Wikier

Innsida

Innsida tilganger

For IT, Lønn, HR og nettfolk som lurer på hvordan tilganger til Innsida styres. 

Roller og tilganger til Innsida
Paga arbeidsforhold kode Paga lønnskode * Stillinger dette brukes på Innsida "ansatt"
tilgang J/N
A1Lønn fra andre instanser, f.eks NAVJa
BK4Oppdragstaker, bedommelse Nei
E3Ekstern, timelønnetJa
E4Ekstern, bilagslønnet (f.eks personer innleid fra vikar byrå)Ja
EM4Emeriti. Gir tilgang til andre systemer ogsåJa
EV4Eksamensvakt. Arbeidsavtale, med fast timesatsNei
F1,4Faste ansatt, alle typer stillingerJa
G4GjestJa
GF4Oppdragstaker, annen. Kan være både gjesteforeleser, sensor, pensjonist og eksamensvakt, m.m.Ja
M1,3,4Midlertidig ansatt. Forsker, Førsteamanuensis, Prof II, ÅremålsstillingerJa
P3,4Pensjonist, timelønnet og bilagsønnetJa
PA4Preregistrert ansatteJa
R1,4Rekrutteringsstilling. Post doktor, stipendiater og vit.ass.(1020)Ja
S4Oppdragstaker, sensorNei
SL1Stud.ass. på fast månedslønnNei
SRU4Oppdragstaker, NTNU’s styre og lignendeJa
T3Time og hjelpelærer. Arbeidsavtale, med lønnstrinn og ansiennitetJa
UGF4Gjesteforsker, bilagslønnetJa
V1Vikar i alle type stillingerJa

* 1 = regulativlønn, 3 = timelønn, 4 = bilagslønn 

Mer om tilganger og dataflyt

Kontakt

Kildesystemet som gjelder for ansatt er PAGA.

  1. En personalkonsulent bør sjekke/oppdatere registrering dersom fødselsdato eller tilknytningssted mangler, eller dersom arbeidsforhold ikke er som forventet. Kontakt Orakel kun hvis saken ikke løser seg ved å fikse riktig registrering i Paga.
  2. Det kan en dag før endringene er reflektert i datagrunnlaget.