Wikier

HR-medarbeidere

HR-medarbeidere ved Fakultet for naturvitenskap

Oversikt over HR-medarbeidere ved NV-fakultetet.

Se også oversikt over alle HR-medarbeidere | Temasider om arbeidsforhold

HR-medarbeidere ved NV

Seksjonssjef: Marit Martinsen

Oddny Sagmo: Lederstøtte - Psykososialt arbeidsmiljø - Arbeidsmiljøkoordinator, oppfølging IA/NAV, karriereveiledning og kompetanseutvikling, konflikthåndtering, organisasjonsutvikling, strategisk personalplan, likestilling og mangfold

Gerd Flataas: Lederstøtte - Forvaltningsoppgaver, opprykk til professor, sekkretær for AU/AR, rekrutteringsprosesser av teknisk- admninstrative, lønn

Liv-Mari Granum : Lederstøtte - Strategisk HR - strategisk personalplan, rekrutteringsprosesser, lønnsforhandlinger. Psykososialt arbeidsmiljø - oppsigelse, oppfølging IA/NAV, karriereveiledning og kompetanseutvikling, konflikthåndtering, organisasjonsutvikling

Ranveig Nerhoel: Lederstøtte - Rekrutteringsspesialt - rekruttering av faste vitenskapelig ansatte. Deltar i rekrutteringsnettverket.

Linda Marie Hansen: Lederstøtte - Rekruttering av faste og midlertidig ansatte - i permisjon

Institutt for biologi

Mari Hals Hansen: Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

Andrea Sommervold: Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold (50%).

Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Cecilie Skagfjord: Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

Institutt for biologisk fag Ålesund

Eli-Marie Sandvik: Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold (50%).

Institutt for kjemi

Marie Kristiansen: Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold (60%)

Institutt for fysikk

Torunn Elena Myhr: Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

Magnus Gautvik: Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

Institutt for kjemisk prosessteknologi

Nina Sandberg: Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

Andrea Sommervold: Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold (50%)

Institutt for materialteknologi

Hilde Martinsen Nordø: Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold

Marie Kristiansen: Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold (40%)

Institutt for bioingeniørfag

Cecilie Skagfjord: Permisjoner, lønnsoppgaver, mottak av nye medarbeidere, sykefraværsoppfølging, HR-portalen, lederstøtte, personalforvaltning og regelverk, ferie, pensjon, senioroppfølging, rekruttering stipendiater og postdok., avslutning av arbeidsforhold (20%)