Wikier

Interne prosjekt

'Prosjekt' eller 'Interne prosjekt' kan omfatte mye, inklusiv:

 • BOA prosjekt
 • Prosjektøkonomi eller prosjektregnskap
 • Student prosjekt- og masteroppgaver
 • IT-prosjekt
 • Prosjektverktøy

Hjelp til å kom i gang

 • Forskningsprosjekt - en veiledning for ansatte, støtte for ledere av forskningsprosjekt
 • Oppgaveskriving - en veiledning for studenter som jobber med masteroppgave
 • Viko - en enkel oppskrift på hvordan du skriver en god prosjekt- eller semesteroppgave

Prosjektøkonomi

IT-prosjekt

Relaterte sider

 • Har merkelapp: prosjekt — se alle sider med prosjekt som tagg
 • Har kategori: prosjekt — se alle sider som hører til kategorien
 • Prosjektviseren - En felles prosjektmodell for offentlig sektor (DIFI)
3814 Visninger