Wikier

Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved NV

Søknadsfristen for våremner er 1. november med mindre noe annet er spesifisert.
Søknadsfristen for høstemner er 1. mai med mindre noe annet er spesifisert.

Her finner du ledige stillinger for studenter ved Fakultet for naturvitenskap og tilhørende institutter.

Studentassistentstillinger for høsten 2023

Stillingene lønnes i lønnstrinn 22. Har du fullført kurset "Pedagogisk ledelse" eller "Læringsassistent-kurset" (LAOS), eller har fullført 3 år utdanning (180 studiepoeng, tilsvarende en bachelorgrad) lønnes du i lønnstrinn 24.

Merk at det er krav til LAOS-kurs for alle Læringsassistenter, det vil si studenter som skal ha undervisningsoppgaver. Kurset må gjennomføres i løpet av ansettelsesperioden dersom du ikke har tatt dette fra før. Har du allerede tatt LAOS-kurs, må kursbevis legges ved signert arbeidsavtale.Tas LAOS-kurset i løpet av ansettelsesperioden vil du få etterbetalt 20 timer. Etterbetalingen krever fremlegging av kursbevis. For Stud.ass-stillinger er det ikke krav på LAOS-kurs. Stud.ass-stillinger innbefatter studentarbeid som ikke handler om undervisning (for eksempel rekrutteringsarbeid).

Informasjon om LAOS (Opplæring for læringsassistenter)-kurs og påmelding

NB! Antall stillinger kan justeres etter studentantallet.

IBA - Institutt for biologiske fag Ålesund

Ledige stillinger høsten 2023

HBIOA2004 Celle- og molekylærbiologi, retting av obligatorisk arbeidskrav - 1 stilling inntil 120 timer

Søk her - Digital søknad. Spørsmål om stillingene ved IBA rettes til Marielle Ryste Böhme

Søknadsfrist: 15. mai, 2023

IBF - Institutt for bioingeniørfag

Ledige stillinger høsten 2023

EmnenavnAntall stillingerAntall timerLaos-kurs påkrevdMer info
TKJE10163100NeiVeiledning øvingstimer (øvinger og labrapporter). Retting av øvinger. Primært 2.- / 3.-årsstudenter på BBIOING. OBS: I den digitale søknaden må du velge «Institutt for materialteknologi» under «Institutt / Department» for å finne emnet når du søker.
MH2001 Trinn 1 og/eller Trinn 25-10Avtales v/ ansettelseNeiForberede deltagelse på seminar, deltagelse på seminar, veiledning og godkjenning oppgaver. I søknaden: Spesifiser hvilke(t) trinn som er ønskelig under «Annen/relevant info». Trinn 1: Ønsker primært 2.- / 3.-årsstudenter på HSGAUB, BBIOING, BRADIO, MTRAD
Trinn 2: Ønsker primært 3.årsstudenter på HSGAUB, BBIOING, BRADIO, MTRAD

Søk her - Digital søknad. Spørsmål om stillingene ved IBF rettes til Heidi Kristine Wattengård

Generell søknadsfrist er 2. mai, 2023 med mindre det er spesifisert noe annet.

IBI - Institutt for biologi

IBT - Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Ledige stillinger høsten 2023

EmnenavnAntall timerAntall stilingerLAOS-kurs påkrevd
TBT4140 Biokjemiteknikk1 x 80 t1Nei
TBT4135 Biopolymerkjemi1 x 100 timer (lab)
1 x 75 timer (øvinger)
2Ja
TBT4146 Molekylærgenetikk1 x 60 t1Nei
TBT4102 Biokjemi 13 x 70 t3Ja
TBT4506 Biopolymere materialer og Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging, fordypningsemne / TBT4507 Bioinformatikk og Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging, fordypningsemne1 x 40 t1Nei
MATV1012 Mat bærekraft foredlingsteknologi1 x 80 t1Ja
TMAT 3001 Matmikrobiologi1 x 50 t1Ja
MATV2001 Matkjemi 21 x 80 timer (veilede og rette øvinger, m/LAOS)
1 x 60 time (rette rapporter, u/LAOS)
2Ja og nei
BT3220/ TBT4507/ TBT4508 (bioinformatikk-delen)1 x 90 t1Nei
BT3102 Funksjon og drift av resirkulerende akvakultursystemer1 x 60 t1Nei

Søknadsfrist: 1. mai, 2023

EmnenavnAntall stillingerAntall timerLaos-kurs påkrevdMer info
TKJE1006 - Generell kjemi1100NeiVeiledning øvingstimer (øvinger og labrapporter). Retting av øvinger. Primært 2.- / 3.-årsstudenter på BBIOING. OBS: I den digitale søknaden må du velge «Institutt for materialteknologi» under «Institutt / Department» for å finne emnet når du søker.
TKJE1006 - Generell kjemi380NeiVeiledning øvingstimer (øvinger og labrapporter). Retting av øvinger. Primært 2.- / 3.-årsstudenter på BBIOING. OBS: I den digitale søknaden må du velge «Institutt for materialteknologi» under «Institutt / Department» for å finne emnet når du søker.

Søknadsfrist: 2. mai, 2023

Søk her - Digital søknad.

Spørsmål om stillingene ved IBT rettes til Martin Gimmestad

IFY - Institutt for fysikk

Ledige stillinger høsten 2023

Søknadsfrist: 1. mai, 2023 og deretter fortløpende.

Antall stillinger per emne kan variere.

Hver stilling vil være på ca 100 timer.

Søk her (apply here) - Digital søknad (online application).

Spørsmål om studentassistentstillinger generelt ved IFY rettes til Lea Almhjell Sagør.

FY1001 - Mekanisk fysikk
FY2045 - Kvantemekanikk I
FY3403 - Partikkelfysikk
TFY4104/4107/4115 - Fysikk
TFY4165 - Termisk fysikk
TFY4205 - Kvantemekanikk II
TFY4215 - Innføring i kvantefysikk
TFY4230 - Statistisk fysikk
TFY4345 - Klassisk mekanikk
TFY4350 - Nanoteknologi, introduksjon

IKJ - Institutt for kjemi

Ledige stillinger høsten 2023

EmnenavnAntall stillingerAntall timer
KJ1000/KJ1002 Generell kjemi (lab)1255
KJ1000/KJ1002 Generell kjemi (øvinger)975
KJ1041 Fysikalsk kjemi: molekylær struktur (øving)6100
TMT4122 Generell og organisk kjemi, lab. (del 2: organisk kjemi) (lab)370
TKJ4102 Organisk kjemi, grunnkurs (øving)880
KJ2050 Analytisk kjemi, grunnkurs (lab)380
KJ2031 Videregående uorganisk kjemi (øving)270
KJ3021 Kjernemagnetisk resonansspektroskopi (øving)270
TKJ4205 Molekylmodellering (øving)1100
KJ3050 Marin Organisk miljøkjemi 170

Søknadsfrist: 2. mai, 2023

Søk her - Digital søknad

Spørsmål om studentassistentstillingene ved Institutt for kjemi rettes til Peder Brenne

IKP - Institutt for kjemisk prosessteknologi

Ledige stillinger høsten 2023

EmnenavnAntall timerAntall stillinger
TKP4105 Separasjonsteknikk 100 4
TKP4110 Kjemisk reaksjonsteknikk 100 4
TKP4140 Prosessregulering1003
TKP4155 Reaksjonskinetikk og katalyse1002
TKP4158 Hydrometallurgisk prosessteknologi 1002
TKP4176 Drift og sikkerhet i industrielle prosesser1002
KP3010 Introduksjon til separasjonsprosesser1001
KP3100 Kjemiteknikk603

Søknadsfrist: 2. mai, 2023

Søk her - Digital søknad

Spørsmål om studentassistentstillingene ved Institutt for kjemisk prosessteknologi rettes til Anacleta Venturin Andersen

IMA - Institutt for materialteknologi

Ledige stillinger høsten 2023

Søknadsfrist: 2. mai, 2023

Emnekode/tittelAntall timerAntall stillingerHva er jobben?
Forkurs Kjemi403
IMAK200 - Kinetikk og termodynamikk802Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
IMAK2002 - Uorganisk kjemi601Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
IMAK2006 - Kjemisk analyse med fordypning1001Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
IMAK2010 - Materialegenskaper og bruk801Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
Rekass803
TMT4100/TMT4112 - Kjemi8020Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
TMT4115 - Generell kjemi805Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
TMT4145 - Keramisk materialvitenskap801Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
TMT4155 - Heterogene likevekter og fasediagram803Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
TMT4171 - Innføring i materialvitenskap1001Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
TMT4185 - Materialteknologi803Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
TMT4186 - Materialkjemi803Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
TMT4215 - Støping801Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
TMT4222 - Metallenes mekaniske egenskaper801Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
TMT4240 - Metallenes mikrostruktur og egenskaper801Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
TMT4242 - Stål offshore801Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
TMT4253 - Elektrokjemisk prosess- og energiteknologi801Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
TMT4255 - Korrosjon1002Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
TMT4306 - Energibalanser som basis for livsløpsanalyser801Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
TMT4320 - Nanomaterialer803Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
TMT4322 - Solceller og fotovoltaiske nanostrukturer801Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
TMT4340 - Materialer og bærekraftig utvikling801Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
TMT4345 - Materialfremstilling1202Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
IMAK1001 - Generell kjemi for ingeniører802Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
IMAK1001 - Generell kjemi for ingeniører801Retting/tilbakemelding på labrapporter i samarbeid med ingeniørene
IMAK1002 - Innføringsemne for kjemiingeniører801Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
IMAK1003 - Introduksjon til material og enegiteknologi801Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
TKJE1016 - Generell kjemi1003Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
TKJE1006 - Generell kjemi1001Vurdering av laboratorierapporter (rapportskjema)
TKJE1006 - Generell kjemi803Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger
Labass803
KJ6006 - Uorganisk kjemi<401Veiledning på øvingstimer + retting av øvinger

Mer informasjon om lab assistent stillingene (DOCX)

Søk her - Digital søknad -For spørsmål om stillingene ved IMA rettes til Andreas Fjeldstad


Fakultetsstillinger

NV søker 9 SoMe-Studentambassadører i Trondheim og Ålesund

Er du stolt av å studere ingeniør, teknologi og/eller realfag ved NTNU Fakultet for naturvitenskap og kunne tenke deg å dele informasjon, inspirasjon og svare på spørsmål i digitale kanaler for å rekruttere flere inn på våre studieprogram? Vi søker hele 9 nye studentambassadører.

Omfang: 120 timer i løpet av 2 semester

Sjekk ut stillingsutlysningen her!

Søknadsfrist 03.09.2023

NTNU søker TikTokere!

Studerer du teknologi og har lyst til å spre det glade budskap om studentlivet til andre? Da har vi verdens beste ekstrajobb til deg! Søknadsfrist: 12.09.23

Fakultet for elektronikk og informasjonsteknologi (IE), Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) og Fakultet for naturvitenskap (NV) jobber for å rekruttere flere jenter til teknologifag. Et viktig tiltak er å engasjere egne studenter til å vlogge om studiehverdagen på TikTok.

Omfang: ca. 10 timer i uka (ca. 300 timer) i perioden 20.09.23 til 15.04.24.

Sjekk ut stillingsutlysningen her!

Søknadsfrist 12.09.2023

-----------------------

Buddy

Would you like to welcome new students at International Master's Programmes, in the best way as possible?
More information will come.

Mentor

Mer informasjon kommer.

Rekrutteringsassistent

Fakultetet har med ujevne mellomrom behov for assistenter til å arbeide med rekruttering. Se sidene til Samarbeidsforum

Generelt

Studentassistentstillinger for vårsemestret utlyses i oktober. Søknadsfristen vil være i begynnelsen november.

Studentassistentstillinger for høstsemestret utlyses i april. Søknadsfristen vil være i begynnelsen mai.

28230 Visninger
Vedlegg