Wikier

Nynorsk ved NTNU

NTNUs einingar på nynorsk

Her finn du nynorske namn på NTNUs einingar.

Se også: Organisasjonskart på nynorsk (ppt) | Samleside for organisasjonen

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU)

Det humanistiske fakultetet (HF)

 • Institutt for filosofi og religionsvitskap
 • Institutt for historiske og klassiske studiar
 • Institutt for kunst- og medievitskap
 • Institutt for moderne samfunnshistorie
 • Institutt for musikk
 • Institutt for språk og litteratur
 • Institutt for tverrfaglege kulturstudiar

Fakultet for arkitektur og design (AD)

 • Kunstakademiet i Trondheim
 • Institutt for design
 • Institutt for arkitektur og teknologi
 • Institutt for arkitektur og planlegging

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

 • Institutt for allmennfag
 • Institutt for datateknologi og informatikk
 • Institutt for elektroniske system
 • Institutt for elkraftteknikk
 • Institutt for IKT og realfag
 • Institutt for informasjonstryggleik og kommunikasjonsteknologi
 • Institutt for matematiske fag
 • Institutt for teknisk kybernetikk

Fakultet for ingeniørvitskap (IV)

 • Institutt for energi- og prosessteknikk
 • Institutt for marin teknikk
 • Institutt for geovitskap og petroleum
 • Institutt for bygg- og miljøteknikk
 • Institutt for konstruksjonsteknikk
 • Institutt for maskinteknikk og produksjon
 • Institutt for havromsoperasjonar og byggteknikk
 • Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Fakultet for medisin og helsevitskap (MH)

 • Institutt for helsevitskap i Gjøvik
 • Institutt for helsevitskap i Ålesund
 • Kavli-instituttet for nevrovitskap
 • Institutt for klinisk og molekylær medisin
 • Institutt for nevromedisin og rørslevitskap
 • Institutt for psykisk helse
 • Institutt for samfunnsmedisin og sjukepleie
 • Institutt for sirkulasjon og biletdiagnostikk

Fakultet for naturvitskap (NV)

 • Institutt for biologi
 • Institutt for biologiske fag Ålesund
 • Institutt for bioteknologi og matvitskap
 • Institutt for bioingeniørfag
 • Institutt for fysikk
 • Institutt for kjemi
 • Institutt for kjemisk prosessteknologi
 • Institutt for materialteknologi

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitskap (SU)

 • Institutt for geografi
 • Institutt for lærarutdanning
 • Institutt for pedagogikk og livslang læring
 • Institutt for sosialt arbeid
 • Institutt for sosiologi og statsvitskap
 • Institutt for psykologi
 • Institutt for sosialantropologi

Fakultet for økonomi (ØK)

 • NTNU Handelshøgskulen
 • Institutt for internasjonal forretningsdrift
 • Institutt for industriell økonomi og teknologileiing
 • Institutt for samfunnsøkonomi

NTNU Vitskapsmuseet (VM)

 • Institutt for naturhistorie
 • Institutt for arkeologi og kulturhistorie

Fellesadministrasjonen

Avdeling for utdanningskvalitet

Avdeling for studieadministrasjon

 • Seksjon for utdanning i Gjøvik
 • Seksjon for utdanning i Ålesund

Avdeling for studenttenester

 • Internasjonal seksjon

HR- og HMS-avdelinga

 • Seksjon for HR - NTNU
 • Seksjon for HR - Fellesadministrasjonen
 • Seksjon for HMS og beredskap
 • Seksjon for lønn og HR-tenester

Kommunikasjonsavdelinga

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

IT-avdelinga

 • Seksjon for IT-brukarstøtte
 • Seksjon for IT-drift
 • Seksjon for IT-forvaltning
 • Seksjon for IT-utvikling
 • Seksjon for IT-strategi og -styring
 • Seksjon for digital tryggleik

Avdeling for verksemdsstyring

Økonomiavdelinga

 • Seksjon for økonomitenester i fellesadministrasjonen (FA)
 • Seksjon for anskaffingar og innkjøp
 • Seksjon for rekneskap og prosjektøkonomi
 • Leiing og stab

Avdeling for campusservice

 • Seksjon for bygningsdrift
 • Seksjon for teknisk drift
 • Seksjon for prosjektgjennomføring

Servicesenter for eigedom

Eigedomsavdelinga

Rektorstaben

Universitetsbiblioteket

2084 Visninger