Wikier

Pedagogisk merittering - for studenter

Informasjon om studenters rolle i NTNUs arbeid med pedagogisk merittering.

Kort om hva en merittert underviser er:

  • En merittert underviser er en som utpreger seg med sitt gjennomgående og tydelige fokus på studentenes læring.
  • Underviseren bruker en utforskende tilnærming for å utvikle sin undervisningspraksis.
  • Underviseren legger vekt på å planlegge, gjennomføre, vurdere og tilpasse undervisningen for at den på best mulig måte skal kunne støtte opp under studentenes læringsutbytte.

Merittering skal være en formalisert ordning for å utvikle en kollegial og profesjonell undervisnings- og lærekultur som verdsetter utforskende utviklingsarbeid av undervisning i høyere utdanning. Meritteringsordningen ved NTNU vil være et supplement til allerede eksisterende virkemidler for å fremme utdanningskvalitet i organisasjonen.  

Se video: Hvorfor trenger NTNU meritteringsordningen?

Studentene er representert i fagfellevurdering

I videreutviklingen av meritteringsordningen skal søknader vurderes av en gruppe fagfellevurderere.

Ved utlysning i 2024 består en gruppe fagfellevurderere av:

  • 2 meritterte undervisere
  • 1 studentrepresentant (oppnevnt av Studenttinget)

Det blir oppnevnt flere studentrepresentanter som skal delta i fagfellevurderingsprosessen.

Kurs for studenter

Studenter som skal delta i fagfellevurderingsprosess vil få tilbud om kurs og opplæring høsten 2024.

Kontakt

Har du spørsmål om NTNUs meritteringsordning?

Kontakt oss på e-post: merittering@ntnu.no


Tilbake til forsiden om pedagogisk merittering