Wikier

Bli kjent med...

Journalføring og arkivering

NTNU ønsker at du som ansatt skal få muligheten til å sette deg inn i journalføring og arkivering ved å lære om dette gjennom praktiske eksempler og oppgaver som er relevante for deg i ditt arbeid.

Kurs i journalføring og arkivering på DFØs Læringsplattform lærer deg som offentlig ansatt at du må hele tiden identifisere hva som er saksdokumenter og vurdere om du skal arkivere og journalføre dem. I dette kurset lærer du å gjøre den vurderingen. Du får også en innføring i sentrale begreper. Kurset består av fem moduler:

  • Introduksjon
  • Hvorfor trenger vi arkiv?
  • Hva skal du journalføre?
  • Hva er forskjellen på arkivering og journalføring?
  • Begrepsordbok

DFØs e-Læringskurs

For tilgang til kurset, se instruksjon på siden over. Når du er ferdig medkurset fortsetter du her med NTNU-spesifikke refleksjonscase.

Refleksjons- og drøftingsoppgaver

Refleksjonsoppgave – Diskuter gjerne med en eller flere kollegaer

  • Riksrevisjonen har avdekket dårlig praksis for arkivering i mange departementer og statlige virksomheter. Hvordan vil du beskrive arkiveringspraksisen ved din enhet?

Diskusjonsoppgaver

  • Hva kan du, dine kollegaer og ledere gjøre for å forbedre arkiveringspraksisen ved din enhet?

Denne siden vedlikeholdes av NTNU Sak.