Wikier

Råd og utvalg ved...

Ledergruppen ved Institutt for klinisk og molekylær medisin - IKOM

Ledergruppe

Utvidet ledergruppe

Fast vitenskapelige ansatte

Midlertidig vitenskapelige ansatte

Vara:

Teknisk- og administrative ansatte

Teknisk ansatte:

Vara:

Administrativt ansatte:

Vara:

Studentrepresentanter

Eksterne representanter