Wikier

Nettverk for studieveiledere - KNUS

Om Knus

Velkommen til KNUS- Kompetanseheving og nettverksutviklingsprogrammet for studieveiledere ved NTNU.

Målet med KNUS er at studentene ved NTNU skal møte stadig mer dyktige og kompetente studieveiledere som kan hjelpe dem på veien gjennom sine studier. Dette tror vi kan skje ved at studieveiledere og veiledere på tvers av campus og nivå møtes, får felles faglig påfyll innen veiledningsrelevante tema og deler erfaringer og kunnskap underveis.

Vil du være med i KNUS-nettverket, eller ha du fått nye kolleger som ikke er medlem?

KNUS arrangerer nettverkssamlinger to ganger per semester. Disse samlingene vil omhandle veiledningsrelevante tema, og bestå av både faglige innlegg og erfaringsdeling i diskusjonsgrupper. I tillegg vil du få anledning til å bli kjent med andre studieveiledere og veiledere ved NTNU, dele kunnskap og erfaringer og selv lære noe nytt.

Ved å melde deg på KNUS vil du få e-post med invitasjon til å delta på disse samlingene, samt informasjon om seminarer og kurs spesielt rettet mot deg som studieveileder. Har du innspill til temaer for nettverksmøtene og samlingene?

Ønsker du å melde deg inn i KNUS-nettverket? Send en e-post til koordinator for nettverket, Nora-Marie Brattebø.

KNUS-kanalen på Innsida: en viktig informasjonskanal

Meld deg på kanalen KNUS - nettverk for studieveiledere, og du kan finne mer relevant informasjon, dele og diskutere med andre studieveilerere ved NTNU. Kanalen er kun tilgjengelig for abonnenter. Alle som melder seg på må godkjennes før de vil se innholdet.

NB: Du blir ikke registrert som medlem i KNUS ved å abonnere på denne kanalen. Ønsker du å bli medlem i nettverket, må du sende koordinator en e-post.


Kommende arrangement

07.09.22 Frokostsamling:


Forrige arrangement

09.05.22 Frokostsamling: Psykisk HelsePresentasjon av Rita Småvik (VIVAT/RVTS Midt) - Hvordan forstå selvmord
Presentasjon Psykisk helsetjeneste Sit, Marianne Karlsen
Presentasjon Sit Råd, Marianne Karlsen

15.03.22 Halvdagssamling Presentasjon av SHoT-21 ved Kristoffer Halseth
Innlegg om Stressreaksjoner hos studenter av psykologspesialist Håkon Stenmark
Innlegg "Studentenes perspektiv" av Læringsmiljøansvarlig i Studenttinget, Emilie Hvidsten Swensen

16.11.21 - Heldagssamling "Studieveilederrollen"

21.09.21 - Digitalt nettverksmøte: Arbeidsrelevans - Hva blir jeg?

Presentasjonen til Morten Carlson v/ NTNU Karriere

04.05.21 - Digitalt nettverksmøte: Hvorfor sitte inne når alt håp et ute - et foredrag av Henning Aarekol.

26.01.21 - Digitalt nettverksmøte: Studentenes psykososiale læringsmiljø

Det er en generell bekymring for studentenes psykososiale situasjon nå som vi går inn i nok et semester med mye digital undervisning, og en forventning at vi som institusjon har et fokus på dette fremover. Så: hva kan vi gjøre? I tillegg til erfaringsdeling mellom studieveilederne i KNUS, fikk vi følgende presentert:

SiT delte sine erfaringer og ga oss råd

Tiltak som planlegges på IE/ Elektroingeniør

Informasjon om «Karantene-kalenderen» ved Internasjonal seksjon


Tidligere arrangement

15., 16. og 24.03.21: Digitalt kurs i Motiverende Intervju. Forbeholdt medlemmer i KNUS. E-post med informasjon og påmeldingslenke er gått ut til alle medlemmene.

23.11.20 - Webinar: Innføring i Motiverende Intervju.

2., 3. og 10.12.20: Digitalt kurs i Motiverende Intervju. Forbeholdt medlemmer i KNUS. E-post med informasjon og påmeldingslenke er gått ut til alle medlemmene.

23.09.20 - Webinar:Hvordan opplevde du studiestarten og hva tar du med deg videre?

Høstens studiestart ble annerledes for oss alle, både ansatte og studenter. Vi måtte tenke nytt og sette igang nye tiltak, både fysiske og digitale, og vi måtte gjøre oss mange erfaringer underveis. Så, hvordan gikk det? Hvilke tiltak ble gjennomført og hvilke erfaringer tar vi med oss videre i arbeidet vårt?

I dette webinaret var erfaringsutveksling fra studiestarten i fokus. Her er presentasjonen om nye tiltak ved IV: Digital skranke, mentorordning og fellesveiledninger. Kontaktperson er Ann-Helen Kirknes.

Og her er notatene fra gruppediskusjonene.

27.05.20 - Webinar: Hvordan skape gode relasjoner digitalt? Zoom

Her er innspillene fra gruppediskusjonene og en oversikt med tips på mottaksaktiviteter (delvis basert på innspillene)

Stine Fridtun Brenden, Nina Tvenge og Maiken Spjelkevik ved EiT loset oss gjennom et webinar med faglig input, gruppediskusjoner og flere ulike øvelser vi selv kan benytte i digitaler møter fremover.

Nettverksmøte 4.februar 2020: Hvordan kan vi bruke undersøkelser i veiledningen?

På nettverksmøtet 4.februar får vi kort presentert Kandidatundersøkelsen 2019 og Studiebarometeret. Hva er formålet med undersøkelsene og hvordan brukes resultatene?

Link til Kandidatundersøkelsen: https://www.ntnu.no/kandidatundersokelsen

Heldagssamling - Etikk og makt i veilederrollen

Tusen takk for gode diskusjoner om etikk og makt i veilederrollen.

Her er presentasjonene som ble brukt:

Nettverksmøte 30.09.19 - Tilrettelegging for studenter med fysiske og psykiske tilretteleggingsbehov.

En presentasjon av NTNU Tilrettelegging sitt tilbud, med særlig vekt på psyksiske helseutfordringer.

Gruppearbeid basert på ulike case.

Spørsmål og svar fra møtet blir lagt ut her så snart det er klart.

Nettverksmøte 30.04.2019: Tankevirus

Denne gangen er vi så heldige å få et tilpasset kurs i Tankevirus av Marit Rønning Lund ved Sit.

Tankevirus handler om hvordan tankene våre og oppmerksomheten år påvirker oss i hverdagen. Aktuelle problemstillinger er: Hvordan kan vi identifisere negative tanker som fører til bekymring? Hvordan vi kan håndtere disse tankevirusene i vår egen travle hverdag? Og hvordan kan vi møte studenter som kjenner på ulike negative tanker?

Nettverksmøte 13.02.2019: Studentenes arbeidsmuligheter - hva svarer vi?

NTNU Karriere - NTNUs karrieretjeneste v/ Morten Carlson

NTNU Bridge v/ Simon W. Lie

Hva blir jeg? v/ student Signe Berg

Verktøy for innhenting av informasjon om arbeidsmuligheter og relevante bedrifter v/ Pål Risan

1. spørreundersøkelser, 2. Arbeidsmarkedet, 3. utvikling og tendenser, 4. oversikt over bedrifter

Orientering om NTNUs kandidatundersøkelse 2019 v/ Simon W. Lie

Oppsummering fra gruppearbeidet

KNUS samling 11.12.2018: Studentenes helse og trivsel - studieveilederens rolle.

Prosjekt mottak av førsteårsstudenten v/ Jenny Bremer, Avdeling for studenttjenester

SHoT - hva har NTNU studentene svart? v/ Marianne Ingeborg Karlsen, Sit Råd

Hjelp, jeg er alene! v/ Ragnhild Karlsen Dalslåen, leder i Velferdstinget

Farlige og ufarlige følelser v/ Erik Rudi, psykologspesialist

Flinkhetstyranniet v/ Frode Moen, p.hd i coaching og prestasjonspsykologi, og leder av Olympiatoppen Midt-Norge

Helsesista snakket om å våge å være - nærhet i digital kommunikasjon.

Gruppearbeid - problemstillinger og oppsummering fra gruppearbeidet

Kurs i studieveiledning og neste frokostmøte

Nettverksmøte 03.10.2018: Informasjon til studenter - hva og hvordan?

Takk for engasjement og oppmøte på nettverksmøtet. Presentasjonene som ble brukt legges ut fortløpende.

Ny nettside om veiledning og ny ansattprofil for studieveiledere v/ Carina Engstrøm Reinholtsen

Men det har jeg ikke fått beskjed om - tanker om informasjonsflyt v/ Jan Martin Helgetun

Men de leser jo ikke det vi skriver v/ Martin Fjeldvær

Innspill fra gruppediskusjonen - hva kan vi gjøre nå og i fremtiden for å bedre informasjonsflyten til studentene?

Gjør deg gjerne kjent med den nye nettsiden om veiledning for studenter og så vil dere få tilsendt et forslag til evalueringsskjema for veiledning pr e-post.

Heldagssamling 03.05.2018: Førsteårsstudenten og mottak av nye studenter.

Program for dagen

Her er presentasjonene som ble brukt:

Nettverksmøte 07.02.2018: Studieteknikk og tidsplanlegging.

Følgende problemstillinger ble diskutert: Hvilke utfordringer har våre studenter når det kommer til studieteknikk og tidsplanlegging? Hva gjør vi i dag, og hvordan kan vi som studieveiledere/veiledere bidra til at studentene mestrer studiene sine?

Studieveiledersamlingen på Scandic Nidelven 07.12.2017

Takk for oppmøtet og engasjementet på heldagssamlingen 7.desember 2017.

Presentasjonene som ble brukt finner dere her:

Kort introduskjon av ulike tjenester og samarbeidspartnere ved NTNU:

Tidligere aktiviteter i regi av KNUS

Halvdagssemniar om ensomhet

Heldagssamling for studieveiledere, med ulike kurs innen temaer som: Hvordan møte studenter med sorg?, Veiledningsteknikker, Prokrasatinering og stressmestring og Juss for studieveiledere

Eksempler på tidligere gjennomførte kurs: psykisk helse, nytt om opptak til høyere utdanning, møte med Lånekassen, Karriereperspektivet i veiledningssamtalen, Kjønn, seksualitet og identitet i et normkritisk perspektiv og LIFO for studieveiledere.