Wikier

Personvernerklæri...

Personvernerklæring for Fagpersonweb

Denne siden inneholder personvernerklæringen for Fagpersonweb.

Personvernerklæringen ble sist endret: 21.06.2018.

Kort om Fagpersonweb

Fagpersonweb er en webapplikasjon som lar fagpersoner utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver. Fagpersonweb er tenkt å fungere som et støtteverktøy i undervisningen og sensureringen.

Om denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet håndterer dine personopplysninger i Fagpersonweb. Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte.

Hva er personopplysninger?

Les om personopplysninger.

Formålet med behandling av personopplysninger i Fagpersonweb

Formål

Hovedformålet med behandling av dine personopplysninger i Fagpersonweb er å gi deg oversikt over dine roller på emner, kurs og studieprogrammer, samt dine veiledningsforhold for å bistå i administrative oppgaver knyttet til undervisning og veiledning.

Rettslig grunnlag

Personopplysningsloven og forskrift om personopplysninger gjelder for Fagpersonweb. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger i Fagpersonweb er regulert i avtale mellom deg som ansatt og din arbeidsgiver. 

Hvilke personopplysninger blir behandlet i Fagpersonweb og hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Det finnes ingen sensitive personopplysninger i Fagpersonweb. 

Når du logger deg på i Fagpersonweb, lagrer vi ditt løpenummer i institusjonens FS-database, din IP-adresse og eventuelle feilmeldinger. Hvis du logger deg inn med Feide, blir også Feide-brukernavnet ditt logget. Dette for at Unit skal kunne bistå deg med feilsøking hvis det skulle bli behov for det. Personopplysningene dine knyttet til dine innlogginger lagres i tre måneder før de slettes.

Vi lagrer også informasjon om hvilke handlinger du utfører i Fagpersonweb. Denne informasjonen slettes etter 6 måneder.

I tillegg blir din identitet knyttet til studieadministrative oppgaver du utfører i Fagpersonweb, som oppmøteregistrering, godkjenning av obligatoriske aktiviteter og sensur lagret. Disse personopplysningene slettes normalt ikke.

Fagpersonweb behandler også informasjon om dine aktive og tidligere roller i forbindelse med undervisning og vurdering, og eventuell kontaktinformasjon som er registrert i institusjonens FS-base. Disse personopplysningene lagres frem til de eventuelt slettes av institusjonen du jobber ved/for.

Personopplysninger på studenter, som du registrerer i Fagpersonweb, sendes til det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS).

Automatisk saksbehandling

Personopplysningene dine vil ikke være gjenstand for automatisert saksbehandling eller profilering.

Utlevering av dine personopplysninger til andre

Utlevering eller eksport av data defineres som enhver avgivelse av data foruten til eget system/behandling eller til den registrerte selv eller noen som mottar data på dennes vegne. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet kan utlevere eller eksportere data som inneholder personopplysninger, til andre systemer, det vil si ekstern databehandler i de tilfellene der det anses som nødvendig. 

Dine personopplysninger blir ikke utlevert til land utenfor EU/EØS, eller noen internasjonale organisasjoner.

Dine personopplysninger kan bli utlevert til følgende parter/virksomheter: 

1. Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 

Fagpersonweb utvikles av Unit. Ansatte ved Unit som har behov for det i sin jobb, vil ha tilgang til dine personopplysninger. Dette for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten.

2. Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) ved Universitetet i Oslo (UiO) 

Fagpersonweb driftes av USIT ved UiO. Ansatte ved USIT som har behov for det i sin jobb, vil ha tilgang til dine personopplysninger. Dette for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten.

3. Uninett AS

Det er mulig å logge inn i Fagpersonweb med Feide. Feide utvikles og leveres av Uninett AS. Hvis du logger inn med Feide, vil ansatte ved Uninett AS, som har behov for det i sin jobb, ha tilgang til ditt Feide-navn og IP-adresse. Dette for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten. Etter seks måneder slettes dine personopplysninger hos Feide.

4. Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)

Det er mulig å logge inn i Fagpersonweb med innloggingsløsningene MinID, BankID, Buypass og Commfides via ID-porten. ID-porten tilbys av Difi. Hvis du logger inn med en av innloggingsløsningene i ID-porten, vil ansatte ved Difi, som har behov for det i sin jobb, ha tilgang til ditt fødselsnummer, samt data knyttet til din innlogging i Fagpersonweb. Dette for å kunne utføre brukerstøtte og eventuell feilretting i tjenesten. 

Difi er behandlingsansvarlig for opplysninger som benyttes for å administrere MinID. Leverandørene av de elektroniske ID-ene (BankID, Buypass og Commfides) er behandlingsansvarlige for personopplysninger som er nødvendig for å administrere sine innloggingsløsninger. Vi henviser til deres informasjonssider om personvern for ytterligere informasjon.

5. Andre fagpersoner ved din institusjon

Innloggede brukere i Fagpersonweb kan se informasjon om dine nåværende og tidligere roller, samt din kontaktinformasjon. Dette for å tilrettelegge for samhandling i forbindelse med planlegging av undervisningsoppgaver. Tilsvarende vises ditt navn og kontaktinformasjon til dine medsensorer i sensurkommisjoner for å lette samhandling i sensurprosessen. 

Sikkerheten rundt dine personopplysninger 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyse for å sikre dine personopplysninger i Fagpersonweb. I tillegg er det iverksatt sikkerhetstiltak, slik som tilgangskontroller, for å forhindre at flere ansatte enn nødvendig får tilgang på dine personopplysninger. 

Dine rettigheter

Les om dine rettigheter.

Kontakt

Behandlingsansvarlig

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Fagpersonweb, jf. GDPR art. 4 nr. 7. 
Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter som omtalt i punktet ovenfor, kan du ta kontakt via siden Innsyn i behandling. Vi vil behandle din henvendelse uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Personvernombud

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har et personvernombud som skal ivareta personverninteressene til både studenter og ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Personvernombud for administrative behandlinger av personopplysninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet kan nås via e-post: personvernombud@ntnu.no.

Tjenesteleverandør

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning er tjenesteleverandør av Fagpersonweb. Det vil si at Unit utvikler og forvalter Fagpersonweb og at Unit har det daglige ansvaret for driften av Fagpersonweb. Gjennom dette arbeidet har utvalgte personer ved Unit tilgang til alle personopplysninger som er registrert i Fagpersonweb. 

Kontaktinformasjon til Unit: fs-sekretariat@fsat.no.