Wikier

Nettverk for studieveiledere - KNUS

Om Knus

Velkommen til KNUS- Kompetanseheving og nettverksutviklingsprogrammet for studieveiledere ved NTNU.

Målet med KNUS er at studentene ved NTNU skal møte stadig mer dyktige og kompetente studieveiledere som kan hjelpe dem på veien gjennom sine studier. Dette tror vi kan skje ved at studieveiledere og veiledere på tvers av campus og nivå møtes, får felles faglig påfyll innen veiledningsrelevante tema og deler erfaringer og kunnskap underveis.

Vil du være med i KNUS-nettverket, eller ha du fått nye kolleger som ikke er medlem?

KNUS arrangerer nettverkssamlinger to ganger per semester. Disse samlingene vil omhandle veiledningsrelevante tema, og bestå av både faglige innlegg og erfaringsdeling i diskusjonsgrupper. I tillegg vil du få anledning til å bli kjent med andre studieveiledere og veiledere ved NTNU, dele kunnskap og erfaringer og selv lære noe nytt.

Ved å melde deg på KNUS vil du få e-post med invitasjon til å delta på disse samlingene, samt informasjon om seminarer og kurs spesielt rettet mot deg som studieveileder.

Har du innspill til temaer for nettverksmøtene og samlingene?
Ønsker du å melde deg inn i KNUS-nettverket?
Send en e-post til audun.grom@ntnu.no .

KNUS-kanalen på Innsida: en viktig informasjonskanal

Meld deg på kanalen KNUS - nettverk for studieveiledere, og du kan finne mer relevant informasjon, dele og diskutere med andre studieveilerere ved NTNU. Kanalen er kun tilgjengelig for abonnenter. Alle som melder seg på må godkjennes før de vil se innholdet.

NB: Du blir ikke registrert som medlem i KNUS ved å abonnere på denne kanalen. Ønsker du å bli medlem i nettverket, må du sende koordinator en e-post.


Kommende arrangement

14. februar kl. 08:30-11:00 – Fysisk samling på Dokkhuset i Trondheim, stream til Gjøvik og Ålesund.

12. juni kl. 08.30-11:00 - Fysisk samling på Campus Gløshaugen, med stream til Gjøvik og Ålesund

18. september kl. 08:30-11:00 – Fysisk samling på Dokkhuset i Trondheim, stream til Gjøvik og Ålesund

13. november – Fysisk heldagssamling i Trondheim

Tidligere arrangement

08.11.23 Heldagssamling - Kommunikasjon og samhandling med studentene underveis i studiene

19.09.23 Halvdagssamling - Sikresiden.noBeredskap og handlingskompetanse

04.05.23 Halvdagssamling - Innlegg fra Sit Råd og Sit Psykisk helse, Innlegg fra Studenttinget om hva tar studentene opp i deres fora.

08.02.23 Halvdagssamling - Studentenes opplevelse av dialogen med NTNU rundt utveksling.