Wikier

Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved NV

Søknadsfristen for våremner er 1. november med mindre noe annet er spesifisert.
Søknadsfristen for høstemner er 1. mai med mindre noe annet er spesifisert.

Her finner du ledige stillinger for studenter ved Fakultet for naturvitenskap og tilhørende institutter.

Studentassistentstillinger for våren 2023

Stillingene lønnes i lønnstrinn 22. Har du fullført kurset "Pedagogisk ledelse" eller "Læringsassistent-kurset" (LAOS), eller har fullført 3 år utdanning (180 studiepoeng, tilsvarende en bachelorgrad) lønnes du i lønnstrinn 24.

Merk at det er krav til LAOS-kurs for alle Læringsassistenter, det vil si studenter som skal ha undervisningsoppgaver. Kurset må gjennomføres i løpet av ansettelsesperioden dersom du ikke har tatt dette fra før. Har du allerede tatt LAOS-kurs, må kursbevis legges ved signert arbeidsavtale.Tas LAOS-kurset i løpet av ansettelsesperioden vil du få etterbetalt 20 timer. Etterbetalingen krever fremlegging av kursbevis. For Stud.ass-stillinger er det ikke krav på LAOS-kurs. Stud.ass-stillinger innbefatter studentarbeid som ikke handler om undervisning (for eksempel rekrutteringsarbeid).

Informasjon om LAOS (Opplæring for læringsassistenter)-kurs og påmelding

NB! Antall stillinger kan justeres etter studentantallet.

IBA - Institutt for biologiske fag Ålesund

har ledige stillinger som studentassistent i disse emnene:

EmneTimarArbeidsoppgåver
HBIOA1003 Biokjemi med cellebiologi (7,5 sp)Opptil 10 t/veke, perioden veke 2-17 (maks 120 t)Oppfølging og retting av obligatorisk arbeidskrav (5 innleveringar).
HBIOA1002 Organisk kjemi (7,5 sp)Inntil 120 tOppfølging med rekneøvingar, gruppeoppgåver, laboratorieøvingar. Retting av øvingar. Førebuing og assistere på lab.

Søk her - Digital søknad. Spørsmål om stillingene ved IBF rettes til Marielle Ryste Böhme

Generell søknadsfrist er 1. november, 2022 med mindre det er spesifisert noe annet.

IBF - Institutt for bioingeniørfag

EmnenavnAntall stillingerAntall timerLaos-kurs påkrevdMer info
HBIOT1014 - Biokjemi450NEIVeiledning på øvingstimene + retting av øvingene.
Primært ønskes studenter fra program for bioingeniørfag.
HBIOT2013 - Kjemisk og instrumentell analyse450-75NEIVeilede på øvingstimer, rette øvinger og labrapporter.
HBIOT2025 – Medisinsk laboratorieteknologi: kvalitetsikring, metodevalidering og statistikk240NEIVeilede og rette 2 øvinger i statistikk.
Krav: 3.klasse bioingeniør.
IMAT1050 - Matematikk med beskrivende statistikk og sannsynlighet560 Krav: 2./3. års bioingeniørstudenter, evt. kjennskap til/bakgrunn fra bioingeniørutdanningen.
Lyses ut og ansettes av IMF, egen lenke til søknad: KOMMER SENERE

Søk her - Digital søknad. Spørsmål om stillingene ved IBA rettes til Heidi Kristine Wattengård

Generell søknadsfrist er 1. november, 2022 med mindre det er spesifisert noe annet.

IBI - Institutt for biologi

EmnenavnStillingAntall stillinger
BI1001 Celle-og molekylærbiologiLabassistent6
BI1001 Celle-og molekylærbiologiPBL-veileder5

Søknad sendes til thuy.nguyen@ntnu.no.

Spørsmål om stillingene ved IBI rettes til Thuy Nguyen

Søknadsfrist: 10. november, 2022

IBT - Institutt for bioteknologi og matvitenskap

EmnenavnAntall timerLAOS-kurs påkrevd
TBT4107 Biokjemi 2 (øvinger)2 x 100 tJA
TBT4130 Miljøbioteknologi (Lab)1 x 50 tNEI
TBT4110 Mikrobiologi (Lab)2 x 75 tNEI
MATV1009 Matkjemi 11 x 60 tJA
MATV2002 Statistikk og sensoriske metoder (sensorikklab)2 x 20 tNEI
TMAT1010 Prosessteknologi (rette øvinger)1 x 60 tNEI
MATV2002 Statistikk og sensoriske metoder (statistikk, rette øvinger)1 x 50 tNEI
MATV1007 Mikrobiologi og bioteknologi/
MATV1008 Mikrobiologi og mattrygghet
2 x 75 tNEI

Søk her - Digital søknad. Spørsmål om stillingene ved IBT rettes til Martin Gimmestad

Generell søknadsfrist er 1. november, 2022 med mindre det er spesifisert noe annet.

IFY - Institutt for fysikk

Søknadsfrist: 10. november og deretter fortløpende.

Antall stillinger per emne kan variere.

Hver stilling vil være på ca 100 timer.

For søknader til kjemidel i IFYKJT1000/1001/1002 (60 timer), se Institutt for kjemi (IKJ).

Søk her (apply here) - Digital søknad (online application).

Spørsmål om studentassistentstillinger generelt ved IFY rettes til Lene Marita Nysæter.

FY0001 - Brukerkurs i fysikk
FY1003 - Elektrisitet og magnetisme
FY2290 - Energiressurser
FY2450 - Astrofysikk
IFYKJT1000 - Fysikkdelen
IFYKJT1001 - Fysikkdelen
IFYKJT1002 - Fysikkdelen
IFYT1001 - Fysikk
TFY4106 - Fysikk
TFY4125 - Fysikk
TFY4163 - Bølgefysikk og fluidmekanikk
TFY4170 - Fysikk 2
TFY4195 - Optikk
TFY4240 - Elektromagnetisk teori
TFY4280 - Signalanalyse
TFY4305 - Ikkelineær dynamikk

IKJ - Institutt for kjemi

Ledige stillinger våren 2023

EmnenavnAntall stillingerAntall timer
KJ1024 Organisk kjemi (labkurs, assistenter)4-570
KJ1021 Organisk kjemi (øvinger, assistenter)970
KJ1021 Organisk kjemi (øvingsleder)*+1100
TKJ4162 Fysikalsk kjemi: Kjemisk termodynamikk (øvinger, assistenter)*3100
TKJ4162 Fysikalsk kjemi: Kjemisk termodynamikk (labkurs, assistenter)*1-260-70
KJ2022 Spektroskopiske koder i organisk kjemi (øvinger, assistenter470
KJ3073 Analytisk miljøkjemi (labkurs, assistent)180
TKJ4215 Statistisk termodynamikk i kjemi og biologi (øvinger, assistent)1-2100
TKJ4130 Organisk syntese VK (lab.kurs, assistent)*+*180

* Omfang er noe usikkert i dette emnet
*+ Fortrinnsvis masterstudenter, fagretning organisk kjemi
*+* Krever at emnet er tatt tidligere

Søknadsfrist: 6. november

Søk her - Digital søknad

Spørsmål om studentassistentstillingene ved Institutt for kjemi rettes til Peder Brenne

IKP - Institutt for kjemisk prosessteknologi

EmnenavnAntall timerAntall stillinger
KP3150 Varme og massetransport 100 2
TKP4100 Strømning og varmetransport 100 8
TKP4107 Kjemiteknisk termodynamikk1002
TKP4115 Overflate og kolloidkjemi1003
TKP4120 Prosessteknikk 1007
TKP4165 Prosessutforming1002
TKP4135 Kjemisk prosess-system teknikk1001
TKP4171 Prosjektering av biokjemiske prosesser1002

Søk her - Digital søknad

Spørsmål om studentassistentstillingene ved Institutt for kjemisk prosessteknologi rettes til Anacleta Venturin Andersen

IMA - Institutt for materialteknologi

Emnekode/tittelEmneansvarligAntall stillingerAntall timer
TMT4130 Uorganisk kjemiMari-Ann Einarsrud880
TMT4178 Anvendt materialteknologiJens Christofer Werenskiold180
TMT4208 Strømning og varmeoverføring, VGKKristian Etienne Einarsrud180
TMT4210 Material- og prosessmodelleringKnut Marthinsen2120
TMT4245 Funksjonelle materialerJulian Walker180
TMT4252 ElektrokjemiSvein Sunde280
TMT4285 Hydrogenteknologi, brenselceller og solcellerAnn Mari Svensson280
TMT4301 MaterialkarakteriseringYanjun Li480
- LabassistentBerit Vinje Kramer / Marit Elinda Olaisen Odden280
- Rekruttering (rekrutteringsassistenter)Andreas Fjeldstad380
TMAK1002 Grunnleggende materialteknologiGerhard Henning Olsen180
IMAK2005 Kjemisk og bioteknologisk prosessteknologiIna Merete Stuen180
TKJE1007 og IMAK2003 Organisk kjemi og biomolekyler 1 (biomolekyl-delen)Eirik Sundby/Lene Østby1100
IMAK2004 Kjemisk analyseIselin Grav Aakre180
IMAK2013 KorrosjonRoald Lilletvedt1100
IMAK2012 Material- og prosessvalgKjersti Kleveland1100
IMAK2011 Materialtesting og karakteriseringKjersti Kleveland1100
TMT4106/TMT4110 KjemiHilde Lea Lein og Frode Seland1380
IFYKJT1000/IFYKJT1001 Fysikk/kjemi (kjemi-delen)Christian Lauritsen6100
IFYKJT1002 Fysikk/elektrokjemi (elektrokjemi-delen)Marte Sørtveit Mørkve260

Mer informasjon om lab assistent stillingene (DOCX)

Søk her - Digital søknad -For spørsmål om stillingene ved IMA rettes til Andreas Fjeldstad


Fakultetsstillinger

Buddy
Would you like to welcome new students at International Master's Programmes, in the best way as possible? Vacant Buddy positions for the autumn semester 2022. Find announcement and application form at Buddy Positions 2022.

Mentor
Ønsker du å bidra til at nye studenter på BBI, BKJ, BFY eller MBIOT5 finner seg til rette og trives med studiene? Snart lyses mentorstillingene ut for høst 2022-vår 2023.

Rekrutteringsassistent Fakultetet har med ujevne mellomrom behov for assistenter til å arbeide med rekruttering. Se sidene til Samarbeidsforum

Generelt

Studentassistentstillinger for vårsemestret utlyses i oktober. Søknadsfristen vil være i begynnelsen november.

Studentassistentstillinger for høstsemestret utlyses i april. Søknadsfristen vil være i begynnelsen mai.

17385 Visninger
Vedlegg