Wikier

HR-medarbeidere

HR-medarbeidere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Oversikt over HR-medarbeidere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Se også oversikt over alle HR-medarbeidere | Temasider om arbeidsforhold

Fakultetsadministrasjonen ved MH

Ansatte i HR-seksjonen, MH Fakultetsadministrasjon

Avdelingsdirektør: Tor Christian Sletner

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Anne-Britt Hofstad: Planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser, forvaltning av eksisterende arbeidsforhold, forlengelser, HR-støtte til ledere og ansatte, stillingsbeskrivelser

Imrana Kreso: Bistand ved ansettelse, mottak og avvikling av arbeidsforhold, infrastruktur, tilrettelegging, bestilling og ansvar for utstyr

Geir Kristiansen: HMS-koordinator, overordnet ansvar for instituttets infrastruktur og areal og forvaltning av dette tilpasset organisasjonsaktivitet

Rebecca Hembre Storli: Mottak av nyansatte, bemanning, generell HR, virksomhetsstøtte, rekruttering, fakturering og korrigering av intern økonomi

Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Hanne Eng: Koordinere HMS-arbeid, planlegging og gjennomføring av rekrutteringsprosesser, førstelinjefunksjon, lederstøtte arbeidsmiljø og organisasjonskultur, forvaltning lov- og regelverk, organisasjonsutvikling

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Vebjørn Andreassen: Virksomhetsstyringsindikatorer, strategisk stillingsplan og -regnskap, HR-rådgivning til ledere og ansatte, HR-prosesser på rekruttering, mottak og integrering, HR-prosesser for ph.d.-kandidater og studenter

Elisabeth Myrvang: HR-oppgaver

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Julie Hoff: Lederstøtte bemanningsplanlegging, onboarding og oppfølging av nyansatte, førstelinjekontakt ansatte og ledere, kontaktpunkt

Institutt for psykisk helse

Fiona Druett: Lederstøtte bemanningsplanlegging, onboarding og oppfølging av nyansatte, førstelinjekontakt ansatte og ledere, kontaktpunkt

Institutt for nevrologi og bevegelsesvitenskap

Bente Kritin Årbogen Andersen: HR-rådgiver, rekruttering og ansettelser, permisjoner phd, lederstøtte i HR-relaterte saker, rutiner og organisasjonsutvikling, diverse forvaltningsoppgaver

Ingrid Andrea Legran: Rekruttering, HR-Portal, virksomhetsstyring, arbeidsmiljø/HMS

Institutt for helsevitenskap Ålesund

Unni Sletten: HR-oppgaver