar data på dennes vegne. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet kan utlevere eller eksportere data som inneholder personopplysninger til andre systemer, det vil si ekstern databehandler i de tilfellene der det anses som nødvendig.

Dine personopplysninger blir ikke utlevert til land utenfor EU/EØS, eller noen internasjonale organisasjoner.

Dine personopplysninger kan bli utlevert til følgende parter/virksomheter:

1. Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Studentweb utvikles av Sikt. Ansatte ved Sikt som har behov for det i sin jobb, vil ha tilgang til dine personopplysninger. Dette for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten.

2. Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) ved Universitetet i Oslo (UiO)

Studentweb driftes av USIT ved UiO. Ansatte ved USIT som har behov for det i sin jobb vil ha tilgang til dine personopplysninger.

3. Uninett AS

Det er mulig å logge inn i Studentweb med innloggingsløsningen Feide. Feide utvikles og leveres av Uninett AS. Ansatte ved Uninett AS som har behov for det i sin jobb, vil ha tilgang til ditt Feide-navn og IP-adresse. Dette for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten. Etter seks måneder slettes dine personopplysninger hos Feide.

4. Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)

Det er mulig å logge inn i Studentweb med innloggingsløsningene MinID, BankID, Buypass og Commfides via ID-porten. Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i ID-porten, samt opplysninger som benyttes for å administrere MinID.

Hvis du logger inn med ID-porten, kan ansatte i brukerstøtte og forvaltning hos Digi ved behov se ditt fødselsnummer og kontaktinformasjon samt tidsavgrenset innloggingshistorikk. Behovet oppstår når Digdir må yte hjelp til bruker eller ved feilsøking/-retting av tjenesten.

Leverandørene av de elektroniske ID-ene (BankID, Buypass og Commfides) er behandlingsansvarlige for personopplysninger som er nødvendig for å administrere sine innloggingsløsninger.

5. Andre parter

Personopplysninger du registrerer i Studentweb, sendes til det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS). Se personvernerklæringen for FS for mer detaljer om hvilke virksomheter som mottar personopplysninger fra FS.

Sikkerheten rundt dine personopplysninger

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyse for å sikre dine personopplysninger i Studentweb. I tillegg er det iverksatt sikkerhetstiltak, slik som tilgangskontroller, for å forhindre at flere ansatt enn nødvendig får tilgang på dine personopplysninger.

Dine rettigheter

Les om dine rettigheter.

Kontakt

Behandlingsansvarlig

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Studentweb, jf. GDPR art. 4 nr. 7.
Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter som omtalt i punktet ovenfor, kan du ta kontakt via siden Innsyn i behandling. Vi vil behandle din henvendelse uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager.

Personvernombud

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har et personvernombud som skal ivareta personverninteressene til både studenter og ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Personvernombud for administrative behandlinger av personopplysninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet kan nås via e-post: personvernombud@ntnu.no.

Tjenesteleverandør

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning er tjenesteleverandør av Studentweb. Det vil si at Unit utvikler og forvalter Studentweb og at Unit har det daglige ansvaret for driften av Studentweb. Gjennom dette arbeidet har utvalgte personer ved Unit tilgang til alle personopplysninger som er registrert i Studentweb.

Kontaktinformasjon til Sikt: fs-sekretariat@fsat.no.