Wikier

Brukerveiledninge...

Liferay - maler for studieprogram

Oversikt over og veiledninger for bruk av malverk for studieprogramnettsider. Veiledningen er for alle med ansvar for redigering av studieprogramnettsider og brukerstøtte i Liferay.

Se også Brukerveiledninger for Liferay eller temaside Web.

Hvorfor bruke malverket

Når du setter opp studieprogramnettsidene med hjelp av malverket, hentes allerede lagret informasjon fra FS. Nettsidene blir også automatisk optimalisert for mobil.
Malverket og automatisk oppretting/oppdatering av studieprogramnettsidene gir også en standardisering av url-er og oppsett, som vil forenkle eventuelle endringer senere.

Automatisk oppdatering av standard undersider

For å få opprettet undersidene med riktig oppsett og mal på, velger du de tre sprikkene øverst til venstre i den blå linja over faktaboksen og velger deretter "Innstillinger".

Setter du opp sider for en studieretning med direkte opptak, kan du omgå feilmeldingen som dukker opp på grunn av manlende gyldg studieprogramkode ved å legge inn selve studieprogrammets kode og skjule antall studieplasser. Når du skjuler antall studieplasser lenker faktaboksen til togglerens Opptak-informasjon.

Dette skjer når du trykker på knappen "Generer/oppdater sider for studieprogram":

 • Sidene med standard url-er får automatisk riktig tittel/navn.
 • Oppsettet på undersidene endres til 2-spalter med responsiv venstremeny.
  Venstre spalte er forbeholdt venstremenyen og det skal ikke legges mer innhold i dette feltet.
 • Malen til hver underside legges under det eksisterende innholdet.
 • Eventuelle sider for studieprogrammet som ikke er standard blir liggende.

Standardisering av url-er

Når malverket hentes opp, følger undersidene en standard url-struktur:

Hva lærer jeg?

Siden skal ha url-en ntnu.no/studier/studieprogramkode/laeringsmal.

Hva kan jeg bli

Siden skal ha url ntnu.no/studier/studieprogramkode/jobbmuligheter.

Studiemiljø

Siden skal ha url ntnu.no/studier/studieprogramkode/studiemiljo

Studiets oppbygning

Siden skal ha url ntnu.no/studier/studieprogramkode/studiets-oppbygning

Opptak

Siden skal ha url ntnu.no/studier/studieprogramkode/opptak

Kontakt

Siden skal ha url ntnu.no/studier/studieprogramkode/kontakt

Sider uten malverk

Det er kun utviklet maler for sidene nevnt over. Det er ikke begrensninger i å lage andre sider utenom malverket om det er behov, for eksempel for studieretninger eller for utenlandsopphold.

Bruk av bilder og video på studieprogramsidene

Bilder og video kan være en ypperlig måte å illustrere og vise studentmiljø hvordan det er å være student på studieprogrammet. Noen korte anbefalinger:

 • Gi bilder og video kontekst. Bruk overskrift, brødtekst og bildetekst til å gi oss en forståelse av hva vi ser på bildet, og hva vi kan lære om hvis vi ser videoen. En god bildetekst kan gjøre at et bilde går fra å være illustrasjon til å bli nyttig informasjon. Hva ser vi? Hva skjer?
 • Video: søkere syns det er fint å kunne få utdypende informasjon om et studium via video. De har en klar forventning om at videoene skal være informative og hjelpe dem på veien til å finne ut om det er et studium som de ønsker å begynne på. De er kritiske til reklame og reklamevideoer og vil at innholdet skal være nyttig, ekte og autentisk. Vi bør være kritisike til hvilke type videoer vi bruker på nettsidene, og ha krav om at de skal ha en god informasjonsverdi.

Kontakt

For tilgang til studieprogramsider, kontakt din nærmeste nettredaktør.

For andre henvendelser kontakt Kommunikasjonsavdelingen via NTNU Hjelp

Child Pages (7)

 • Liferay - studieprogram forsidemal

  Veiledning for malen "Studieprogram Landing" til bruk på studieprogrammets forside. Veiledningen er for studieprogramnettsideansvarlige med webmastertilgang for studieprogrammet....

 • Liferay - undersidemal - Hva kan jeg bli

  Veiledning for hvordan du bruker malen for standardsiden "Hva kan jeg bli" på studieprogramnettsidene. Malen heter Studieprogram - Hva kan jeg bli. Innholdsfortegnelse [-] Veiledninger til malene...

 • Liferay - Undersidemal - Hva lærer jeg

  Veiledning for hvordan du bruker malen for standardsiden "Hva lærer jeg" på studieprogramnettsidene. Malen heter Studieprogram Hva kan jeg lære. Innholdsfortegnelse [-] Veiledninger til malene...

 • Liferay - Undersidemal - Kontakt

  Veiledning for hvordan du bruker malen for standardsiden "Kontakt" på studieprogramnettsidene. Malen heter Studieprogram Kontakt. Malen skal brukes på underside med url /kontakt....

 • Liferay - Undersidemal - Opptak

  Veiledning for hvordan du bruker malen for standardsiden "Opptak" på studieprogramnettsidene. Malen heter Studieprogram Opptak. Innholdsfortegnelse [-] Utfylling av malen Slik kan siden se ut...

 • Liferay - Undersidemal - Studiemiljø

  Veiledning for hvordan du bruker malen for standardsiden "Studiemiljø" på studieprogramnettsidene. Malen heter Studieprogram Studiemiljø. Malen skal brukes på underside med url/studiemiljo....

 • Liferay - Undersidemal - Studiets oppbygning

  Veiledning for hvordan du bruker malen for standardsiden "Studiets oppbygning" på studieprogramnettsidene. Malen heter Studieprogram Studiets oppbygning. Innholdsfortegnelse [-] Slik fyller du inn...