Wikier

English version: Online courses

På denne wikien finner du informasjon om hvordan du kan komme i gang med å lage nettkurs.

Ønsker du å gjøre forskningen din enkelt tilgjengelig på en engasjerende måte? Eller kanskje du ønsker å gjøre kompetanseheving lett tilgjengelig for alle innenfor et spesifikt fagfelt? Da kan utvikling av nettkurs være noe for deg!

Hvorfor nettkurs?

I et livslangt perspektiv på undervisning og læring, er nettkurs en del av løsningen (Langseth, u.å.):

  • Et nettkurs kan gi adgang til utdanning uavhengig av livssituasjon, geografisk plassering og økonomi.
  • Deltakerne står ofte fritt til å ta hele eller deler av et kurs, og gjennomføre i sitt eget tempo.
  • Nettkurs kan benyttes i mange varianter, både på campus, på nett og i en blanding av disse.
  • Kursene kan ha mange brukergrupper i universitets- og høyskolesektoren og i arbeids- og samfunnslivet.

Ulike typer nettkurs

  • Ved NTNU har vi fagmiljø som utvikler både åpne nettkurs som er tilgjengelige for alle, og lukkede nettkurs som er tiltenkt en spesifikk målgruppe.
  • Fagmiljøene kan velge å utstede kompetansebevis etter fullført kurs, eller gi deltakerne mulighet til å melde seg opp til digital eksamen i et emne ved å registrere seg som student ved NTNU.
  • Noen undervisere velger også å utvikle nettkurs i form av en læringsressurs hvor de samler læringsmateriell som en del av et eller flere tradisjonelle emner ved NTNU. F.eks. DigSam som er nettkurs læringsressurs om digital sikkerhet alle helse- og sosialfaglige utdanningsprogrammer kan benytte seg av.

Digit - NTNUS plattform for nettkurs

Digit er NTNU sin egen plattform for nettkurs. Du kan lese mer om Digit på denne wikisiden.

Ta et nettkurs i lage nettkurs

Vi anbefaler å følge nettkurset DriveX – et nettkurs i å lage nettkurs. Dette kan gi en felles forståelse for hva dere ønsker å utvikle slik at alle bidragsytere kan arbeide mot et felles mål og utnytte styrkene som er i teamet.

Eksempler på nettkurs ved NTNU

  • AmmE-læring. Åpent for alle. Målgruppe studenter og helsepersonell.
  • MH2000 Teknologiforståelse. Obligatorisk fellesemne for flere studieprogram på MH. Åpent kun for studenter på studieprogrammene.

Kom i gang

Ønsker du å utvikle etter- og viderudanningskurs, ta kontakt med Seksjon for etter- og videreutdanning.