Wikier

HF - Utdanning

Masteravtale HF

This page for english - Master's agreement HF

På denne siden finner du lenke til utfylling av masteravtalen:

Gå til utfylling av masteravtale Utfylling av masteravtale

Her finner du retningslinjer, rettigheter og plikter for masteravtalen:

gå til retningslinjer for masteravtale Avtalevilkår

Kontakt ditt institutt dersom du har spørsmål angående masteravtalen.

Informasjon om veiledningstimer i forbindelse med masteroppgaven

Omfanget av veiledningen (målt i timeverk) som studenten har krav på i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven ved HF er avhengig av omfanget av masteroppgaven målt i studiepoeng. I tillegg har studieretningen komposisjon på masterprogrammet i musikkvitenskap en egen normering:

MasteroppgaveTimeverk totaltDirekte veiledningstid
52,5/60 studiepoeng60 timer20 timer
30/45 studiepoeng40 timer13,5 timer
Musikkvitenskap, studieretning komposisjon150 timer60 timer

Denne normeringen og vektingen gjelder uavhengig av om gjennomføringen er beregnet å ta lengre tid enn normert. Timeverkene inkluderer både direkte konferanse/veiledning med studenten og for- og etterarbeid for veileder. Beregnet tid til direkte veiledning og for-/etterarbeid vektes i forholdet 1:3, det vil si at direkte veiledningstid utgjør totalt 1/3 av de totale timeverkene.

Studenter som har overskredet normert studietid, og ikke har fått godkjent avtale om permisjon eller deltidsstudier, har ikke krav på veiledning.

Midtveissamtalen inngår i timeverkene som er satt av til veiledning.

3917 Visninger
Tagger
hf