Wikier

Innsida

Innsida tilganger

For IT, Lønn, HR og nettfolk som lurer på hvem som får offentlig profil eller tilgang til Innsida, basert på grupper i SAP. Registreringspraksis og tilgangstyring for MG-8 og MG-9 ble endret i 2.kvartal 2023.

Siste oppdatert: 23. feb 2024​

Eksterne vs arbeidstaker og mulighet for unntak

Ansatte og arbeidsgivere har visse rettigheter og plikter i henhold til GDPR, arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven, hovedtariffavtalen, ferieloven, statens pensjonskasse, med mere.  Om en person skal betraktes som arbeidstaker eller eksterne krever ofte en helhetsvurdering av rettigheter og plikter.

Følgende forhold får ikke automatisk og standard tilgang og ansattprofil:

  • Eksamensvakt
  • Bedømmelseskomiteen medlemmer
  • Styre / Råd
  • Sensor
  • Gjesteforelesere
  • Eksterne (8/59, 8/50, 9/90 m.m)
  • Pensjonist (Gjest)

Etter en helhetsvurdering, enheter kan bruke Gjestetjenesten til å gjøre unntak for enkelte oppdrakstakere og doktorgradsstudenter ved behov for standard ansatt tilgang.

Automatisk og standard tilganger 

Tabellen under viser hvordan registreringspraksis tolkes for å utlede automatisk og standardtilganger for:

  • Innsida lesetilgang 
  • Interne profiler som brukes til intern NTNU personsøk - som inkluderer eksterne og gjester og studenter
  • Offentlige profiler for omverden og ansattlister, som eksponere personopplysninger på bakgrunn av GDPR prinsipp: virksomhetskritisk

MG

Medarbeidergruppe

MUG

Undergruppe

2023 Tilknytningsform 

Innsida 
tilgang 

Intern profil  Offentlig
profil (ikke innsida)
1 Fast ansatte 01 Hovedlønnstabellen

ARBEIDSTAKER/fast

Ja Ja Ja
1 Fast ansatte 04 Timelønn C-tabell ARBEIDSTAKER/fast Ja Ja Ja
1 Fast ansatte 20 Svalbard ARBEIDSTAKER/fast Ja Ja Ja
1 Fast ansatte 39 Bistillinger, andre vilkår ARBEIDSTAKER/fast Ja Ja Ja
2 Embedsmenn 01 Hovedlønnstabellen

ARBEIDSTAKER/fast

Ja Ja Ja
3 Åremålsansatte 01 Hovedlønnstabellen

ARBEIDSTAKER/midlertidig

Ja Ja Ja
3 Åremålsansatte 03 Lederlønnstabellen

ARBEIDSTAKER/fast

Ja Ja Ja
3 Åremålsansatte 04 Timelønn C-tabell ARBEIDSTAKER/midlertidig Ja Ja Ja
3 Åremålsansatte 12 Stipendiater

ARBEIDSTAKER/stipendiat

Ja Ja Ja
3 Åremålsansatte 13 Postdoktor

ARBEIDSTAKER/midlertidig

Ja Ja Ja
3 Åremålsansatte 33 Bistillinger ARBEIDSTAKER/midlertidig Ja Ja Ja
3 Åremålsansatte 39 Bistillinger andre vilkår ARBEIDSTAKER/midlertidig Ja Ja Ja
4 Midlertidig/engasjerte  01 Hovedlønnstabellen

ARBEIDSTAKER/midlertidig

Ja Ja Ja * unntak
4 Midlertidig/engasjerte  04 Timelønn C-tabell ARBEIDSTAKER/midlertidig Ja Ja Ja
4 Midlertidig/engasjerte  09 Individuell avlønning ARBEIDSTAKER/midlertidig Ja Ja Ja
4 Midlertidig/engasjerte  10 Lærlinger/elever

ARBEIDSTAKER/midlertidig

Ja Ja Ja
4 Midlertidig/engasjerte  12 Postdoc ARBEIDSTAKER/midlertidig Ja Ja Ja
4 Midlertidig/engasjerte  14 Hovedlønnst. u/SPK ARBEIDSTAKER/midlertidig Ja Ja Ja
4 Midlertidig/engasjerte  20 Svalbard

ARBEIDSTAKER/midlertidig

Ja Ja Ja
4 Midlertidig/engasjerte 30 Pensjonister på pensjonistvilkår OPPDRAGSTAKER/pensjonist Ja Ja Ja
4 Midlertidig/engasjerte  33 Bistillinger SPK ARBEIDSTAKER/midlertidig Ja Ja Ja
4 Midlertidig/engasjerte 39 Bistillinger andre vilkår ARBEIDSTAKER/midlertidig Ja Ja Ja
6 Vikarer 01 Hovedlønnstabellen ARBEIDSTAKER/vikar Ja Ja Ja
7 Tiltak * Arbeidsmarkedstiltak

OPPDRAGSTAKER/tiltak

Ja Ja Ja
8 Eksterne m/utbetaling  50

Honorar eller godtgjørelse

OPPDRAGSTAKER/ekstern Nei    Nei Nei  
8 Eksterne m/utbetaling 59 Uten oppdrag 
(aka "Betal meg")
OPPDRAGSTAKER/ekstern Nei  Nei Nei  
9 Eksterne u/utbetaling 90 Uten oppdrag og uten betaling OPPDRAGSTAKER/ekstern Ja   Ja   Nei  
9 Eksterne u/utbetaling 91 Vikarer fra vikarbyrå OPPDRAGSTAKER/ekstern Ja   Ja   Nei  
9 Eksterne u/utbetaling 94 Konsulent OPPDRAGSTAKER/ekstern Ja  Ja   Nei  
9 Eksterne u/utbetaling 95 Gjesteforsker OPPDRAGSTAKER/ekstern Ja   Ja   Nei 
(Gjestetjeneste) Gjest - vitenskapelig  TILKNYTTET/gjest Ja Ja    Ja  
(Gjestetjeneste) Gjest - tek/adm TILKNYTTET/gjest Ja Ja    Ja  
(Gjestetjeneste) Emeritus MEDARBEIDER/emeritus Ja   Ja    Ja  
(Gjestetjeneste) Pensjonist OPPDRAGSTAKER/pensjonist Nei Nei  Nei
(Gjestetjeneste)

Sensor

OPPRDAGTAKER/sensor Nei Nei Nei
4,3 Stillingskode 1429 01 Student + Vit.assistent ARBEIDSTAKER/midlertidig Ja   Ja   Nei
4,3 Stillingskode 1018,1019  01 Student + Aspirant ARBEIDSTAKER/midlertidig Ja   Ja   Nei

Oversikt over MG/MUG koder i DFØ-SAP (dfo.no)

Unntak: Tabellen dekker ikke studenter. Studenter med tidsbegrenset engasjert som Aspiranter/studentassistent (1429), eller Vit.assistent (1018,1019)  får noen ekstra "medarbeider tilganger" i Innsida men blir ikke offentliggjørt på eksterne nettsider som en midlertidige ansatte.  

Relatert

Kontakt

Din HR medarbeidere kan sjekke og oppdatere registrering dersom arbeidsforhold ikke er som forventet.  

Det kan en dag før endringene er reflektert i datagrunnlaget.