Wikier

Nynorsk ved NTNU

NTNUs einingar på nynorsk

Her finn du nynorske namn på NTNUs einingar.

Se også: Organisasjonskart på nynorsk (ppt) | Enhetsnavn på norsk bokmål | Enhetsnavn på engelsk språk

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU)

Det humanistiske fakultetet (HF)

Det humanistiske fakultetet og institutta

 • Institutt for filosofi og religionsvitskap
 • Institutt for historiske og klassiske studiar
 • Institutt for kunst- og medievitskap
 • Institutt for moderne samfunnshistorie
 • Institutt for musikk
 • Institutt for språk og litteratur
 • Institutt for tverrfaglege kulturstudiar

Fakultet for arkitektur og design (AD)

Fakultet for arkitektur og design og institutta

 • Institutt for arkitektur og planlegging
 • Institutt for arkitektur og teknologi
 • Institutt for design
 • Kunstakademiet i Trondheim

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk og institutta

 • Institutt for datateknologi og informatikk
 • Institutt for elektrisk energi
 • Institutt for elektroniske system
 • Institutt for IKT og realfag
 • Institutt for informasjonstryggleik og kommunikasjonsteknologi
 • Institutt for matematiske fag
 • Institutt for teknisk kybernetikk

Fakultet for ingeniørvitskap (IV)

Fakultet for ingeniørvitskap og institutta

 • Institutt for bygg- og miljøteknikk
 • Institutt for energi- og prosessteknikk
 • Institutt for geovitskap og petroleum
 • Institutt for havromsoperasjonar og byggteknikk
 • Institutt for konstruksjonsteknikk
 • Institutt for marin teknikk
 • Institutt for maskinteknikk og produksjon
 • Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Fakultet for medisin og helsevitskap (MH)

Fakultet for medisin og helsevitskap og institutta

 • Institutt for helsevitskap i Gjøvik
 • Institutt for helsevitskap i Ålesund
 • Institutt for klinisk og molekylær medisin
 • Institutt for nevromedisin og rørslevitskap
 • Institutt for psykisk helse
 • Institutt for samfunnsmedisin og sjukepleie
 • Institutt for sirkulasjon og biletdiagnostikk
 • Kavli-instituttet for nevrovitskap

Fakultet for naturvitskap (NV)

Fakultet for naturvitskap og institutta

 • Institutt for bioingeniørfag
 • Institutt for biologi
 • Institutt for biologiske fag Ålesund
 • Institutt for bioteknologi og matvitskap
 • Institutt for fysikk
 • Institutt for kjemi
 • Institutt for kjemisk prosessteknologi
 • Institutt for materialteknologi

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitskap (SU)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitskap og institutta

 • Institutt for geografi
 • Institutt for lærarutdanning
 • Institutt for pedagogikk og livslang læring
 • Institutt for psykologi
 • Institutt for sosialantropologi
 • Institutt for sosialt arbeid
 • Institutt for sosiologi og statsvitskap

Fakultet for økonomi (ØK)

Fakultet for økonomi og institutta

 • Institutt for industriell økonomi og teknologileiing
 • Institutt for internasjonal forretningsdrift
 • Institutt for samfunnsøkonomi
 • NTNU Handelshøgskulen

NTNU Vitskapsmuseet (VM)

NTNU Vitskapsmuseet og institutta

 • Institutt for arkeologi og kulturhistorie
 • Institutt for naturhistorie

Fellesadministrasjonen

Einingane i fellesadministrasjonen

Rektorstaben

Organisasjon og infrastruktur stab

Avdeling for forsking, innovasjon og eksterne relasjonar

Avdeling for utdanningskvalitet

 • Seksjon for læringsstøtte og digitale tenester
 • Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø
 • Seksjon for opptak og internasjonale relasjoner
 • Seksjon for utdanning Gjøvik
 • Seksjon for utdanning Ålesund

Avdeling for utvikling og verksemdsstyring

 • Seksjon for arkiv og dokumentasjonsforvaltning
 • Seksjon for organisasjons- og tenesteutvikling
 • Seksjon for sikkerheit og beredskap
 • Seksjon for verksemdsstyring

Eining for campussamling

HR- og HMS-avdelinga

 • Seksjon for HMS
 • Seksjon for HR - NTNU
 • Seksjon for HR i Fellesadministrasjonen
 • Seksjon for løn og HR-tenester

IT-avdelinga

 • Seksjon for digital tryggleik
 • Seksjon for IT-brukarstøtte
 • Seksjon for IT-forvalting
 • Seksjon for IT-infrastruktur
 • Seksjon for IT-strategi og -styring
 • Seksjon for IT-utvikling

Kommunikasjonsavdelinga

 • Grafisk senter
 • Seksjon for digitale kanalar, system og design
 • Seksjon for forskingskommunikasjon og samfunnskontakt
 • Seksjon for utdannings- og studentkommunikasjon

NTNU Eigedomsavdelinga

 • Seksjon for berekraftig eigedomsutvikling
 • Seksjon for eigedomsdrift
 • Seksjon for eigedomservice
 • Seksjon for vedlikehald eigedom
 • Støttetenester

Universitetsbiblioteket

Økonomiavdelinga

 • Seksjon for anskaffingar og innkjøp
 • Seksjon for rekneskap og prosjektøkonomi
 • Seksjon for verksemdsstyring i fellesadministrasjonen
5881 Visninger