Wikier

Prosessorganiseri...

Påmønstringsprogram for prosessansvarlige

Påmønstringsprogrammet var et tilbud høsten 2023 til alle som har fått rollen prosessansvarlig. Denne rollen er nærmere beskrevet i egen wiki (under arbeid).

Programmet ble etablert som en støtte til å komme i gang i rollen som prosessansvarlig, og fulgte tre hovedspor:

  • Rolleforståelse, prosessanalyse og innsikt
  • Prosessarbeid og -utvikling
  • Arbeidet med innholdsproduksjon til NTNU Sak

Gjennom påmønstringen fikk prosessansvarlige oversikt over prosessen(e) man er ansvarlig for samt opplæring i verktøy for prosessforbedring. I tillegg fikk alle prosesansvarlige en introduksjon til hvordan få på plass nødvendig støttemateriale for prosessen i form av maler og skjema til NTNU Sak. Overordnet vil dette bidra til standardisering og kvalitetsheving i saksbehandling ved NTNU.

Samlinger høsten 2023

Programmet ble gjennomført med tre samlinger høsten 2023, og vil bli fulgt opp av et kompetanseprogram for prosessforbedring i 2024-2025.

Samling 1

4. september - hel dag, fysisk

Se presentasjon fra samling 1 (PowerPoint)

Gå til Excel-fil for arbeid med skjema og maler (forarbeid til samling 2)

Samling 2

16. oktober - halv dag, digitalt

Se presentasjon fra samling 2 (PowerPoint)

Samling 3

27. november - halv dag, digitalt

Forventninger til deg som deltaker

Programmet var et tilbud til alle som har fått rollen som prosessansvarlig. Vi ser helst at du deltar på alle samlingene, men det er ikke obligatorisk. Vi anbefaler også at du koordinerer deg med din prosesseier og andre prosessansvarlige ved din avdeling, og spesielt innfor ditt prosessområde.

Et mål med programmet var å utforske en ny, felles praksis for prosessforbedring. Vi utforsket ulike verktøy og metoder til bruk i prosessforbedring, som på sikt vil inngå i NTNUs felles metodikk i dette arbeidet. De prosessansvarlige ble oppfordret til å sette seg inn i hvordan verktøyene kan brukes, og å prøve dem ut på de prosessene de har ansvar for.

Vi brukte Miro som verktøy i samlingene, og la til rette for at alle kunne delta med gjestebruker. På sikt vil vi legge ut maler og verktøy i Miro til bruk i prosessforbedring på NTNU. Vi anbefaler alle å skaffe seg en NTNU-bruker i Miro for å få tilgang til dette materialet.

Les mer om Miro ved NTNU her

Tjeneste- og prosessutvikling i bølger

Arbeidet med tjeneste- og prosessutvikling er planlagt i kontekst av Ett NTNU, som beskrevet i bølgemodellen nedenfor. Påmønstringsprogrammet ivaretar hovedsakelig bølge 1. I bølge 2 er fokus på arbeid med overordnet prosessforbedring, støttet at et planlagt kompetanseprogram. Målet er at vi i bølge 3 skal være i stand til å ivareta en systematisk og kontinuerlig utvikling av tjenester og prosesser.