Wikier

Innovasjon ved IIK

Steg i innovasjonsprosessen for IIK-ansatte

Hvordan kan vi utnytte forskning til bruk i næringslivet eller som utgangspunkt for egen virksomhet?

NTNUs oppdrag er å fostre ny kunnskap og å sørge for at den tas i bruk. NTNU defininerer innovasjon som noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort. Med andre ord være alt fra nye undervisningsmetoder til dataprogrammer til betongskruer. For at noe skal være innovasjon må det bringes ut i samfunnet.

Dette gjøres gjennom kommersialisering.

Kommersialiserings-løpet har fem steg

  1. Du melder inn idéen din til TTO og instituttet ditt
  2. TTO vurderer potensialet i idéen din
  3. Utvikling og finansiering av prosjektet
  4. Patentering eller annen beskyttelse
  5. Etablering av selskap eller lisensiering

 

1. Du melder inn idéen din

Som ansatt skal du melde inn ideer og resultater med kommersielt potensial til TTO og instituttet ditt. Dette sikrer at gode ideer oppdages tidlig og kommer samfunnet til nytte. 

Før du melder inn en idé til Technology Transfer

Kommersialisering er ikke eneste måten å sørge for at idéer kommer til nytte for samfunnet.
Innovasjonsleder kan evaluere hvilken fremgangsmåte som passer best for din idé.

Meld inn en idé

 

2. TTO vurderer potensialet

TTO vurderer idéer ut ifra hvor egnet de vil være for kommersialisering.
Gode idéer fyller et behov og har mye potensial som kommersialisert produkt eller tjeneste.

Les mer om TTOs vurdering av idéer 

Dersom TTO ikke går videre med idéen din, kan for eksempel instituttet eller du velge å gjøre dette på egen hånd. 

Idéer kan ha stor nytteverdi selv om de ikke er egnet for et betalende marked. 

 

3. Utvikling og finansiering

Et innovasjonsprosjekt har mange kostnader knyttet til seg. Innovasjonsleder og TTO har mye kunnskap om og tilgang på finansiering til innovasjonsprosjekter og kan hjelpe deg med å navigere blant disse.

Midler du kan søke om:

 

4. Patentering eller annen beskyttelse

For noen ideer vil patentering være aktuelt. Et patent gjør det mulig å skape verdi og dele idéen med lavere risiko. Dette gir deg også kontroll på hvem som kan bruke teknologien, hvordan og til hva.

Designbeskyttelse, varemerkeregistrering, forretningshemmeligheter og opphavsrett er også gode metoder for å kontrollere bruken. 
TTO bistår med beskyttelse. 

 

5. Etabelering av selskap eller lisensiering

Det er to ulike måter å gå frem i kommersialiseringsprosessen. En idé kan:

  1. være grunnlaget for en ny bedrift.
  2. leies ut til eksisterende bedrifter gjennom en lisensavtale

1. Ny bedrift

Når idéen din resulterer i en ny bedrift kan du kan velge å bli ansatt i selskapet på fulltid eller deltid. Dersom du ikke ønsker å ha en aktiv rolle i selskapet kan for eksempel en styreposisjon være aktuelt. 

Sjansen for å lykkes er mye større når idéhaver har en sentral rolle i prosjektet. 

2. Lisensavtale

Når det inngås en lisensavtale er det lisenstakeren som videreutvikler oppfinnelsen til et produkt eller en tjeneste. Oppfinner og andre bidragsytere får da betalt en rettferdig andel av den økonomiske gevinsten leietakeren får ved bruk av oppfinnelsen. 

NTNUs rett til videre bruk i forskning, undervisning og publisering ivaretas avtalen.
 

 

Fullstendig informasjon om de ulike stegene

647 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere

Child Pages (1)

  • Innovasjonsfinansiering ved IIK

    Cyberprogram for vekst og utvikling i IKT-sektoren i Innlandet (CII) Skal styrke kommersialisering av forskning innen Cyber- og informasjonssikkerhet slik at flere forskningsresultater kan bli til...