Wikier

HR-medarbeidere

HR-medarbeidere i Fellesadministrasjonen

Oversikt over HR-medarbeidere i Fellesadministrasjonen.

Se også oversikt over alle HR-medarbeidere | Temasider om arbeidsforhold

Tjenestesenteret

Ta kontakt med tjenestesenteret - seksjon for lønn og HR-tjenester hvis du som leder eller ansatt har behov for hjelp innenfor fagområdene lønn, reise og fravær.

Kontaktinformasjon: NTNU Hjelp, telefon 73 41 31 40 eller på e-post lonnhr@hr-hms.ntnu.no

Lokal HR for Fellesadministrasjonen

Seksjonssjef: Janne Beate Gjengaar

HR-støtteteamet

HR- og lederstøtte for Fellesadministrasjonen.

Henvendelser til teamet sendes:

hr-fellesadm@hr-hms.ntnu.no

Teamleder: Gudveig Bersvendsen

Rekrutteringsteamet

Teamet yter lederstøtte i rekrutteringsprosessen av nye ansatte til Fellesadministrasjonen.

Henvendelser til teamet sendes:

rekruttering@personal.ntnu.no

Teamleder: Frode Thuv Knudsen

NTNU Eiendomsavdelingen