Wikier

Metoder for brukerinnsikt

En viktig del av all kommunikasjonsarbeid er å kjenne målgruppen. Under er forslag til metoder du kan bruke for å bli bedre kjent med brukerne og teste innholdet ditt.

Kvantitative og kvalitative metoder

Kvantitative metoder:

Kvalitative metoder:

Om å velge metoder

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal velge metode. Det er heller ingen fasitsvar på det. Det kommer for det første an på både tid, ressurser og hvor omfattende det du jobber med er. Generelt kan vi si at det er en fordel å bruke mer enn én metode i innsiktsarbeidet, og dersom det brukes flere metoder kan det være lurt å velge både kvantitativ og kvalitativ metode(r).

Bruk flere metoder

Alle metoder har sine styrker og svakheter. Det er for å oppveie for svakheter at det er lurt å bruke mer enn én metode. Triangulation: Get better Research Results by using Multiple UX Methods (nngroup.com). Det er spesielt viktig å bruke flere metoder dersom man har en sterk oppfatning av hvilket resultat man vil få på forhånd. Vi har alle en tendens til å se etter det som bekrefter våre antagelser. Confirmation Bias in UX (nngroup.com)

Hvordan komme i gang

Forslag til framgangsmåte for å komme i gang:

 1. Skriv ned antagelsene du har om brukerne. Ikke tenk på om de stemmer i første omgang.
 2. Forsøk å sjekke antagelsene du har skrevet ned og spinn videre.
  a. Nettsøk. Det er mange ressurser fritt tilgjengelig på nettet eller som kan lastes ned mot betaling. Eksempler på rapporter: NOU-rapporter, brukervennligshetsrapporter fra NN Group, UNG-rapporten fra Opinion (NTNU pleier å kjøpe inn), Nøkkeltall for norsk næringsliv fra NHO. Eksempler på generelle statistikk-sider: Statistisk sentralbyrå, Database for statistikk om høyere utdanning, Eurostat.
  b. Sjekk “landskapet”. Hva gjør andre på dette temaet? Det kan være både andre i samme virksomhet, konkurrenter eller fra helt andre felt som har gjort noe på samme tema. Kanskje tar du kontakt med noen for å vite mer.
 3. Juster antagelsene og tilføy informasjon du har hentet inn. Du har nå en større oversikt over hva du mangler innsikt i.
 4. Formuler det du trenger å finne ut, gjerne i form av spørsmål. Eksempel:
  a. Hvilke begreper bruker målgruppen om XX?
  b. Hvordan er bruksmønsteret på nettsidene vi har i dag?
  c. Hvilke(n) kanaler er det lurest å bruke for å nå målgruppen?
  d. Hva er brukerreisen for min tjeneste?
 5. Velg metode for å få svar på spørsmålene du har formulert. Noen metoder kan egne seg til å få svar på flere av spørsmålene. Eksempel:
  a. Få innsikt i hvilke begreper målgruppen bruker: Brukerintervju eller fokusgruppe
  b. Bruksmønster på nettsidene: Nettstatistikk
  c. Finne ut hvordan målgruppen bruker ulike kanaler: Brukerintervju eller fokusgruppe
  d. Brukerreise: Analyse av innsiktsarbeidet

Innsiktsarbeid i jobbhverdagen

Ofte gjør vi innsiktsarbeid i starten av et prosjekt for å sette retningen og evaluere eksisterende løsning, samt på slutten av et prosjekt for å måle effekten av endringen. Men innsiktsarbeid bør ideelt sett være en kontinuerlig jobb og ikke noe du gjør én gang. Etter hvert som du kommer i gang, kan du tenke gjennom hvordan du kan få inn noen rutiner for innsiktarbeid i jobbhverdagen. Det kan for eksempel dreie seg om å sjekke nettstatistikk jevnlig, intervjue en bruker av tjenesten en gang i måneden eller spore og analysere alle kampanjer.

Relaterte sider

3505 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Web

Child Pages (2)

 • Metoder for brukerinnsikt - kvalitative

  Innholdsfortegnelse [-] Kvalitative metoder Spørsmål i kontekst (contextual inquiry) Bruksområde Fokusgrupper Bruksområde Brukerintervju Bruksområde Brukertesting Bruksområde Verktøy på NTNU...

 • Metoder for brukerinnsikt - kvantitative

  Innholdsfortegnelse [-] Kvantitative metoder Nettstatistikk Bruksområde Verktøy tilgjengelig på NTNU Spørreundersøkelser Bruksområde Verktøy tilgjengelig på NTNU Data fra henvendelser Bruksområder...