Wikier

Målgrupper i sosiale medier

Denne siden er for kommunikasjonsmedarbeidere som jobber med og på sosiale medier.

Som organisasjon jobber vi med kommunikasjon på sosiale medier med ulike mål. Det er mange områder og behov vi skal dekke. For å kunne gjøre det på en effektiv måte må vi definere og forstå målgruppenes behov og brukervaner, samt den bakenforliggende algoritmen til den enkelte plattformen.

Målrettet kommunikasjon

Treffer du «kjernen», altså den definerte målgruppa du skal nå, har du muligheten til å bli en viktig avsender for dem. Da er det mer sannsynlig at du skaper engasjement og eierskap til innholdet. Da øker også sjansen for at innholdet ditt kan få ringvirkningen og treffe utenfor målgruppen.

Det motsatte blir å prøve og treffe «alle». Det er sjeldent at flere forskjellige målgrupper har samme interesser eller behov, og effekten kan derfor bli at vi ikke treffer noen.

Det publiseres enorme mengder innhold på de sosiale mediene vi bruker i dag. Hvis innholdet vi publiserer varierer i teknisk kvalitet og formspråk, kan NTNU fremstå som en rotete eller utydelig avsender. Konsekvensen er at vi blir mindre attraktive for viktige målgrupper.

Hva ønsker vi å oppnå?

Det vi ønsker å oppnå med det vi formidler eksternt er at målgruppa tenker: «Jeg følger NTNU sine kanaler fordi det er der jeg får godt innhold om temaer som er viktig for meg. Det er innhold som engasjerer meg, er forståelig og opplysende.»

For å kunne lage innhold som engasjerer målgruppa må man ha innsikt i hvordan innhold målgruppa liker og har behov for. Det er flere måter å få innsikt i behovet og brukervanene til de forskjellige målgruppene. Vi anbefaler å bruke en eller flere metoder for brukerinnsikt sammen med statistikk fra plattformene.

Mer om metoder for brukerinnsikt finner du her.

Bruk av personas

Ved å personifisere målgruppa er det lettere å gjøre undersøkelser på hva som er deres behov og brukermønster. Da blir det tydeligere hva du skal fokusere på i din formidling, og det kan bli enklere å definere målsetting for innholdet.

En måte å gjøre dette på er å bruke "personas" for å gjøre din målgruppe tydeligere.

Sentrale kontoer

Når du har definert målgruppen må du først undersøke at det ikke finnes kontoer som allerede når segmentet. Deretter må du ta en vurdering på om du har ressursene som trengs for å lage innhold eller drifte en konto som treffer målgrupppen.

Kontakt

Ønsker du å tipse oss om saker som kan være aktuelt for sosiale medier, kan du benytte skjemaet nyhetstips. For rådgivning og støtte med sosiale medier, kontakt Kommunikasjonsavdelingen:
E-post: kontakt@komm.ntnu.no | sak vil bli opprettet og behandlet i NTNU Hjelp.

1679 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Web Kommunikasjon