Wikier

Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved NV

Studentassistentstillinger for høsten 2022

Søknadsfristen er 1.mai med mindre noe annet er spesifisert.

Her finner du ledige stillinger for studenter ved Fakultet for naturvitenskap og tilhørende institutter.

Stillingene lønnes i lønnstrinn 22. Har du fullført kurset "Pedagogisk ledelse" eller "Læringsassistent-kurset" (LAOS), eller har fullført 3 år utdanning (180 studiepoeng, tilsvarende en bachelorgrad) lønnes du i lønnstrinn 24.

Merk at det er krav til LAOS-kurs for alle Læringsassistenter, det vil si studenter som skal ha undervisningsoppgaver. Kurset må gjennomføres i løpet av ansettelsesperioden dersom du ikke har tatt dette fra før. Har du allerede tatt LAOS-kurs, må kursbevis legges ved signert arbeidsavtale.Tas LAOS-kurset i løpet av ansettelsesperioden vil du få etterbetalt 20 timer. Etterbetalingen krever fremlegging av kursbevis. For Stud.ass-stillinger er det ikke krav på LAOS-kurs. Stud.ass-stillinger innbefatter studentarbeid som ikke handler om undervisning (for eksempel rekrutteringsarbeid).

Informasjon om LAOS (Opplæring for læringsassistenter)-kurs og påmelding

NB! Antall stillinger kan justeres etter studentantallet.

IBA - Institutt for biologiske fag Ålesund

har ledige stillinger som studentassistent i disse emnene:

EmnenavnAntall stillingerAntall timermer informasjon
HBIOA2004 Celle- og molekylærbiologi110 pr uke – maks 120 totaltOppgaver vil primært være vurderingsarbeid og arrangere studiegrupper.
BI301712 Anvendt bioteknolog12 x 4 timerAssistere lærer og hjelpe studenter i to laboratorieøvelser på 4 timer hver.
BTA2002 Mikrobiell økologi1Ca 50 timerBistå lærer ved laboratorieøvelser

Søk her - Digital søknadSøknadsftrist 15.mai.

Spørsmål om studentassistentstillinger generelt ved IBA rettes til Karen Marie Hovland.

IBF - Institutt for bioingeniørfag

EmnenavnAntall stillingerAntall timerLaos-kurs påkrevdMer info
TKJE1016 Generell kjemi (organisk kjemi)330NEI2 øvinger i den siste delen av emnet (organisk kjemi). Ny søknadsfrist: 20.05.2022
MH2001 Tverrfaglig samhandling, Trinn 1725NEIDigitalt. Må ha gjennomført trinn 1 H20 eller H21, eller ha vært stud.ass i emnet. Helst 2.års/3.års studenter fra audiologi (HSGAUB) radiografi (BRADIO) eller bioingeniør (BBIOING).
MH2001 Tverrfaglig samhandling, Trinn 2620NEIDigitalt. Vi ønsker at studententassistentene har gjennomført trinn 2 i MH2001 høsten 2021 eller har vært studentassistent i emnet.

Søk her - Digital søknad. Spørsmål om stillingene ved IBF rettes til Elizabeth Bogal-Allbritten.

IBI - Institutt for biologi

Ingen stillinger for høsten 2022.

IBT - Institutt for bioteknologi og matvitenskap

EmnenavnAntall stillingerAntall timerLaos-kurs påkrevd
TBT4140 Biokjemiteknikk180NEI
TBT4135 Biopolymerkjemi275JA
TBT4135 Biopolymerkjemi1100NEI
TBT4146 Molekylærgenetikk160NEI
TBT4102 Biokjemi 1370JA
MATV4008 Beskrivende sensoriske metoder og Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging240 og 100NEI
MATV1012 Mat bærekraft foredlingsteknologi150JA
TMAT 3001 Matmikrobiologi150JA
TKJE1006 Generell kjemi 150NEI
MATV2001 Matkjemi 2160JA

Søknadsfrist 01.05.2022

Spørsmål om stillingene ved IBT rettes til Tord Rømo

Søk her - Digital søknad

IFY - Institutt for fysikk

Application deadline for the positions at IFY is May 10th.

The Departement of Physics has vacant posistions in the following courses:

FY1001 Mekanisk fysikk
FY2045 Kvantemekanikk 1
TFY4104 Fysikk
TFY4107 Fysikk
TFY4115 Fysikk
TFY4165 Termisk fysikk
TFY4205 Kvantemekanikk 2
TFY4215 Innføring i kvantefysikk
TFY4230 Statistisk fysikk
TFY4300 Energi- og miljøfysikk
TFY4345 Klassisk mekanikk
FY3403 Partikkelfysikk

Number of positions may vary depending on the numbers of studens registered for the courses.
Each position will normally be paid for 100 hours.

Søk her (apply here) - Digital søknad (online application)

Spørsmål om studentassistentstillinger generelt ved IFY rettes til Lene Marita Nysæter.

IKJ - Institutt for kjemi

EmnetittelAntall studenter antall timer
KJ1000/KJ1002 Generell kjemi - laboratoriassistent12 55
KJ1000/KJ1002 Generell kjemi - øvingssassistent 975
TKJ1041 Fysikalsk kjemi: molekylær struktur 6 100
TMT4122 Generell og organisk kjemi, laboratoriekurs (Stillinger til del 2 Organisk kjemi labkurs) 6 60
KJ2050 Analystik kjemi,grunnkurs 3 80
TKJ4102 Organisk kjemi, grunnkurs 8 80
KJ2031 Videregående uorganisk kjemi 2 70
Kj3021 Kjernemagnetisk resonansspektroskopi * 2 70
TKJ4205 Molekylmodellering 1 100

* søkere må ha gjennomført kurset med karaktere A eller B

Søk her - Digital søknad

Spørsmål om studentassistentstillingene ved Institutt for kjemis rettes til Anacleta Venturin Andersen

IKP - Institutt for kjemisk prosessteknologi

Emnetittelantall timer antall stillinger
TKP4155 Reaksjonskinetikk og katalyse 100 2
TKP4158 Hydrometallurgisk prosessteknologi 100 2
TKP4140 Prosessregulering1003
TKP4110 Kjemisk reaksjonsteknikk100 4
TKP4105 Separasjonsteknikk 1004
TKP4176 Drift og sikkerhet i industrielle prosesser1002
KP3010 Introduksjon til seperasjonsprosesser1001
KP3100 Kjemiteknikk603

Søk her - Digital søknad

Spørsmål om studentassistentstillingene ved Institutt for kjemisk prosessteknologi rettes til Anacleta Venturin Andersen

IMA - Institutt for materialteknologi

Emnetitteltimer høst 2022antall stillinger
Forkurs Kjemi403
IMAK2001 Kinetikk og termodynamikk1002
IMAK2002 Uorganisk kjemi1001
IMAK2006 Kjemisk analyse med fordypning1001
IMAK2010 Materialegenskaper og bruk1001
Rekruttering (rekrutteringsassistent)803
TMT4100 Kjemi8010
TMT4112 Kjemi 8010
TMT4115 Generell kjemi805
TMT4145 Keramisk materialvitenskap801
TMT4155 Heterogene likevekter og fasediagram 803
TMT4171 Innføring i materialvitenskap1001
TMT4185 Materialteknologi 805
TMT4186 Materialkjemi 803
TMT4215 Støping 801
TMT4222 Metallenes mekaniske egenskaper 801
TMT4240 Metallenes mikrostruktur og egenskaper801
TMT4242 Stål offshore801
TMT4253 Elektrokjemisk prosess- og energiteknologi801
TMT4255 Korrosjon1002
TMT4306 Metallprod., ferrolegeringer, jern og stål801
TMT4320 Nanomaterialer801
TMT4322 Solceller og fotovoltaiske nanostrukturer801
TMT4340 Materialer og bærekraftig utvikling801
TMT4345 Materialfremstilling1202
TKJE1002 Generell kjemi1003
TKJE1006 Generell kjemi1003
TKJE1006 Generell kjemi501*
TKJE1016 Generell kjemi1003

Utlysning og mer informasjon om Rekruteringsassistent stillingene finnes her.

Søk her - Digital søknadFor spørsmål om stillingene ved IMA rettes til Camilla Grønli


Fakultetsstillinger

Buddy
Would you like to welcome new students at International Master's Programmes, in the best way as possible? Vacant Buddy positions for the autumn semester 2022. Find announcement and application form at Buddy Positions 2022.

Mentor
Ønsker du å bidra til at nye studenter på BBI, BKJ, BFY eller MBIOT5 finner seg til rette og trives med studiene? Snart lyses mentorstillingene ut for høst 2022-vår 2023.

Rekrutteringsassistent Fakultetet har med ujevne mellomrom behov for assistenter til å arbeide med rekruttering. Se sidene til Samarbeidsforum

Generelt

Studentassistentstillinger for vårsemestret utlyses i oktober. Søknadsfristen vil være i begynnelsen november.

Studentassistentstillinger for høstsemestret utlyses i april. Søknadsfristen vil være i begynnelsen mai.

8063 Visninger
Vedlegg