Wikier

Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved NV

Søknadsfristen for våremner er 1. november med mindre noe annet er spesifisert.
Søknadsfristen for høstemner er 1. mai med mindre noe annet er spesifisert.

Her finner du ledige stillinger for studenter ved Fakultet for naturvitenskap og tilhørende institutter.

Studentassistentstillinger for høsten 2024

Stillingene lønnes i lønnstrinn 22. Har du fullført kurset "Pedagogisk ledelse" eller "Læringsassistent-kurset" (LAOS), eller har fullført 3 år utdanning (180 studiepoeng, tilsvarende en bachelorgrad) lønnes du i lønnstrinn 24.

Merk at det er krav til LAOS-kurs for alle Læringsassistenter, det vil si studenter som skal ha undervisningsoppgaver. Kurset må gjennomføres i løpet av ansettelsesperioden dersom du ikke har tatt dette fra før. Har du allerede tatt LAOS-kurs, må kursbevis legges ved signert arbeidsavtale.Tas LAOS-kurset i løpet av ansettelsesperioden vil du få etterbetalt 20 timer. Etterbetalingen krever fremlegging av kursbevis. For Stud.ass-stillinger er det ikke krav på LAOS-kurs. Stud.ass-stillinger innbefatter studentarbeid som ikke handler om undervisning (for eksempel rekrutteringsarbeid).

Informasjon om LAOS (Opplæring for læringsassistenter)-kurs og påmelding

NB! Antall stillinger kan justeres etter studentantallet.

IBA - Institutt for biologiske fag Ålesund

Spørsmål om stillinger ved IBA rettes til Marielle Ryste Böhme

IBF - Institutt for bioingeniørfag

Spørsmål om stillingene ved IBF rettes til Heidi Kristine Wattengård
Studenter ved IBF kan søke stilling i emne TKJE1016 Generell og organisk kjemi (øvingsveiledning), utlyst ved IMA, Institutt for materialteknologi.
Søknadsfrist: 1. mai, 2024

IBI - Institutt for biologi

Spørsmål om stillingene ved IBI rettes til Thuy Nguyen

IBT - Institutt for bioteknologi og matvitenskap

EmneStillingAntall stillingerAntall timer
MATV2001 Matkjemi 2 (veilede og rette øvinger)Læringsassistent180
MATV2001 Matkjemi 2 (rette labrapporter)Stud.ass.160
TMAT 3001 MatmikrobiologiLæringsassistent150
Matv1012 Mat bærekraft foredlingsteknologiLæringsassistent180
BT3102 Funksjon og drift av resirkulerende akvakultursystemerStud.ass.140
TBT4102 Biokjemi 1Læringsassistent370
TBT4146 MolekylærgenetikkStud.ass.160
TBT4140 BiokjemiteknikkStud.ass.180
TBT4135 Biopolymerkjemi (lab)Læringsassistent175
TBT4135 Biopolymerkjemi (øvinger)Læringsassistent1100
TBT4506 Biopolymere materialer og Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging, fordypningsemne
og
TBT4507 Bioinformatikk og Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging, fordypningsemne
Stud.ass.140

Studenter ved IBT kan også søke stilling i emne TKJE1006 Generell kjemi (øvingsveiledning), utlyst ved IMA, Institutt for materialteknologi.

Søknadsfrist: 1. mai, 2024

Søk her - Digital søknad

Spørsmål om stillingene ved IBT rettes til Martin Gimmestad

IFY - Institutt for fysikk

Vi har følgende ledige stillinger høsten 2024:

EmneArbeidsoppgaverAlternative emner som gir kvalifisering
FY1001 Mekanisk fysikkVeiledning av øvinger i grupper à 16 studenter.
FY2045 Kvantemekanikk IVeiledning av øvinger, inkludert programmering i Python.
TFY4104 FysikkLab: Veiledning i eksperimentelt arbeid og programmering i Python.
Øvinger: Oppgaveregning på tavla i plenum og veiledning på Piazza forum.
FY1001 + FY1003
TFY4107 FysikkLab: Veiledning i eksperimentelt arbeid og programmering i Python.
Øvinger: Oppgaveregning på tavla i plenum og veiledning på Piazza forum.
FY1001 + TFY4163
TFY4115 FysikkLab: Veiledning i eksperimentelt arbeid og programmering i Python.
Øvinger: Oppgaveregning på tavla i plenum og veiledning på Piazza forum.
FY1001 + TFY4165
TFY4165 Termisk fysikkVeiledning av øvinger, inkludert programmering i Python.
TFY4215 Innføring i kvantefysikkVeiledning av øvinger, inkludert programmering i Python.
TFY4230 Statistisk fysikkVeiledning av øvinger, inkludert programmering i Python.
TFY4300 Energi- og miljøfysikkVeiledning av øvinger
TFY4345 Klassisk mekanikkVeiledning av øvinger
TFY4345 Klassisk mekanikkUtvikle øvingsoppgaver - søknad via e-post, frist 15. april.
TFY4350 Nanoteknologi, introduksjonVeiledning av øvinger, inkludert programmering i Python.

Antall stillinger varierer fra emne til emne. Hver stilling har et arbeidsomfang på 100 timer og lønnes deretter.

NB! Søknadsfrist: 8. april 2024.

Søk her (apply here) - Digital søknad (online application).

Spørsmål om stillingene ved IFY rettes til Maria Elisabeth Sletvold. Faglige spørsmål kan rettes til emneansvarlig.

IKJ - Institutt for kjemi

EmnekodeEmnenavnAntall stillingerTimerLAOS-kurs påkrevd
KJ1000/1002 Generell kjemi (lab.assistent)1055NEI
KJ1000/1002 Generell kjemi (øvingsassistent)975NEI
KJ1041Fysikalsk kjemi: molekylær struktur (øvingsassistent)6100NEI
TMT4122Generell og organisk kjemi, lab. (del 2: organisk kjemi) (lab.assistent)370NEI
TKJ4102Organisk kjemi, grunnkurs (øvingsassistent)880NEI
KJ2050Analytisk kjemi, grunnkurs (lab.assistent) 380NEI
KJ2031Videregående uorganisk kjemi (øvingsassistent)270NEI
KJ3021Kjernemagnetisk resonans-spektroskopi (øvingsasssistent)270NEI
TKJ4205Molekylmodellering (øvingsassisten)1100NEI
KJ3050Marin organisk miljøkjemi (lab.assistent)170NEI

Søkere bør selv ha hatt faget de søker på, eller tilsvarende.

Søknadsfrist: 1. mai, 2024

Søk her - Digital søknad

Spørsmål om stillingene ved IKJ rettes til Julie Tetlimo

IKP - Institutt for kjemisk prosessteknologi

Ledige stillinger høsten 2024

EmnekodeEmnenavnAntall timerAntall stillinger
TKP4155Reaksjonskinetikk og katalyse 100 2
TKP4158Hydrometallurgisk prosessteknologi 100 2
TKP4140Prosessregulering1003
TKP4110Kjemisk reaksjonsteknikk1004
TKP4105Separasjonsteknikk 1005
TKP4176Drift og sikkerhet i industrielle prosesser1002
KP3010Introduksjon til separasjonsprosesser1001
KP3100Kjemiteknikk1003

Søknadsfrist: 1. mai, 2024

Søk her - Digital søknad

Spørsmål om studentassistentstillingene ved Institutt for kjemisk prosessteknologi rettes til Anacleta Venturin Andersen

IMA - Institutt for materialteknologi

Ledige stillinger høsten 2024

EmnekodeEmnenavnAntall timerAntall stillinger
IMAK1001Generell kjemi for ingeniører (rapportretting)801
IMAK1001Generell kjemi for ingeniører (øvingsveiledning)802
IMAK1002Innføringsemne for kjemiingeniører801
IMAK1003Introduksjon til material og energiteknologi801
IMAK2002Uorganisk kjemi601
TKJE1006/1016Generell kjemi (rapportretting)801
TKJE1006Generell kjemi (øvingsveiledning)80 (100)3 (1)
TKJE1016Generell og organisk kjemi (øvingsveiledning)803
TMT4115Generell kjemi805
TMT4145Keramisk materialvitenskap801
TMT4155Heterogene likevekter og fasediagram803
TMT4171Innføring i materialvitenskap801
TMT4185Materialteknologi803
TMT4186Materialkjemi803
TMT4215Støping801
TMT4222Metallenes mekaniske egenskaper801
TMT4240Metallenes mikrostruktur og egenskaper801
TMT4242Stål offshore801
TMT4253Elektrokjemisk prosess- og energiteknologi801
TMT4255Korrosjon802
TMT4320Nanomaterialer803
TMT4322Solceller og fotovoltaiske nanostrukturer801
TMT4345Materialfremstilling1202
Forkurs kjemi403
Rekrutteringsassistent803
Labass802
TMT4101Kjemi (obs. dette emnet erstatter tidligere TMT4100 og TMT4112)100 (200)14 (1)

Søknadsfrist: 1. mai 2024

Søk her - Digital søknad

Spørsmål om stillingene ved IMA rettes til Sølvi Seljeflot


Fakultetsstillinger

Buddy

Stilling som buddy utlyses i vårsemesteret med ansettelse påfølgende høstsemester.
Vacant Buddy Positions will be announced during the spring semester.

Mentor

Stillinger som studentmentorer for utvalgte studieprogram utlyses i vårsemesteret med ansettelse påfølgende studieår.

Rekrutteringsassistent

Fakultetet har med ujevne mellomrom behov for assistenter til å arbeide med rekruttering. Se sidene til Samarbeidsforum

Generelt

Studentassistentstillinger for vårsemestret utlyses i oktober. Søknadsfristen vil være i begynnelsen november.

Studentassistentstillinger for høstsemestret utlyses i april. Søknadsfristen vil være i begynnelsen mai.

40162 Visninger
Vedlegg