Wikier

Tjenester og...

Møteplasser for læring

English version: Arenas for discussing teaching and learning

Her er en oversikt over møteplasser og kompetansehevingstilbud innen læring, undervisning og teknologi, som kan være nyttig for deg som er involvert i undervisning ved NTNU.

Til Læringsstøtte - for undervisere

Undervisere som deler erfaringene sine


Ved NTNU

Her er en oversikt over NTNUs interne initiativ.


Møteplasser og arrangementer

NTNU har flere møteplasser og kompetansehevingstilbud om læring og utdanning på NTNU. Hold deg oppdatert i Læringsportalen, og abonner gjerne på Læringssenterets meldingskanal.


Nasjonale og internasjonale møteplasser

Læringsfestivalen

Læringsfestivalen ble for første gang arrangert i 2015, og er en nasjonal konferanse om læring og undervisning i universitets- og høyskolesektoren. NTNU er arrangør, og arrangementets mål er å inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring. Læringsfestivalen er en møteplass der undervisere og engasjerte i utdanning møtes og utveksler kunnskap, erfaringer og forskningsresultater. Her kan du også knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid.

Læringsfestivalen 2024 arrangeres i realfagsbygget på NTNU i Trondheim 27. og 28. mai.

Les mer om Læringsfestivalen


Universell utforming, læringsmiljø og inkludering

Universell har en oversikt over arrangement og forum som tar for seg universell utforming, læringsmiljø og inkludering i høyere utdanning.

Til Universells arrangementsoversikt


Fleksibel utdanning Norge

Fleksibel utdanning Norge er en nasjonal medlemsorganisasjon for institusjoner som tilbyr fleksibel utdanning i form av nettstudier, nettstudier kombinert med samlinger og andre fleksible tilpasninger.

Til Fleksibel utdanning Norge


Online Educa Berlin, OEB

En global konferanse om teknologistøttet læring og undervisning, hvor både privat, offentlig og utdanningssektoren er representert. Stor konferanse med flere tusen deltakere fra over 100 land.

Til Online Educa Berlin


BETT

Bett er et verdensledende arrangement om læringsteknologi, og ønsker å inspirere og skape innovasjon i utdanningssektoren. Nettverksbygging og siste nytt innen læringsteknologi.

Til BETTs konferanseside


Research and Eductaional Network, REN

Research and Educational Network (REN) er et samarbeidsforum for kompetanseheving innen IKT-basert opplæring. REN er en del av Innovasjon Norge og arbeider med problemstillinger og analyser knyttet til forskning og utvikling innen distribuerte læringsformer og utvikling innen e-læringsmarkedet.

Til RENs nettside og arrangementsoversikt


European Conference On Games Based Learning, ECGBL

Et europeisk akademisk forum for forskere og undervisere som omhandler spillbasert læring. ECGBL bidrar med diskusjon, utforskning og utvikling av både teoretiske og praktiske aspekter av spillbasert læring, og legger til rette for nettverksbygging innen feltet.

Til ECGBL sin konferanseside


European Conference on e-Learning, ECEL

Et europeisk akademisk forum for forskere og undervisere som jobber med e-læring på mikro- og makronivå. ECEL bidrar med diskusjon, utforskning og utvikling av både teoretiske og praktiske aspekter av e-læring, og legger til rette for nettverksbygging innen feltet.


International Conference on e-Learning, ICEL

Et internasjonalt akademisk forum for forskere og undervisere som jobber med e-læring på mikro- og makronivå. ICEL bidrar med diskusjon, utforskning og utvikling av både teoretiske og praktiske aspekter av e-læring, og legger til rette for nettverksbygging innen feltet.

Til ICEL sin konferanseside


The European Association of Distance Teaching Universities, EADTU

The European Association of Distance Teaching Universities, EADTU, er en stor institusjonell organisasjon om nettbasert, åpen og fleksibel høyere utdanning, og har modernisering av de Europeiske universitetene på agendaen.

Til EADTU sin side


European Distance and E-Learning Network, EDEN

European Distance and E-Learning Network, EDEN, arbeider med å dele kunnskap og bedre forståelse blant fagfolk i fjernundervisning og e-læring, og til å fremme politikk og praksis over hele Europa og utenfor. På deres nettsider får du en oversikt over konferanser og workshops.

Til EDEN sin side


International Council for Open and Distance Education, ICDE

En global medlemsorganisasjon for åpen, fjern-, fleksibel og nettbasert utdanning, inkludert e-læring. Holder en solid oversikt over webinarer og konferanser, og arrangerer flere av dem selv.


EDUCAUSE

"EDUCAUSE provides a variety of professional development experiences, both face-to-face and online, that address the networking and learning needs of the higher education IT community".

Få en oversikt over alle møteplassene i regi av EDUCAUSE her.


Media & Learning Association

En en internasjonal organisasjon som ønsker å promotere og stimulere til bruk av media som en måte å øke innovasjon og kreativitet i undervisning og læring i alle nivå av utdanning i Europa.

Besøk deres ressursportal


Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte (SLS) med tips eller om du vil ha hjelp med digital læring. Ta kontakt via NTNU Hjelp.