Wikier

Liferay - widgeter

Legge til kalender på nettside

Slik legger du til kalenderportlet på NTNUs eksterne nettsider. Veiledningen gjelder bruk av Mini calevent portlet og er for deg som har publiseringsrettigheter i Liferay.


Hovedside: Brukerveiledninger for LiferayLegge til kalenderportlet (Mini calevent)

 1. Fra nettsiden du ønsker å legge en kalender på, klikk på Legg til » NTNU » deretter "Mini calevent portlet"
 2. Dra kalender-portleten til ønsket plassering.
 3. Bruk Visningsinnstillinger (Display settings) for å redigere kalender-portletens innstillinger.
  Denne finner du nederst i portleten som du nå har lagt inn på siden.

Redigere innstillinger i kalender-portlet

Visningstittel: Skriv inn en passende tittel for kalenderboksen. Lar du tittelfeltet være tomt vil standardtittelen «Arrangementer» dukke opp.

Du har flere valg for å hente inn kalenderhendelsene du ønsker å vise i denne kalender-portleten:

Nøkkelord: Her kan du hente opp kalenderhendelser som er merket med spesifikke nøkkelord (også kalt tagger/tags). Eksempel: Dersom du ønsker å vise kun hendelser fra IV-fakultetet kan du skrive inn nøkkelordet iv. Ønsker du å synliggjøre hendelser fra et institutt, kan du bruke institutt-akronymet. Mini-kalenderen vil da hente inn meldinger publisert som kalenderhendelse i meldingskanaler hvor kanalens innstilling er satt til "åpen for verden", samt meldingene er tagget med ønsket tag og er huket av for at meldingen skal være synlig på åpne nettsider.

Velg type aktivitet: Her kan du filtrere på aktivitetstype. Klikk i feltet "Velg type aktivitet" for å filtrere aktivitetene du ønsker å vise i kalenderboksen etter en eller flere kategorier. Eks, disputaser.

Vis aktiviteter fra disse kanalene: Hvis du vil kun vise aktiviteter fra utvalgte meldingskanaler i Innsida. Søk opp navnet på meldingskanalen for å velge den, kun meldingskanaler som har innstillingen "åpen for verden" vil dukke opp her. Også viktig å huske at kun meldinger hvor det er huket av for at meldingen skal være synlig på åpne nettsider vil vises.

Inkluder aktiviteter fra hovedkanalen: Ved å hake på "Inkluder aktiviteter fra hovedkanalen" kan du også vise aktiviteter fra NTNUs hovedkalender.

Detaljert visning for en event. Velg mellom 3 alternativer:

 • Vis detaljer for kalenderhendelsen på NTNUs dedikerte visningsside for kalenderhendelser. Skriv https://www.ntnu.no/kalender/detaljer i feltet.
 • Vis detaljer for kalenderhendelsen på egen dedikert visningsside på eget nettsted. Se neste seksjon om "Egen dedikert visningsside"

Vis lenke til hovedkalender: Hake av for "Vis lenke til hovedkalender" for å inkludere en lenke som peker til NTNUs hovedkalender under din mini calevent portlet.

Egen dedikerte visningsside (valgfritt)

Denne visningsalternativ forutsetter at du først oppretter en egen visningsside for kalenderdetaljer i Liferay. Denne siden skal kun gjøre det mulig å lese kalenderdetaljer i fullvisning.

 1. Opprett en underside med ordet detaljer i url-en. Eksempel ntnu.no/iv/kalender/detaljer (hvis du lager en nettside for /iv )
 2. Skjul gjerne siden slik at den ikke vises i venstremenyen hvis du har et slikt malverk på nettsiden.
 3. Gå til den nye undersiden og klikk på Legg til > NTNU > Viewer calevent portlet
 4. Kopier url-en til undersiden og gå til nettsiden hvor du har din minical portlet
 5. Klikk på Visningsinnstillinger i kalender-portleten. Lim inn url-en til undersiden i feltet Detaljert visning for en event.

Relatert

Kontakt

Nettkontakter ved NTNU