Wikier

Læremiddelbank - MH

Læremiddelbanken er en sentral samling av digitale læremidler som benyttes i undervisningen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Læremiddelbanken tilbyr søkefunksjonalitet for å lete etter bestemte læremidler, samt at den tilbyr undervisere muligheten til å legge til nye læremidler. 

Søking i læremiddelbanken

Søk i læremiddelbanken

For å søke i læremiddelbanken, skriv inn søkeord i feltet Tittel/fritekst, eventuelt søk basert på forfattere ved å spesifisere en forfatter i Forfatter.

Ved å klikke på arkfanen Avansert vil man kunne søke på læremidler knyttet til bestemte semester og fagområder.

Et typisk søkeresultat kan se slik ut:Søkeresultat i læremiddelbanken

For å se mer informasjon om læremiddelet, trykk på Info.

For å se selve læremiddelet, trykker man på tittelen.

Legge til læremiddel

Nye læremidler, legges til å laste opp filer eller legge til lenker.NB: Dette er en prosess i to deler: Først legger man inn filen eller lenken, deretter må man spesifisere informasjon om læremiddelet (metadata). Det er viktig at hele prosessen fullføres!

Laste opp ny fil

Består læremiddel av en fil (f.eks. en Powerpoint-presentasjon eller en PDF), laster man opp selve filen som et læremiddel. Skjermbildet ser ut som følgende:

Last opp fil

Selve hovedfilen lastes opp med å trykke på knappen Browse... til høyre for 'Fil som skal lastes opp', deretter bruker man en standard fildialog for å velge hvilken fil man vil laste opp.

Eventuell utskriftsvennlig versjon lastes opp ved å bruke samme framgangsmåte på eget felt.NB: Hver enkelt fil som lastes opp, kan maksimalt ha en filstørrelse på 25MB.

Tips:Har du en Powerpoint-presentasjon som er for stor, kan du konvertere den til PDF ved trykke på ikonet Convert to Adobe PDF som alle DMF-tilsatte skal ha i Powerpoint: Lag PDFFilstørrelsen blir da som regel mye mindre enn den var i utgangspunktet.

Ta kontakt med oss på drift@medisin.ntnu.no dersom fila fortsatt er for stor eller du ikke får til å konvertere til PDF-format.

Grunnen til at det er mulig for å laste opp to forskjellige filer for samme læremiddel, er at det i mange tilfeller vil være behov for, og hensiktsmessig med en utskriftsvennlig fil. Et eksempel kan være hvis man vil legge ved en mer kompakt og utskriftsvennlig PDF-versjon av en stor Powerpoint-presentasjon.

Når filer er valgt, trykker man Neste... og må spesifisere metadata.

Legge til lenke

Legg til lenke

Mange ganger kan det være at et læremiddel består av ressurser på Internett, f.eks en artikkelsamling på en gitt lenke. Her vil man i stedet for å spesifisere fil(er) spesifisere en lenke til den ressursen man er ute etter. Legg merke til at lenke må inneholde en komplett adresse, dvs at www.ntnu.no ikke er nok - man må ha med http://www.ntnu.no.

Når man har lagt til lenke, og trykt neste, må metadata spesifiseres - se neste avsnitt.

Beskrivelse av læremiddelet

Beskrivelsen legges til for at du og ikke minst andre skal kunne søke blant og finne læremidler etter bestemte kriterier.

Når en har lagt til en fil eller en lenke, vil man komme til skjermbildet for spesifisering av beskrivelse, som vist under:

Beskrivelse av læremiddelet

Her spesifiserer man tittel på læremiddelet, fagområde, forfatter av læremiddelet, en beskrivelse, eventuell rettighetsbeskyttelse, osv.... Som et minimum må det skrives en kort tittel og velges minst ett fagområde.

Når man har spesifisert metadata, legges læremiddelet inn i læremiddelbanken ved å trykke lagre. Læremiddelet er nå lagret i læremiddelbanken, og er klart til å benyttes, f.eks i undervisninger.

Mine læremidler

Her kan du få listet ut de læremidler du har lagt inn, sortert enten etter tidspunktet for når de ble lagt til eller alfabetisk.

Utlisting av læremideler

Redigere beskrivelse av læremiddel

Du har mulighet til å redigere på læremiddel som du tildligere har lagt inn i læremiddelbanken. Trykk på redigeringssymbolet Edit i 'Mine læremidler' eller i læremiddelsøket for å redigere læremiddelet. Her kan du endre beskrivelsen for læremiddelet eller erstatte læremiddelet med en ny utgave (se under).

NB: Dette kan du også gjøre dersom du glemte å legge inn tittel etc når du la inn læremiddelet. Typisk symptom på dette er at du får opp en blank linje med en del ikoner bak i 'Mine læremidler'.

Erstatte læremiddel med ny utgave

Klikker du på Oppdater fil/lenke etter at du har klikket på redigeringssymbolet, kan du erstatte ditt læremiddel med en ny utgave. Fremgangsmåten blir som beskrevet på innlegging av fil/lenke.

NB: Legger du inn en ny utgave av læremiddelet på denne måten vil eventuelle tilknytninger til undervisninger fortsatt eksistere! Sletter du læremiddelet og legger det inn igjen på nytt må du også koble det til undervisningen på nytt.

Knytte læremiddel opp mot en bestemt undervisning

Læringsmidler kan knyttes opp mot en bestemt undervisning - her finner du forklaring på hvordan du gjør det.