Wikier

HR-medarbeidere

HR-medarbeidere ved Fakultet for økonomi

Oversikt over HR-medarbeidere for fellesadministrasjonen. Siden er i arbeid. 12.11.19

Se også oversikt over alle HR-medarbeidere | Temasider om arbeidsforhold

HR-medarbeidere ved Fakultet for økonomi

Rannveig Helene Pedersen (seksjonssjef)

Svein Olav Antonsen: HMS-koordinator, sykmeldinger, IA, pensjon, tilsettingsråd/-utvalg, beredskapsplaner, verneombud, ARK, professoropprykk, og "Min tid".

Institutt for samfunnsøkonomi

Randi Holvik: Lederstøtte, rekruttering.

Institutt for internasjonal forretningsdrift

Oddny Lyngvær: Rekruttering, lederstøtte og forvaltning innen HR. Har kompetanse innen konflikthåndtering, mobbing og trakassering - og håndtererer disse sakene for hele Fakultet for økonomi.

NTNU Handelshøyskolen

Randi Holvik: Lederstøtte, rekruttering.

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Hilde Selli Egelie: Lederstøtte innen rekruttering/HR. Kontaktperson for Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

Fakultetsadministrasjonen

Svein Olav Antonsen: HR-kontakt