Wikier

Målsetting i sosiale medier

Denne siden er for kommunikasjonsmedarbeidere som jobber med og på sosiale medier.

Som organisasjon bruker vi sosiale medier for å kunne nå en ekstern målgruppe vi ellers ikke ville nådd like effektivt på egne plattformer. Målgruppene vi skal nå blir definert ut fra den overordnete strategien for NTNU.

For å bruke sosiale medier effektivt, må vi først ha innsikt i målgruppa og deres behov. Deretter velger man plattform og innhold som skal imøtekomme behovet.

Når målgruppe, plattform og innhold er på plass, setter du mål og plan for evaluering av kontoen og innholdet.

Målsetting skal inneholde minst tre definerte nøkkeltall. Nøkkeltallene må henge sammen med det overordnede målet for kontoen slik at du treffer din målgruppe.

Eksempel av målsetting

  • Overordnet strategisk mål for NTNU: utdanning av internasjonalt fremragende kandidater
  • Kvalitativt mål for dette prosjektet: Flere søkere til studiereretning A
  • Målsetting: rekruttere studenter til din studieretning. Da kan det være at brukerreiser til en opptaksside er viktig. Nøkkeltall for lenkeklikk til studieprogramsiden kan da være en naturlig målsetting.
  • Nøkkeltall: 2000 lenkeklikk per post
  • Andel i målgruppen 18-24 år: 60%

Hvor høy verdien til nøkkeltallet skal være kan settes på flere måter. Du kan basere det på verdier som du ser konkurrenter har, på andre interne kontoer eller kjøpt innsikt fra eksterne leverandører.

Noen parametere som for eksempel engasjement går igjen på stort sett alle plattformer og det er en viktig faktor for at algoritmene skal prioritere innholdet ditt. Derfor er det ofte en viktig målsetting for innholdet og kontoen din.

For ressurskrevende innhold som video og livesendinger er det også viktig å ha mål for seertid, seerutvikling og avspillinger.

Kontoen og innholdet ditt må alltid ha størst andel av publikummet sitt i samme aldergruppe som målgruppen din. Har du størst andel i en annen aldersgruppe eller du når veldig bredt må effekten av innholdet og kontoen evalueres før man fortsetter drift.

Dokumentasjon av data fra sosiale medier

Forskjellige plattformer har forskjellige parametere for statistikk tilgjengelig. Hva som vektlegges på YouTube er ikke det samme som på Twitter. I tillegg er historikken til statistikken tilgjengelig i begrensede perioder som gjør at det er viktig å dokumentere data fortløpende.

De ansvarlige på kontoene som brukes på alle nivåer og enheter ved NTNU bør rapportere statistikk for å kunne sikre dokumentasjon og for å kunne se effekten over tid. Hver enhet må selv utnevne hvem som har ansvar for rapportering og hvem som skal vurdere resultatet. Enhetene må også stå for sikker lagring av statistikk og evaluering.

Analyse av data fra sosiale medier

Evaluering av vår tilstedeværelse på sosiale medier er viktig for å kunne si noe om effekten det har. Grunnen for at vi evaluerer er for å kunne si om vi prioriterer ressursene på en god måte. Du bør ha en plan for å gjennomføre minst to typer evalueringer:

  1. Månedlige evalueringer hvor du ser på om du når de definerte tallmålene (nøkkeltallene) og tar en vurdering på om du skal justere innholdet.
  2. Årsrapport som inneholder ressursbruk, analyse av statistikk, oppsummering av nøkkeltall. Basert på denne rapporten skal man vurdere om kontoen oppnår det man ønsker og om skal fortsette driften eller ikke.

Kontakt

Ønsker du å tipse oss om saker som kan være aktuelt for sosiale medier, kan du benytte skjemaet nyhetstips i NTNU Hjelp. For rådgivning og støtte med sosiale medier, kontakt Kommunikasjonsavdelingen:

1053 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Web Kommunikasjon
Tagger
some